Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obligacje

 • 06.04.2009Umowa w sprawie emisji obligacji
  Ministerstwo Finansów zawarło porozumienie w sprawie przeprowadzenia emisji obligacji skarbowych z trzema działającymi w Polsce bankami. W pierwszej połowie tego roku banki znajdą nabywców na rządowe papiery wartościowe. Wielkość planowanej transakcji nie jest jeszcze znana.
  • 20.03.2009Finansowanie inwestycji drogowych według nowych zasad
   Zdaniem ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, dzięki rządowemu projektowi nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym powstanie spójny i bardziej elastyczny system finansowania budowy dróg krajowych, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W tym roku resort planuje ogłosić 44 przetargi na budowę dróg i autostrad na kwotę ok. 29 mld zł.
   • 12.03.2009Lewiatan: Emisja obligacji korporacyjnych poprawi dostęp firm do kapitału
    Stworzenie rynku wtórnego obrotu dłużnymi papierami nieskarbowymi - przedsiębiorstw i samorządów - to wielka szansa na udrożnienie dostępu do pieniądza w okresie osłabienia gospodarczego – tak PKPP Lewiatan komentuje plany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która poinformowała o zamiarze utworzenia zorganizowanego rynku obrotu dłużnymi papierami wartościowymi – obligacjami Skarbu Państwa, obligacjami korporacyjnymi i komunalnymi. Obecnie zorganizowanemu obrotowi podlegają tylko obligacje skarbowe.
    • 12.03.2009Sprzedaż obligacji detalicznych w lutym
     Departament Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów poinformował o zakończeniu sprzedaży oferowanych w lutym 2009 r. obligacji skarbowych dwuletnich DOS0211, czteroletnich COI0213 i dziesięcioletnich EDO0219.  Resort – łącznie z trzyletnimi obligacjami TZ0212 – sprzedał w poprzednim miesiącu obligacje o wartości nominalnej 275,6 mln zł.
     • 03.03.2009MF: W marcu do 14 mld zł z hurtowej sprzedaży papierów skarbowych
      Ministerstwo Finansów ogłosiło, że podaż dwóch głównych rodzajów skarbowych papierów wartościowych – hurtowych obligacji i bonów – w marcu 2009 r. może sięgnąć 14 mld zł. Blisko 70 proc. tej kwoty ma pochodzić ze sprzedaży półrocznych i rocznych bonów skarbowych.
      • 12.02.2009Lewiatan przeciwny zwiększeniu deficytu budżetowego
       Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan sceptycznie ocenia propozycję podniesienia deficytu budżetu państwa, złożoną przez wicepremiera Waldemara Pawlaka. Zdaniem przedsiębiorców, rząd powinien mieć na uwadze deficyt całego sektora finansów publicznych, w tym jego pozarządową część, czyli deficyt samorządów i systemu ubezpieczeń społecznych. W związku z wyhamowaniem dynamiki PKB będzie on narastał nawet szybciej niż deficyt rządowy – podkreśla organizacja.
       • 10.02.2009Rząd dokapitalizuje banki i firmy ubezpieczeniowe
        Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji instytucjom finansowym, które są zagrożone utratą płynności, w formie objęcia akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych. Rząd przyjął projekt ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, przedłożony przez ministra finansów.
        • 03.02.2009Obligacje i bony skarbowe: Ile państwo pożyczy w lutym?
         Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanej podaży skarbowych papierów wartościowych w lutym 2009 r. Resort szacuje, że tylko obligacje i bony skarbowe przyniosą w tym miesiącu nawet 11,3 mld zł wpływów do budżetu państwa.
         • 29.01.2009Lewiatan: Wzrost deficytu to zła recepta na walkę z kryzysem
          Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, proponowana przez niektórych polityków recepta na kryzys, zgodnie z którą należy zwiększyć deficyt budżetu państwa,  utrudniłaby finansowanie długu publicznego i ograniczyłaby podaż kredytu dla przedsiębiorstw. Rząd słusznie broni założonego w budżecie maksymalnego poziomu deficytu oraz zapowiada oszczędności w wydatkach – podkreśla organizacja.
          • 25.11.2008Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z transakcjami finansowymi opodatkowanymi na terytorium państwa trzeciego
           Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 3 załącznika nr do ustawy VAT zwolnione są od podatku usługi pośrednictwa finansowego (PKWiU ex 65-67), ze wskazanymi enumeratywnie w tym załączniku ośmioma wyłączeniami, które podlegają opodatkowaniu. Nabycie zatem towarów i usług, które są wykorzystywane do wykonywania tychże czynności pośrednictwa finansowego, które są zwolnione od podatku, nie daje podatnikowi świadczącemu te usługi – co do zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 – prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów i usług.
           • 30.10.2008Zyski TFI niższe o 18 proc.
            Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) ogółem osiągnęły w I półroczu 2008 roku zysk o 18 proc. niższy niż w analogicznym okresem roku ubiegłego – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Spadek zyskowności towarzystw jest skutkiem znacznego odpływu środków z zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych. Od stycznia do czerwca br. wypłaty z funduszy wyniosły blisko 308 mld zł.
            • 30.10.2008Przedwojenne obligacje skarbowe nie zostaną wykupione
             Zapytanie nr 2272 do ministra finansów w sprawie przedwojennych obligacji Skarbu Państwa
             • 22.09.2008Wymogi proceduralne uzasadnienia interpretacji wydanej przez fiskus
              Rozstrzygnięcie wydawane w ramach postępowania o wydanie interpretacji musi spełniać wszystkie określone w przepisach Ordynacji podatkowej wymagania przewidziane dla decyzji organów podatkowych. Jedynie spełnienie wszystkich warunków formalnych zawartych w art. 210 Ordynacji podatkowej oznacza, że wiążąca interpretacja jest zgodna z przepisami procedury podatkowej. Dlatego też brak wyczerpującego uzasadnienia decyzji dotyczącej wiążącej interpretacji podatkowej powoduje konieczność jej uchylenia przez sąd, czyli uwzględnienie skargi podatnika – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
              • 17.09.2008Wszczęcie postępowania kontrolnego a rozpatrzenie wcześniejszego wniosku o interpretację
               Wszczęcie postępowania kontrolnego wobec spółki po czterech miesiącach od złożenia przez nią wniosku o interpretację nie może być podstawą do odmowy wydania interpretacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
               • 18.07.2008Euroobligacje na miejskie inwestycje
                Jak donosi Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa wyemituje euroobligacje o wartości do 300 mln euro. Klienci instytucjonalni będą je mogli kupić na europejskich rynkach finansowych. Środki z emisji obligacji władze Warszawy przeznaczą m.in. na sfinansowanie inwestycji miejskich.
                • 29.05.2008Przedterminowy wykup polskiego długu wobec Francji
                 347 mln euro zadłużenia wobec Francji spłaci do końca września 2008 r. polski Skarb Państwa. W środę, podczas szczytu polsko-francuskiego, minister finansów Jacek Rostowski i sekretarz stanu ds. europejskich w rządzie Republiki Francuskiej Jean-Pierre Jouyet podpisali umowę w tej sprawie.
                 • 23.05.2008MF rozważa wstrzymanie emisji obligacji
                  W związku z niewielkim popytem na obligacje średnio- i długoterminowe i wynikającym z tego niskim poziomem cen obligacji Ministerstwo Finansów nie wyklucza czasowego zawieszenia zaplanowanych na najbliższe miesiące emisji papierów skarbowych. Podczas przeprowadzonego w środę przetargu zamiany resort nie zaakceptował żadnej zgłoszonej oferty.
                  • 05.05.2008Majowa podaż obligacji i bonów skarbowych
                   Ministerstwo Finansów ogłosiło, że w maju wyemituje obligacje i bony skarbowe o wartości sięgającej prawie 16 mld zł. Kwota ta nie uwzględnia dochodów z zamiany obligacji hurtowych oraz sprzedaży obligacji detalicznych.
                   • 21.04.2008Wyniki OFE i PTE
                    Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na koniec 2007 r. wyniosły 140,6 mld zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające OFE osiągnęły blisko 700 mln zł zysku netto.
                    • 09.04.20081,2 mld zł ze sprzedaży obligacji
                     Tylko nieco ponad połowę planowanych wcześniej środków uzyskało Ministerstwo Finansów w przetargu sprzedaży obligacji skarbowych z terminem wykupu w październiku 2017 r.
                     • 01.04.2008Państwo w II kwartale pożyczy nawet 29 mld zł
                      Od 18 do 29 mld zł – nie licząc obligacji detalicznych - zamierza od kwietnia do czerwca pozyskać Ministerstwo Finansów w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu. Większość tych środków będzie pochodziła z emisji obligacji i bonów skarbowych na rynku krajowym.
                      • 27.03.2008MF planuje emisję obligacji we frankach
                       Resort finansów ogłosił, że wybrał banki, które przeprowadzą emisję obligacji Skarbu Państwa nominowanych we frankach szwajcarskich. Będzie to szósta emisja obligacji w tej walucie. Dotychczas polski rząd pożyczył w ten sposób 3,8 mld franków, czyli około 8,5 mld zł.
                       • 19.03.2008Przedterminowy wykup obligacji Brady’ego
                        Ministerstwo Finansów ogłosiło, że została przeprowadzona transakcja przedterminowego wykupu części obligacji Brady’ego. Wartość długoterminowych obligacji, na które w 1994 r. zamieniono nieobjętą umorzeniem część polskiego długu wobec Klubu Londyńskiego, spadła po ostatniej transakcji do około 420 mln dol.
                        • 03.03.2008Marcowe emisje skarbowych papierów wartościowych
                         Ministerstwo Finansów ogłosiło plany sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w marcu 2008 r. Wynika z nich, że emisja obligacji i bonów skarbowych ma przynieść budżetowi państwa od 5 do 9 mld zł.
                         • 27.02.20085,5 proc. - stopa zwrotu Funduszu Rezerwy Demograficznej
                          Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD), administrowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osiągnął w 2007 r. wysoką, 5,5–procentową stopę zwrotu z inwestycji. FRD ma w przyszłości zmniejszyć niedobór środków w funduszu emerytalnym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, powstały w wyniku zmian demograficznych.
                          • 12.02.20083-krotny wzrost sprzedaży obligacji
                           W styczniu bieżącego roku sprzedaż obligacji detalicznych emitowanych przez Skarb Państwa była ponad trzykrotnie wyższa niż w tym samym miesiącu roku 2007. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się obligacje dwuletnie.
                           • 06.02.20082,5 mld zł ze sprzedaży obligacji
                            Ministerstwo Finansów sprzedało pięcioletnie obligacje skarbowe z terminem wykupu w kwietniu 2013 roku. Emisja przyniosła budżetowi państwa 2,5 mld zł.
                            • 04.02.2008Obligacje – plany na luty
                             Tylko ze sprzedaży obligacji i bonów skarbowych Ministerstwo Finansów chce w lutym pozyskać od 4 do 8 mld zł. W planach są także cztery emisje obligacji detalicznych, których wielkość na razie nie została określona.
                             • 09.01.2008MF sprzedało obligacje za 1,5 mld zł
                              Podczas drugiego w tym roku przetargu na sprzedaż obligacji Ministerstwo Finansów znalazło nabywców na skarbowe papiery wartościowe za łączną sumę 1,5 mld zł.
                              • 02.01.2008Obligacje: Wyniki pierwszego przetargu
                               Podczas pierwszego w 2008 roku przetargu na sprzedaż obligacji skarbowych Ministerstwu Finansów udało się sprzedać papiery wartościowe za kwotę ponad 1,6 mld zł.
                               • 31.12.2007Ile pożyczy budżet w I kwartale 2008 r.?
                                Ministerstwo Finansów na 14-25 mld zł szacuje wpływy z tytułu wyemitowanych obligacji hurtowych i bonów skarbowych oraz kredytów zaciągniętych w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w I kwartale przyszłego roku.
                                • 27.12.200793 mld zł w obligacjach zagranicznych
                                 Nominalne zadłużenie skarbu państwa z tytułu obligacji wyemitowanych za granicą wynosi około 93 mld zł — wynika z danych Ministerstwa Finansów.
                                 • 14.12.2007400 mln zł ze sprzedaży obligacji detalicznych
                                  W listopadzie Ministerstwo Finansów uzyskało ponad 400 mln zł ze sprzedaży dwu-, cztero- i dziesięcioletnich detalicznych obligacji skarbowych.
                                  • 22.11.2007MF: Kalendarz przetargów na 2008 rok
                                   Resort finansów opublikował przyszłoroczny kalendarz przetargów na obligacje i bony skarbowe.
                                   • 12.11.2007190 mln zł z październikowej sprzedaży obligacji skarbu państwa
                                    Ministerstwo Finansów poinformowało o zakończeniu sprzedaży obligacji skarbowych oferowanych w październiku.  Za dwu-, trzy-, cztero- i dziesięcioletnie obligacje budżet uzyskał w sumie ponad 190 mln zł.
                                    • 06.11.2007Stan edukacji finansowej w Polsce
                                     Narodowy Bank Polski opracował raport "Stan edukacji finansowej w Polsce". Wynika z niego m.in., że konieczne jest wprowadzenie obowiązkowych elementów edukacji finansowej do szkolnych programów nauczania, zwłaszcza na etapie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
                                     • 24.10.20072,3 mld zł z zamiany obligacji
                                      Ministerstwo Finansów przeprowadziło w środę przetarg na zamianę dwuletnich i pięcioletnich obligacji skarbowych na pięcioletnie i dwudziestoletnie obligacje nowej serii. Operacja ta pozwoliła na zatrzymanie w budżecie państwa prawie 2,33 mld zł.
                                      • 18.10.2007Zysk domów i biur maklerskich wyniósł 1,2 mld zł brutto w I półroczu
                                       Od stycznia do końca czerwca 2007 r. domy i biura maklerskie osiągnęły wynik finansowy brutto w wysokości ponad 1,2 mld zł – podał Główny Urząd Statystyczny. Wartość pozostających w obrocie instrumentów finansowych, które należały do klientów przedsiębiorstw maklerskich i banków powierniczych, przekroczyła 541,6 mld zł.
                                       • 10.10.20072,16 mld zł na 10 lat
                                        Ministerstwo Finansów sprzedało w środę 10-letnie obligacje skarbowe o wartości 2,16 mld zł.
                                        • 09.10.2007Ponad 264 mln zł ze sprzedaży obligacji detalicznych we wrześniu
                                         Wartość sprzedaży obligacji detalicznych skarbu państwa spadła we wrześniu o 5 proc. w porównaniu z sierpniem br. i o blisko 30 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku – poinformowało Ministerstwo Finansów.
                                         • 03.10.2007Mniejszy popyt na obligacje
                                          Ministerstwo Finansów sprzedało kolejną transzę obligacji zerokuponowych z terminem wykupu ustalonym na dzień 25 lipca 2009 r. Podobnie jak przed miesiącem popyt znacznie przewyższył podaż, ale chętnych na rządowe papiery było mniej niż we wrześniu.
                                          • 02.10.2007Rząd planuje emisję obligacji w jenach
                                           Ministerstwo Finansów zamierza wyemitować obligacje o stałej stopie procentowej nominowane w jenach. W tym celu wybrało już dwa banki, które zorganizują emisję.
                                           • 21.09.2007Zysk PTE – 331 mln zł, zysk OFE – 13,9 mld zł
                                            O blisko 14 mld zł powiększyły się oszczędności Polaków zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych (OFE), którymi zarządzają powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). Te ostatnie na swojej działalności zarobiły netto ponad 0,33 mld zł. Dane ogłoszone przez GUS dotyczą I półrocza br.
                                            • 05.09.20071,8 mld zł ze sprzedaży dwuletnich obligacji skarbowych
                                             Ministerstwo Finansów ogłosiło wyniki przetargu na sprzedaż dwuletnich obligacji skarbowych z terminem wykupu 25 lipca 2009 r. (OK0709). Za pośrednictwem NBP udało się znaleźć nabywców na papiery o wartości 1,8 mld zł.
                                             • 02.08.2007Opodatkowanie zysków kapitałowych osiąganych w Polsce przez osobę z zagranicy
                                              Pytanie: Mieszkam i pracuję na stale w Wielkiej Brytanii, chciałabym jednak zainwestować w fundusze w Polsce. Czy od funduszy odprowadza się zryczałtowany podatek 19% od zysków kapitałowych, czy jest to może dochód z papierów wartościowych? Czy będę musiała składać w Polsce zeznanie, jeżeli dochód z funduszy będzie moim jedynym dochodem w Polsce?
                                              • 12.06.2007MF w sprawie obowiązku zgłaszania przy przekraczaniu granicy gotówki
                                               Ministerstwo Finansów informuje, że od dnia 15 czerwca 2007 roku podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium Unii Europejskiej będą zobowiązani do zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej niż 10.000 euro (a także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.). Zgodnie z rozporządzeniem unijnym, obowiązek zgłoszenia występuje w przypadku przywozu lub wywozu środków płatniczych przez granicę zewnętrzną UE. Jednak w niektórych państwach członkowskich (w tym w Polsce) obowiązek wypełnienia zgłoszenia dewizowego dotyczy także pasażerów tranzytowych oraz takich, którzy przekraczają granicę państwową nawet w ruchu wewnątrzunijnym.
                                               • 22.05.2007NIK pozytywnie o ZUS
                                                Najwyższa Izba Kontroli nie ma żadnych zastrzeżeń co do gospodarowania finansami publicznymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. NIK wystawiła ZUS-owi również pozytywną ocenę za realizację planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Rezerwy Demograficznej.
                                                • 02.05.2007Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania
                                                 Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione w związku z obsługą poszczególnych procesów pozyskiwania źródeł finansowania (prowizje bankowe, zapłacone odsetki) będą uznane za koszt uzyskania przychodów?
                                                 • 05.02.2007Sprzedaż akcji nabytych w spadku
                                                  Pytanie: W tym roku dokonałam sprzedaży akcji X S.A. nabytych w drodze spadku po zmarłym mężu. Czy mam obowiązek zapłaty podatku dochodowego od zbycia tych akcji?
                                                  • 29.10.2006Komunikat prasowy TK przed rozprawą dotyczącą postępowania sądowego
                                                   31 października 2006 r. o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Krzysztofa L. dotyczącą postępowania sądowego. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: art. 188 w związku z art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; art. 102 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 września 2002 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 w związku z art. 236 ust. 2 zdanie drugie Konstytucji, art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 236 ust. 2 zdanie drugie Konstytucji oraz z art. 2 Konstytucji.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] następna strona »