Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obligacje

 • 08.09.2010ARP uzyskała gwarancje na emisję obligacji
  Obligacje o wartości nieprzekraczającej kwoty 3,5 mld zł planuje wyemitować Agencja Rozwoju Przemysłu. Rząd przyjął uchwałę w sprawie udzielenia gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z emisji planowanych na rynku krajowym. Uzyskane dzięki obligacjom środki zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie realizacji rządowego programu wspierania inicjatyw pobudzających polską gospodarkę.
  • 25.08.2010Pracodawcy RP: Środki zgromadzone w FRD nie powinny trafić do FUS
   Pracodawcy RP protestują przeciwko wykorzystaniu już w tym roku środków z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Organizacja przypomina, że zgodnie z ustawą systemie ubezpieczeń społecznych pieniądze odkładane w FRD powinny zapewnić wypłacalność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie poważnych problemów demograficznych. Chodzi o sytuację, kiedy wzrosną obciążenia budżetu związane z przekazywaniem środków do funduszy emerytalnych, wyraźnie spadnie liczba osób płacących składki i zwiększy się liczba osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.
   • 29.07.2010Obligacje pięciu banków spółdzielczych na GPW
    Na rynku obligacji Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych zadebiutowały obligacje pięciu banków spółdzielczych: Banku Polskiej Spółdzielczości SA, Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej i Spółdzielczego Banku Rozwoju z Siedzibą w Szepietowie. Według prezesa GPW Ludwika Sobolewskiego pojawienie się polskiej spółdzielczości na warszawskiej giełdzie to historyczne wydarzenie.
    • 27.07.2010OFE zainwestują więcej w akcje?
     Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak zapowiedziała kolejne poprawki do założeń ustawy o emeryturach kapitałowych. Poza możliwością dobrowolnego zapisywania się i wychodzenia z OFE, zmniejszeniem składki przekazywanej do funduszy emerytalnych, minister zamierza także znacząco podnieść obowiązujący OFE limit inwestowania w akcje. Obecnie mogą one inwestować poprzez giełdę (akcje, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje) 40 proc. swoich aktywów, po zmianach – do 90 proc.
     • 12.07.2010MF emituje obligacje dolarowe
      Ministerstwo Finansów poinformowało, że dokonano wyceny 5-letniej obligacji benchmarkowej nominowanej w dolarach amerykańskich o wartości nominalnej 1,5 mld dol. Obligacje nabyło ponad trzystu inwestorów. Konsorcjum emitującym obligacje kierują banki Barclays Capital, HSBC i Nomura.
      • 08.07.2010Kolejna emisja obligacji we frankach
       Ministerstwo Finansów poinformowało, że 6 lipca dokonano wyceny ponownego otwarcia emisji czteroletnich obligacji nominowanych we frankach szwajcarskich o wartości nominalnej 150 mln CHF. Obligacje zostały nabyte przez zdywersyfikowaną grupę inwestorów wyłącznie ze Szwajcarii.
       • 28.06.2010Pożyczka dla Islandii - pierwsza transza zrealizowana
        Ministerstwo Finansów poinformowało, że w poniedziałek 28 czerwca zrealizowano pierwszą transzę pożyczki udzielonej Islandii na zmniejszenie skutków kryzysu finansowego. Wartość transzy wyniosła blisko 210 mln zł. Łącznie Polska pożyczy Islandii 630 mln zł. Pożyczka będzie udzielana w trzech transzach, stanowiąc uzupełnienie długoterminowego wsparcia finansowego udzielonego Islandii przez MFW i państwa skandynawskie.
        • 22.06.2010Koszty uzyskania przychodów: Sprzedaż udziałów objętych w zamian za przedsiębiorstwo
         Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 w związku z art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób określając wartość przedsiębiorstwa wniesionego aportem do Spółki na podstawie ksiąg przedsiębiorstwa, w celu obliczenia kosztu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce objętych w zamian za wkład pieniężny w postaci tego przedsiębiorstwa, nie powinno się uwzględnić wartości zobowiązań związanych z przedsiębiorstwem, przejętych przez Spółkę?
         • 10.06.2010Podatek od sprzedaży odziedziczonych akcji i obligacji
          Zapytanie nr 6817 do ministra finansów w sprawie podatku z tytułu nabycia w drodze dziedziczenia akcji i obligacji
          • 25.05.2010Polska najskuteczniejszym pożyczkobiorcą w dobie kryzysu
           Brytyjski tygodnik EuroWeek ogłosił, że Polska prowadzi najskuteczniejszą politykę pożyczkową w regionie. Przyznaną przez czasopismo nagrodę Most Impressive Central and Eastern European Borrower odebrał w Londynie wiceminister finansów Dominik Radziwiłł.
           • 24.05.2010Rekordowa emisja obligacji na rzecz KFD
            W ubiegłym tygodniu Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedał na pierwszym w 2010 r. przetargu zorganizowanym przez NBP kolejną pulę tzw. obligacji infrastrukturalnych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Jej wartość wyniosła 3 mld zł i jest to największa w historii polskiego rynku kapitałowego emisja obligacji nieskarbowych.
            • 13.05.2010Strefa euro powiększy się o Estonię w styczniu 2011 r.
             Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z konwergencji za 2010 r., w którym oceniła postępy poczynione przez dziewięć państw pozostających poza strefą euro. Z ustaleń KE wynika, że osiem z nich nie spełnia jeszcze wszystkich warunków przyjęcia euro. Wyjątkiem jest Estonia, która spełnia kryteria przyjęcia wspólnej waluty i przedłożyła wniosek w sprawie przystąpienia tego kraju do strefy euro. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia euro przez Estonię podejmie w lipcu Rada ministrów finansów UE (ECOFIN) po uzyskaniu opinii Parlamentu Europejskiego.
             • 12.05.2010BGK wyemituje obligacje warte prawie 8 mld zł
              Przeprowadzenie w 2010 roku emisji obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o łącznej nominalnej wartości 7,9 mld zł zapowiedział Bank Gospodarstwa Krajowego. Nabywcami obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym są głównie instytucje finansowe, w tym OFE oraz banki komercyjne.
              • 10.05.2010OFE zarobiły w 2009 r. prawie 21 mld zł
               Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych w ubiegłym roku był dodatni i wyniósł 20,7 mld zł wobec wykazanej przed rokiem straty 20,5 mld zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Średnia ważona stopa zwrotu za trzyletni okres (od 29 września 2006 r. do 30 września 2009 r.) wyniosła 7,909 proc. Rezultat lepszy od średniej osiągnęło osiem OFE. Minimalna wymagana stopa zwrotu w podanym okresie wyniosła 3,909 proc. Każdy fundusz wykazał stopę zwrotu wyższą od wymaganej.
               • 06.05.2010Krótka sprzedaż na GPW według nowych zasad
                1 lipca tego roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie udostępni inwestorom możliwość zawierania transakcji krótkiej sprzedaży według nowych zasad, czyli zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Stosowne zmiany w regulaminie i szczegółowych zasadach obrotu giełdowego wejdą w życie 19 maja.
                • 16.03.20101/3 planowanego deficytu po dwóch miesiącach
                 Ponad 16,7 mld zł wyniósł na koniec lutego deficyt budżetu państwa – podało Ministerstwo Finansów. To jedna trzecia kwoty niedoboru zaplanowanej na cały 2010 rok. Wysoki deficyt to efekt znacznie szybszej realizacji wydatków budżetu w porównaniu z dochodami – różnica sięga prawie 3 pkt proc.
                 • 04.03.2010MG: Państwowe zapasy paliw nie będą finansowane z dodatkowych opłat
                  Resort gospodarki zapewnia, że przygotowywany obecnie projekt zmiany systemu zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw nie zakłada wprowadzenia nowego podatku. Koszty tworzenia i utrzymywania zapasów są od dawna elementem ceny paliw. Według informacji przekazywanych przez producentów i handlowców, koszty utrzymywania zapasów w 2008 r. wyniosły średnio 6,5 grosza na litr paliwa. Jest to obecnie nienazwany element cen obowiązujących na stacjach benzynowych.
                  • 16.02.2010Prawie 5 mld zł deficytu na koniec stycznia
                   Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane na temat wykonania budżetu państwa w styczniu 2010. Wynika z nich, że już po pierwszym miesiącu roku wydatki znacznie - o 4,8 mld zł - przewyższyły dochody, w efekcie czego deficyt sięgnął blisko 10 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok.
                   • 13.01.2010Skoki przez strumień
                    Jak tak dalej pójdzie, za kilka lat drugi filar emerytalny stanie się nic nie znaczącym kadłubkiem, który straci resztki racji bytu. Szkoda. Zawsze to jakaś wyrwa w zusowskim, skostniałym jak ślady tetrapoda spod Kielc systemie. Rozmowa z minister pracy i polityki społecznej Jolantą Fedak w „Rzeczpospolitej” nie pozostawia wątpliwości: nie szkoda róż, gdy płonie las. Widać wyraźnie, że kasy na emerytury zaczyna brakować, dług publiczny się powiększa, czyli trzeba sypnąć kasą. Skąd? Z Otwartych Funduszy Emerytalnych.
                    • 12.01.20103 mld z euroobligacji
                     Ministerstwo Finansów poinformowało o dokonaniu wyceny 15-letniej obligacji benchmarkowej nominowanej w euro o wartości nominalnej 3 mld euro. 370 nabywców obligacji z 34 krajów może liczyć na zysk w wysokości prawie 5,34 proc. rocznie.
                     • 16.12.2009Ponad 2,4 mld zł na inicjatywy pobudzające gospodarkę
                      Rząd zaakceptował plan finansowania przyjętego w maju programu wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw realizujących ważne projekty dla polskiej gospodarki. Plan opiewa na 2 mld 420 mln zł. Dzięki pomocy udzielanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA w wielu firmach zostaną podtrzymane zdolności produkcyjne, utrzymane będzie zatrudnienie, a rozpoczęte inwestycje zostaną ukończone.
                      • 20.11.2009Ponad 1,2 mld zł z kolejnej emisji na rzecz KFD
                       Bank Gospodarstwa Krajowego na przetargu zorganizowanym przez NBP sprzedał kolejną transzę obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Łączna wartość sprzedanych 9-letnich obligacji o oprocentowaniu 6,25 proc. wyniosła 1 mld 242 mln zł przy popycie wynoszącym 2 mld 197 mln zł. Obligacje BGK są objęte pełną gwarancją Skarbu Państwa.
                       • 10.11.2009Prawie 1,4 mld zł z emisji obligacji w Japonii
                        13 listopada zostanie rozliczona emisja polskich obligacji nominowanych w jenach – poinformował resort finansów. Dzięki tej transakcji do budżetu państwa trafi równowartość blisko 45 mld jenów, czyli około 1,4 mld zł. Emisja została przeprowadzona za pośrednictwem konsorcjum trzech japońskich banków.
                        • 05.11.2009Do OFE trafi mniej pieniędzy?
                         Z 7,3 do 3 proc. ma spaść składka odprowadzana od pensji do otwartych funduszy emerytalnych. Pozostałe 4 proc. trafi na specjalne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zmiana ma na celu obniżenie kosztów obsługi otwartych funduszy emerytalnych, dzięki czemu emeryci otrzymają wyższe emerytury.
                         • 26.10.2009KNF: Uchwała kapitałowa umożliwia wzmocnienie banków
                          Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła uchwałę kapitałową, która pozwala bankom na trwałe wzmocnienie kapitałów poprzez zaliczenie do funduszy podstawowych instrumentów określonych w nowej regulacji. Zdaniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), wysokość funduszy własnych polskiego sektora bankowego nie stwarza bezpośrednich zagrożeń dla funkcjonowania systemu finansowego mimo globalnego kryzysu.
                          • 22.10.2009Obligacje drogowe za 1,8 mld zł
                           Bank Gospodarstwa Krajowego po raz drugi wyemitował obligacje na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Łącznie ze sprzedaży tych walorów uzyskano 1,8 mld zł. Po dwóch przetargach udało się pozyskać 2,6 mld zł na inwestycje drogowe. Nabywcami obligacji są dealerzy skarbowych papierów wartościowych, którzy na rynku wtórnym mogą je odsprzedawać pozostałym inwestorom.
                           • 13.10.2009W środę pierwsza emisja obligacji infrastrukturalnych
                            14 października Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadzi pierwszą emisję obligacji infrastrukturalnych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Obligacje będą sprzedawane na rynku pierwotnym podczas przetargów organizowanych przez Narodowy Bank Polski, w których mogą brać udział dealerzy skarbowych papierów wartościowych. Nabywcami obligacji na rynku wtórnym mogą być wszyscy inwestorzy.
                            • 12.10.2009Rząd wyemitował obligacje o wartości 0,9 mld euro
                             Ministerstwo Finansów poinformowało o wyemitowaniu 10- i 15-letnich obligacji denominowanych w euro. Rządowe papiery trafiły do wyselekcjonowanych inwestorów z Unii Europejskiej.
                             • 08.10.2009Pożyczka dla Islandii
                              630 mln zł, czyli około 200 mln dol., Polska pożyczy Islandii na zmniejszenie skutków kryzysu finansowego. O podpisaniu umowy w tej sprawie przez ministrów finansów Polski oraz Islandii – Jana Vincenta-Rostowskiego i Steingrimura J. Sigfussona – poinformował resort finansów w Warszawie. Pomoc, której celem jest wzmocnienie płynności islandzkich rezerw walutowych, stanowi uzupełnienie pożyczki w wysokości 2,1 mld dol. udzielonej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).
                              • 01.10.2009Emisja obligacji BGK na wsparcie budowy dróg
                               Na 2,5 mld zł opiewać ma pierwsza październikowa oferta sprzedaży obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego, z której dochód ma zostać przeznaczony na Krajowy Fundusz Drogowy, czyli m.in. na finansowanie budowy autostrad. Emisja zostanie przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski, a będzie nadzorowana przez Ministerstwo Finansów.
                               • 23.09.2009MF wykupiło przed terminem obligacje Brady’ego
                                Ministerstwo Finansów poinformowało, że 23 września 2009 r. zostaną rozliczone transakcje przedterminowego wykupu części obligacji Brady’ego typu RSTA i PAR. W ramach operacji zostały wykupione obligacje o łącznej wartości nominalnej 43,5 mln dolarów.
                                • 10.09.2009Odliczenia podatku VAT naliczonego (1) – Prawo do rozliczania podatku naliczonego
                                 Poprzez regulacje prawa podatkowego dotyczące odliczania podatku naliczonego ustawodawca podatkowy wprowadził do polskiego systemu prawnego – typową dla unijnego VAT – zasadę neutralności (zasada taka realizowana jest również przez zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i podatku naliczonego – zagadnienia te będą przedmiotem odrębnego opracowania). Owa zasada neutralności leży u podstaw nowoczesnego podatku od wartości dodanej i polega na tym, że zarejestrowany podatnik podatku obrotowego, który wykonuje czynności z prawem do rozliczenia, może pomniejszyć podatek należny o naliczony we wcześniejszej fazie obrotu, płacąc tym samym jedynie podatek od własnej wartości dodanej.
                                 • 01.09.2009Uchwała kapitałowa KNF pomoże bankom podnieść fundusze podstawowe
                                  Komisja Nadzoru Finansowego zapowiedziała, że udzieli bankom zgody na zaliczanie do ich funduszy podstawowych instrumentów finansowych emitowanych w celu zasilenia banków w fundusze. Nowa regulacja KNF ma mieć formę tzw. uchwały kapitałowej. Pozwoli bankom nadal rozwijać bezpieczną akcję kredytową.
                                  • 27.08.2009Rząd emituje obligacje we frankach
                                   Ministerstwo Finansów poinformowało, że w środę 26 sierpnia została dokonana wycena emisji 5-letnich obligacji nominowanych we frankach szwajcarskich. Nominalna wartość obligacji to 750 mln franków.
                                   • 13.08.2009NBP: Banki spółdzielcze powinny zwiększyć akcję kredytową
                                    Zdaniem prezesa NBP Sławomira Skrzypka, banki spółdzielcze mogłyby zasilić polską gospodarkę kwotą co najmniej 10 mld zł, wpływając tym samym na wzrost PKB o 0,25 do 0,4 pkt. proc. Za miesiąc NBP przedstawi rozwiązania pozwalające uruchomić te środki – zapowiedział szef banku centralnego po spotkaniu z przedstawicielami banków spółdzielczych. Rozmowy odbyły się w ramach prac nad „Paktem na rzecz rozwoju akcji kredytowej”. Celem tej inicjatywy jest podjęcie współpracy z instytucjami finansowymi zmierzającej do pobudzenia akcji kredytowej.
                                    • 11.08.2009BGK wyemitował obligacje na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
                                     Na mocy podpisanej 28 lipca b.r. umowy programowej pomiędzy BGK a Bankiem Handlowym w Warszawie SA oraz Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A., przeprowadzona została emisja obligacji własnych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł. Zapadalność emitowanych obligacji wynosi 3 lata, a ich oprocentowanie jest zmienne.
                                     • 30.07.2009Nie można odliczyć straty z funduszy inwestycyjnych od dochodów ze sprzedaży akcji
                                      Pytanie podatnika: Czy w myśl art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 2008 r. Wnioskodawca może pomniejszyć dochód ze sprzedaży akcji o straty ze sprzedaży jednostek uczestnictwa w Towarzystwach Funduszy?
                                      • 29.07.2009Kredyty eksportowe z BGK
                                       Wzrost polskiego eksportu w najbliższych latach o 6,6 mld zł, w szczególności w segmencie dóbr inwestycyjnych, ma zapewnić program wsparcia eksporterów zakładający udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.
                                       • 29.07.2009Inwestycje drogowe: Obligacje z rządową gwarancją
                                        Rząd wyraził zgodę na udzielenie gwarancji Skarbu Państwa na emisję obligacji o wartości nominalnej 600 mln zł. Wniosek złożył Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który działa na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Uzyskane pieniądze zwiększą realizację inwestycji drogowych.
                                        • 21.07.2009MF dobrze zarządzał długiem Skarbu Państwa
                                         Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że minister finansów w okresie od 2006 do 2008 roku poprawnie zarządzał długiem Skarbu Państwa. Zobowiązania wynikające ze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek były płacone prawidłowo i na czas. Starano się zminimalizować koszty obsługi długu. Utrzymano płynność budżetu państwa, mimo zmiennych warunków panujących na rynku.
                                         • 09.07.2009Obligacje w dolarach amerykańskich: Rząd pozyska 2 mld USD
                                          Ministerstwo Finansów poinformowało, że dokonano wyceny 10-letnich obligacji nominowanych w dolarach amerykańskich. Nominalna wartość emisji to 2 mld dol, najwięcej spośród wszystkich dotychczasowych emisji obligacji Skarbu Państwa na rynku amerykańskim.
                                          • 07.07.2009MF zapowiedziało emisję obligacji w dolarach
                                           Ministerstwo Finansów poinformowało, że najbliższym czasie wyemituje obligacje nominowane w dolarach amerykańskich. Nie podano na razie wielkości ani warunków emisji, znane są natomiast banki, którym powierzono jej przeprowadzenie. Ostatnia sprzedaż obligacji dolarowych miała miejsce w jesienią 2005 roku, a jej wartość nominalna wyniosła 1 mld dol.
                                           • 29.05.2009Przedsiębiorcy o obniżce stopy rezerw obowiązkowych
                                            Nie jest to skala, która odpowiada potrzebom rynku finansowego i zmieni w sposób zdecydowany warunki dostępu przedsiębiorstw do kredytu – tak Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan skomentowała decyzję Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu od lipca 2009 r. stopy rezerw obowiązkowych z 3,5 do 3 proc. Organizacja jednocześnie, że jest to zmiana idąca w dobrym kierunku.
                                            • 27.05.2009Pomoc od Agencji Rozwoju Przemysłu
                                             Program wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw realizujących projekty pobudzające polską gospodarkę przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Wsparcie będzie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która - w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa - będzie mogła zaciągać kredyty lub emitować obligacje, których spłatę poręczy państwo.
                                             • 19.05.2009NBP: Polskie podmioty muszą w tym roku spłacić prawie 64 mld euro
                                              Polskie zadłużenie zagraniczne przypadające do spłaty w 2009 r. wynosi 63,9 mld euro – podał Narodowy Bank Polski. Z tej kwoty 46,1 mld euro to zadłużenie o terminie pierwotnym do 1 roku włącznie, natomiast 17,8 mld euro to część długoterminowego zadłużenia zagranicznego z terminem wymagalności do 1 roku, tj. do uregulowania w 2009 r. Ponad połowę zadłużenia przypadającego do spłaty w 2009 r. stanowią zobowiązania między firmami matkami a ich córkami działającymi w Polsce.
                                              • 12.05.2009Rola obligacji komunalnych w finansowaniu inwestycji
                                               W środę, 13 maja o godzinie 11.00 odbędzie się – transmitowane na żywo w Internecie – ogólnopolskie, bezpłatne seminarium: „Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji”. Jest ono adresowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Podczas seminarium – oprócz omówienia zagadnień kierunkowych – odbędzie się dyskusja związana z praktycznymi aspektami emisji obligacji.
                                               • 11.05.2009PTE zarobiły na czysto 700 mln zł
                                                Powszechne Towarzystwa Emerytalne osiągnęły w 2008 r. zysk netto w wysokości 0,7 mld zł – poinformował GUS. Kondycji towarzystw nie zaszkodziły straty poniesione w związku ze spadkami cen akcji na giełdzie. Od września 2005 do września 2008 r. średnia ważona stopa zwrotu z inwestycji zmalała o blisko 40 proc.