Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obligacje

 • 27.05.2013Opłaty za zarządzanie w kosztach uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy zestawienie opłat za zarządzanie wystawione i nieuwzględnione w PIT-8C otrzymanym z Centralnego Domu Maklerskiego za ten sam rok obrachunkowy może być uwzględnione w PIT- 38 w rubryce koszty uzyskania przychodów?
  • 13.05.2013Obligacje i bony skarbowe – nowe zasady emisji
   Ministerstwo Finansów opublikowało projekty nowych rozporządzeń w sprawie warunków emisji obligacji i bonów skarbowych. Nowe przepisy dostosują obecne regulacje do zmian wprowadzonych już wcześniej w systemie sprzedaży.
   • 23.04.2013PIT 2012: Ważne źródła przychodów w rocznym PIT
    W zeznaniu rocznym składanym na odpowiednich formularzach podatnicy powinni uwzględnić wszystkie źródła przychodów, które podlegają rozliczeniu. O najbardziej typowych źródłach przychodów, takich jak np. należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, zleceń czy działalności gospodarczej, podatnicy zwykle pamiętają. Ale na najpopularniejszych zeznaniach, tzn. PIT-37 i PIT-36, znajduje się także miejsce na wpisanie przychodów z tzw. innych źródeł.
    • 17.04.2013Ustawa o obligacjach do zmiany
     Wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, wprowadzenie możliwości emisji obligacji wieczystych oraz uregulowanie systemu Catalyst – to najważniejsze zmiany przewidziane w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o obligacjach. We wtorek projekt został przyjęty przez rząd.
     • 03.04.2013OFE to największy przekręt w historii?
      Reforma emerytalna, a konkretnie utworzenie otwartych funduszy emerytalnych (OFE), to najprawdopodobniej jeden z największych przekrętów w historii Polski – uważa Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak wskazuje, dotychczas OFE zarobiły dla siebie („na czysto”) już ok. 17 mld zł.
      • 03.04.2013Inwestycje krótkoterminowe – prezentacja w sprawozdaniu finansowym
       Inwestycje to aktywa, które jednostka posiada w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych innych niż wynikające z charakteru jej podstawowej działalności. Zgodnie z ustawą o rachunkowości inwestycje dzielimy przede wszystkim na długoterminowe i krótkoterminowe.
       • 18.02.2013Jaka alternatywa dla lokat?
        Ostatnie obniżki stóp procentowych doprowadziły do wyraźnej zmiany polityki banków. Średnie oprocentowanie lokat spadło z 5 do 4% w skali roku. Według analityków firmy doradczej Expander, dobrą alternatywą, choć często niedocenianą, są produkty strukturyzowane.
        • 13.12.2012Spadek rentowności obligacji to nie zasługa rządu
         Minister Rostowski przechwala się spadkami rentowności polskich obligacji, tymczasem wynika to z panujących w ostatnich miesiącach nastrojów rynkowych oraz polityki Europejskiego Banku Centralnego – uważa fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jak się okazuje, inne państwa UE notują znacznie większe spadki rentowności krajowych obligacji.
         • 07.11.2012Lokaty coraz gorzej oprocentowane
          Banki wyraźnie zmniejszyły w ostatnich tygodniach oferowane przez siebie oprocentowanie depozytów. Przeciętne oprocentowanie najlepszych lokat rocznych spadło z 6,7 do 6,15% – wynika z danych zebranych przez firmę doradczą Expander. Następne miesiące przyniosą prawdopodobnie dalsze obniżki.
          • 02.10.2012Budżet 2013 – coraz więcej kontrowersji
           Większość ekonomistów uważa przyjęty przez rząd kilka dni temu projekt ustawy budżetowej na 2013 r. za zbyt optymistyczny. Powszechne jest również przekonanie o niskim prawdopodobieństwie sprawdzenia się przewidywań Ministerstwa Finansów. Sprawa przyszłorocznego budżetu stała się głównym tematem ostatniej debaty, zorganizowanej w piątek przez Business Centre Club.
           • 30.08.2012Dług Polski przekroczył granicę biliona złotych
            Szacunkowe zadłużenie polskiego państwa przekroczyło już psychologiczną granicę biliona złotych – poinformował Instytut Globalizacji. Dług publiczny Polski wynosił dziś rano dokładnie 1 000 387 104 537 zł (wg zegara długu stworzonego przez ekonomistę Marka Łangalisa). Sama obsługa długu ma kosztować w tym roku ok. 55 mld zł.
            • 13.08.2012Jakie gwarancje zapewniają parabanki?
             Firmy parabankowe zazwyczaj przekonują, że bezpieczeństwo powierzonych im pieniędzy jest pewne i zabezpieczone gwarancjami. – W rzeczywistości bardzo trudno jest sprawdzić rzetelność takich gwarancji – twierdzą eksperci firmy doradczej Expander. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku banków, firm ubezpieczeniowych oraz domów maklerskich, które muszą odkładać część środków na konta funduszy gwarancyjnych.
             • 02.08.2012Rentowność 5-letnich obligacji najniższa w historii
              Ministerstwo Finansów sprzedało wczoraj 5-letnie obligacje skarbowe za 4,4 mld zł. Ich rentowność wyniosła 4,361%. To najniższa wartość w historii polskich przetargów tego rodzaju papierów. – Mamy kolejny dowód o wysokim zaufaniu inwestorów do Polski. Jest to efekt determinacji rządu w ograniczaniu deficytu – skomentował minister finansów, Jacek Rostowski.
              • 23.07.2012Dług publiczny w UE w górę – informacja Eurostatu
               Pod koniec pierwszego kwartału 2012, dług publiczny w stosunku do PKB w strefie euro wyniósł 88,2 proc., w porównaniu z 87,3 proc. w IV kwartale 2011 roku. W całej UE wskaźnik wzrósł z 82,5 proc. do 83,4 proc.
               • 18.07.2012Rezerwa demograficzna na skraju przepaści
                W Funduszu Rezerwy Demograficznej jest aktualnie tylko ok. 12 mld zł. Gdyby nie decyzje rządu, który postanowił na wsparcie systemu emerytalnego przeznaczyć już blisko 15 mld zł, na koniec 2012 r. w FRD znalazłoby się w sumie 29,6 mld zł. – Trzeba zawiesić do 2020 r. wypłaty z Funduszu – apeluje fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Organizacja wzywa także do zmiany polityki inwestycyjnej FRD.
                • 29.06.2012Zmiany w VAT 2013: Wysokość opodatkowania
                 Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przygotowany przez resort finansów ma na celu przede wszystkim dostosowanie przepisów ustawy o VAT do przepisów unijnych. Jeżeli chodzi o wysokość opodatkowania (dział VIII ustawy), zmiany w tym zakresie dotyczą podwyższenia stawek podatku na niektóre towary i usługi (m.in. lody, gotowe posiłki i dania, wyroby sztuki), opodatkowanie stawką podstawową (obecnie zwolnionych) usług pocztowych niepowszechnych, świadczonych przez operatora publicznego. Z dniem 1 stycznia 2013 r. planuje się także uelastycznienie stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
                 • 27.04.2012Nie będzie przełomu w polsko-chińskich relacjach
                  Wizyta premiera Chin (Wen Jiabao) w Polsce jest ważna dla budowania wspólnych relacji gospodarczych, ale chyba zbytnio rozbudza polskie nadzieje – twierdzą analitycy Euler Hermes. Ich zdaniem wszystko wskazuje na to, że inwestycje i eksport będą się rozwijały w sposób stopniowy.
                  • 02.04.2012Stosowanie kursu historycznego do ustalania różnic kursowych
                   Pytanie podatnika: Spółka do zapłaty zobowiązań wyrażonych w walucie obcej stosuje kurs historyczny i wykorzystuje do wyceny waluty metodę FIFO, tj. w momencie otrzymania zapłaty od kontrahenta Spółka przelicza płatności, które wpływają na rachunek walutowy po kursie kupna z dnia wpływu waluty, ogłaszanym przez bank obsługujący ten rachunek i po tym samym kursie kupna Spółka przelicza walutę na PLN gdy dokonuje zapłaty za zobowiązania tymi środkami. W takim przypadku Spółka nie ustala różnic kursowych od tzw. własnych środków pieniężnych (na rachunku walutowym). Czy Spółka postępuje prawidłowo?
                   • 23.01.2012FRD na plusie
                    Zarządzany przez ZUS Fundusz Rezerwy Demograficznej zakończył 2011 rok na plusie. Tak dobrego wyniku nie wypracował żaden z OFE – podkreśla ZUS w komunikacie.
                    • 28.11.2011Podatek u źródła od dochodów z obligacji i listów zastawnych
                     Dochody z tytułu odsetek wypłacanych bankom od nabytych przez nie, na rynku pierwotnym oraz na rynku wtórnym, dłużnych papierów wartościowych, w szczególności obligacji lub listów zastawnych, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem „u źródła” w Polsce - wyjaśnił Minister Finansów.
                     • 06.10.2011Fatalne trzy miesiące warszawskiej GPW
                      Ostatni miesiąc III kwartału – wrzesień – okazał się wyjątkowo nieudanym miesiącem dla inwestorów – ten okres zapisze się w historii warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych jako jeden z najgorszych od momentu rozpoczęcia jej funkcjonowania. Dotychczas tylko trzy razy indeksy spadły mocniej niż w ostatnim kwartale. Obniżki cen dotknęły praktycznie wszystkich klas aktywów (przede wszystkim akcji), w tym także surowców.
                      • 12.08.2011Gomułka: Ostatnie wydarzenia to nie recesja, lecz rodzaj korekty
                       Nie sądzę by obecne wydarzenia były zapowiedzią recesji i krachu w sektorze finansów publicznych. To raczej rodzaj korekty. Inwestorzy uznali, że zapowiedzi zacieśniania polityki fiskalnej na świecie są coraz bardziej realne – komentuje ostatnie perturbacje na międzynarodowych rynkach finansowych prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club.
                       • 11.08.2011Premier: Polska to kraj bezpieczny i wypłacalny
                        Polska traktowana jest jako państwo bezpieczne, przewidywalne i wypłacalne - powiedział premier w środę, po zakończeniu sprzedaży obligacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Łącznie ze sprzedaży pozyskano 6 mld zł, a obligacje rozeszły się dosłownie na pniu.
                        • 08.08.2011Rada Gospodarcza o perturbacjach w światowych gospodarkach
                         Premier Donald Tusk spotkał się w piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu z przedstawicielami Rady Gospodarczej. - Zwołaliśmy posiedzenie ze względu na szczególne zewnętrzne okoliczności dotyczące światowej gospodarki - zaznaczył premier.
                         • 01.07.2011Moment potrącenia kosztów uzyskania przychodów – koszty pośrednie i bezpośrednie
                          Prowizje i odsetki w części przypadającej na środki, które spółka przeznaczyła na sfinansowanie budowy osiedla mieszkaniowego (poszczególnych lokali mieszkalnych), ponoszone w trakcie realizacji inwestycji, stanowią koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami i powinny być uznane za koszty podatkowe z chwilą uzyskania odpowiadającego im przychodu, tj. ze sprzedaży lokali, nie wcześniej jednak niż z chwilą zapłaty odsetek od pożyczek/kredytów – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 21 czerwca 2011 r. nr IPPB5/423-274/11-3/DG.
                          • 21.06.2011Transakcje w zakresie obrotu udziałami w spółkach zwolnione z podatku VAT
                           Transakcje w zakresie obrotu udziałami w spółkach posiadających i nieposiadających osobowości prawnej będą zwolnione z podatku VAT – przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie ws. wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z 15 czerwca 2011 r. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca br.
                           • 23.03.2011NSA: Aport do spółki osobowej bez podatku
                            Wniesienie przez osobę fizyczną do spółki osobowej (jawnej) wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej (aport) nie stanowi odpłatnego zbycia tych udziałów, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                            • 22.03.2011Emerytury – jak przedsiębiorcy odkładają na starość?
                             Business Centre Club zapytał swoich członków, w jaki sposób gromadzą środki na swoje emerytury i czy planowane zmiany dotyczące otwartych funduszy emerytalnych będą miały wpływ na ich dotychczasowe decyzje. Z badania wynika, że przedsiębiorcy poza dość popularnym wśród nich III filarem najchętniej inwestują w nieruchomości, obligacje, lokaty bankowe, akcje i fundusze inwestycyjne.  
                             • 17.03.2011Deficyt wzrósł o blisko 12 mld zł
                              Na koniec lutego deficyt budżetu państwa wzrósł do ponad 14,4 mld zł z poziomu niespełna 2,8 mld notowanego na koniec stycznia – podało Ministerstwo Finansów. Wśród dochodów podatkowych, które stanowią główne źródło budżetowych wpływów, najlepiej realizowane są dochody z podatków pośrednich, najgorzej – z CIT-u. Wśród wydatków najwolniej przebiega przekazywanie dotacji dla Funduszu Emerytalno-Rentowego.  
                              • 15.03.2011Prawie 3 mld zł deficytu na koniec stycznia
                               Ministerstwo Finansów opublikowało sprawozdanie na temat wykonania budżetu państwa w styczniu 2011 r. Wynika z niego, że już po pierwszym miesiącu roku wydatki znacznie - o ponad 2,7 mld zł - przewyższyły dochody, w efekcie czego deficyt sięgnął blisko 7 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok.  
                               • 11.03.2011Energetyka - finansowanie dla strategicznych gazociągów
                                Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM zawarł umowę na finansowanie realizowanych przez siebie strategicznych inwestycji. Instytucjami finansującymi są: BRE Bank, Nordea Bank Polska, ING Bank Śląski, Bank Millennium oraz Bank Pekao. GAZ-SYSTEM wyemituje obligacje na kwotę 1,7 mld zł, które zostaną objęte przez banki w siedmiu transzach w okresie od 1 lipca 2011 do 20 grudnia 2014 roku.  
                                • 09.03.2011Papiery wartościowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
                                 Pytanie podatnika: Czy dokonując zakupu papierów wartościowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca powinien je księgować jako „pozostałe wydatki” w kol. 13 księgi podatkowej, czy też winien je zaksięgować jako „zakup towarów handlowych” w kol. 10, a na koniec roku sporządzić remanent towarów handlowych i w jaki sposób go wycenić?
                                 • 01.03.2011Unijne obligacje infrastrukturalne – projekt Europa 2020
                                  Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje na temat wprowadzenia obligacji na sfinansowanie projektu Europa 2020, którego celem jest zwiększenie nakładów na inwestycje zgodne z unijnymi priorytetami rozwoju do końca obecnej dekady. Obligacje mają pomóc prywatnym firmom na rynku kapitałowym w przyciągnięciu środków od takich inwestorów jak fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe. Inicjatywa jest wspólnym przedsięwzięciem KE i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.  
                                  • 17.02.2011Indeks obligacji skarbowych na GPW
                                   Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła pierwszy w Polsce oficjalny indeks obligacji skarbowych – TBSP.Index. W pierwszym portfelu indeksu znalazło się szesnaście obligacji: cztery serie obligacji zerokuponowych oraz dwanaście serii obligacji o oprocentowaniu stałym - pięcio-, dziesięcio- i dwudziestoletnie.  
                                   • 16.02.2011Deficyt budżetu – prawie 3 mld zł
                                    Na koniec stycznia tego roku deficyt budżetu państwa wyniósł 2 mld 756,6 mln zł – podało Ministerstwo Finansów. Wśród dochodów podatkowych, które stanowią główne źródło budżetowych wpływów, najwięcej przyniosły podatki pośrednie, najmniej – CIT. Wśród wydatków najwolniej przebiega wykorzystywanie środków na obsługę długu krajowego.  
                                    • 10.02.2011Rentowność obligacji a ryzyko bankructwa – dementi MF
                                     Ministerstwo Finansów polemizuje z opiniami części ekonomistów, którzy - analizując sytuację polskich finansów publicznych – podkreślają, że w sytuacji, gdy rentowność 10-letnich obligacji osiąga 7 proc., oferujący je kraj jest bliski bankructwa. Ich zdaniem Polska może się znaleźć w sytuacji Grecji, Portugalii i Irlandii, które są zagrożone niewypłacalnością. Resort informacje te określa jako „fałszywe”.  
                                     • 04.02.2011Rynek NewConnect liczy 200 spółek
                                      Styczeń był rekordowym miesiącem pod względem liczby debiutów na alternatywnym rynku GPW. NewConnect, gdzie notowane są małe i średnie spółki dopuszczone do obrotu publicznego, ma już 200 emitentów. Najnowsza spółka, która dołączyła do tego grona, to Onico SA pośrednicząca w hurtowym obrocie paliwami płynnymi.  
                                      • 02.02.2011Obligacje i bony skarbowe przyniosą w lutym nawet 55 mld zł
                                       Od 46 mld do 54,6 mld zł może wynieść wartość hurtowych przetargów na sprzedaż i wymianę obligacji oraz sprzedaż bonów skarbowych w lutym br. - wynika z komunikatu w sprawie miesięcznej podaży skarbowych papierów wartościowych, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów.  
                                       • 21.01.2011WSA: Odsetki z lokaty nie są przychodem z działalności
                                        Z uzasadnienia: Za rachunki bankowe związane z wykonywaną działalnością gospodarczą uznać należy wyłącznie takie rachunki, za pośrednictwem których przyjmowane są i z których dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności podmiotu gospodarczego. Natomiast wolne środki pieniężne przechowywane na lokatach bankowych czy zainwestowane w obligacje nie stanowią środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością. W konsekwencji odsetki od takich lokat i obligacji stanowią przychód z kapitałów pieniężnych. Lokowanie przez spółkę wolnych środków na lokatach pieniężnych i w obligacje powoduje, iż środki nie służą działalności gospodarczej a pomnażaniu środków przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka gospodarczego.
                                        • 05.01.2011Sprzedaż papierów wartościowych w walucie obcej
                                         Pytanie podatnika: W dniu 9 września 2008 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem nabyła obligacje strukturyzowane w USD wydatkując 50.000 USD. Z uwagi na fakt, iż inwestycja ta przynosiła stratę w dniu 1 kwietnia 2009 r. obligacje zostały zbyte, a małżonkowie uzyskali za nie kwotę 48.600 USD. Czy dochód winien być obliczony poprzez odjęcie od przychodu w USD kosztów uzyskania przychodu w USD i następnie przeliczenie tak uzyskanej kwoty na złote polskie, czy też przychód winien być przeliczony na złote polskie i od tej kwoty powinny zostać odjęte koszty uzyskania przychodu wcześniej przeliczone na złote polskie?
                                         • 31.12.2010Emerytury: OFE ocalone, ale uboższe
                                          Od 1 kwietnia 2011 roku do otwartych funduszy emerytalnych popłynie mniej gotówki niż dotychczas – zdecydował rząd na czwartkowym, ostatnim w 2010 roku posiedzeniu. To koniec wielomiesięcznych sporów w łonie rządu o los reformy emerytalnej sprzed 11 lat. I – jak twierdzi część ekspertów – początek prawdziwych problemów z systemem emerytalnym.
                                          • 17.12.2010BCC: Rząd chce przekształcić OFE w ZUS bis
                                           Obecne działania rządu na rzecz zmniejszenia ryzyka otwartego kryzysu w obsłudze długu publicznego oznacza ucieczkę od redukcji wydatków i przerzucanie obciążeń na przyszłe generacje emerytów – tak Business Centre Club ocenia rządowe propozycje uwolnienia budżetu od ciężaru wliczania do długu publicznego składek przekazywanych do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Przedsiębiorcy ostrzegają, że instrumentalne traktowanie OFE grozi odpływem kapitału z Polski.  
                                           • 17.12.2010Deficyt wzrósł o 0,7 mld zł
                                            Na koniec listopada deficyt budżetu państwa wzrósł do 42 mld 524,8 mln zł z poziomu 41 mld 820,1 mln notowanego na koniec października – podało Ministerstwo Finansów. Wśród dochodów podatkowych, które stanowią główne źródło budżetowych wpływów, najlepiej realizowane są dochody z podatków pośrednich, najgorzej – z CIT-u. Wśród wydatków najwolniej przebiega przekazywanie dotacji dla Funduszu Emerytalno-Rentowego.  
                                            • 02.12.2010OFE: Obniżenie składki, transfery w formie obligacji emerytalnych
                                             Kolejny pomysł rządu na ratowanie budżetu państwa kosztem emerytów – tak Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ocenia najnowsze pomysły dotyczące zmiany zasad finansowania kosztów zreformowanego systemu emerytalnego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rząd rozważa ograniczenie wysokości składki przypadającej otwartym funduszom emerytalnym z 7,3 do 5 proc., a także przekazywanie tych środków nie w postaci gotówki, ale w formie specjalnych obligacji emerytalnych.  
                                             • 30.11.2010Nawet 27 mld zł z hurtowej sprzedaży i wymiany obligacji w grudniu
                                              Od 24,2 mld do 27,2 mld zł może wynieść wartość hurtowych przetargów na sprzedaż i wymianę obligacji skarbowych w grudniu br. - wynika z komunikatu w sprawie miesięcznej podaży skarbowych papierów wartościowych, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Resort nie wyklucza także odkupienia bonów skarbowych o wartości 7,7 mld zł.  
                                              • 24.11.2010Obligacje skarbowe – warunki emisji na rynkach zagranicznych
                                               Przepisy dotyczące m.in. jednostkowej wartości nominalnej obligacji, waluty, w której może następować emisja, zasad i trybów sprzedaży obligacji, podmiotów, którym są one oferowane do nabycia, ograniczeń co do obrotu tymi papierami, a także sposobu realizacji świadczeń z tytułu ich posiadania – zawiera projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.  
                                               • 16.11.2010Dochody z PIT i CIT niższe o 3,2 mld, deficyt bliski 42 mld zł
                                                O około 0,5 mld zł niższe niż w tym samym okresie 2009 r. były po dziesięciu miesiącach tego roku dochody budżetu państwa z tytułu podatku PIT, a o 2,7 mld dochody z CIT – wynika z informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków państwa od stycznia do października br. Poziom deficytu przekroczył 80 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok.
                                                • 08.11.2010Zyski funduszy inwestycyjnych wzrosły o jedną piątą
                                                 W I półroczu 2010 roku fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych osiągnęły wynik finansowy netto na poziomie 209,1 mln zł, czyli o 22,5 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2009 r. - podał GUS. W pierwszej połowie br. na polskim rynku funduszy inwestycyjnych funkcjonowało ogółem 376 funduszy, czyli o 31 więcej niż przed rokiem. W ciągu minionych dwunastu miesięcy liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się z 97 do 78. Powstało natomiast 6 nowych specjalistycznych funduszy otwartych i na koniec czerwca br. działało 46 takich podmiotów. Odnotowano wzrost w grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych z 208 do 252.
                                                 • 01.10.2010Rynek Catalyst rok od uruchomienia
                                                  Pierwszy rok działalności Catalyst, platformy obrotu i autoryzacji obligacji korporacyjnych oraz samorządowych, potwierdził, że projekt ten wyszedł naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego – oceniają władze warszawskiej giełdy. Catalyst stał się alternatywą umożliwiającą skuteczną dywersyfikację portfela inwestycyjnego także inwestorom indywidualnym, pozbawionym dotychczas dostępu do publicznego rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych.
                                                  • 20.09.2010Emisja euroobligacji
                                                   Ministerstwo Finansów za pośrednictwem banków Barclays Capital, ING Bank NV, Societe Generale oraz UniCredit Bank AG przeprowadziło emisję 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro. Wartość emisji to 1 mld euro.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] następna strona »