Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

grupa inwalidzka

 • 13.09.2017NSA. Czy wynajmujący ma prawo do ulgi mieszkaniowej?
  Z uzasadnienia: Czasowe wynajęcie zakupionych lokali mieszkalnych samo w sobie nie może przesądzać o tym, że podatnik nie będzie w nich realizował w tych mieszkaniach własnych celów mieszkaniowych. Ustawodawca nie zastrzegł, że własny cel mieszkaniowy w zakupionym lokalu ma być realizowany nieprzerwanie od daty jego nabycia. Dla uznania spełnienia warunków skorzystania z ulgi nie jest wystarczająca sama deklaracja podatnika, że poprzez wskazane zakupy realizuje swój cel mieszkaniowy. Ustawodawca nie odniósł bowiem skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od werbalnej deklaracji takiego zamiaru w chwili nabycia, lecz wyraźnie wskazał, że nabycie musi być dokonane na własne cele mieszkaniowe.
  • 23.03.2017Świadczenia rodzinne do zmiany?
   Interpelacja nr 10404 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych
   • 01.03.2017NSA. Własny cel mieszkaniowy w więcej niż jednym lokalu
    Z uzasadnienia: Czasowe wynajęcie zakupionych lokali mieszkalnych samo w sobie nie może przesądzać o tym, że podatnik nie będzie w nich realizował w tych mieszkaniach własnych celów mieszkaniowych. Ustawodawca nie zastrzegł, że własny cel mieszkaniowy w zakupionym lokalu ma być realizowany nieprzerwanie od daty jego nabycia. Dla uznania spełnienia warunków skorzystania z ulgi nie jest wystarczająca sama deklaracja podatnika, że poprzez wskazane zakupy realizuje swój cel mieszkaniowy. Ustawodawca nie odniósł bowiem skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od werbalnej deklaracji takiego zamiaru w chwili nabycia, lecz wyraźnie wskazał, że nabycie musi być dokonane na własne cele mieszkaniowe.
    • 22.03.2013Zmiany w systemie emerytalno-rentowym mundurówki
     Funkcjonariusze służb i żołnierze utracą możliwość zwiększania emerytury policyjnej lub wojskowej z tytułu inwalidztwa (niezdolności do służby). Aktualnie osoby, których uszczerbek na zdrowiu związany był ze służbą, mogą powiększyć emeryturę do 15% podstawy wymiaru renty inwalidzkiej – likwidację tej opcji przewiduje projekt nowelizacji opublikowany przez resort spraw wewnętrznych.
     • 14.11.2012System rentowy służb podległych MSW – będą zmiany
      System rentowy służb podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (m.in. policjanci, strażacy i BOR) czeka reforma. Obecne trzy grupy inwalidzkie zostaną zastąpione przez dwie kategorie niezdolności do pełnienia służby. Jeszcze w listopadzie projekt założeń w tej sprawie ma trafić do Rady Ministrów.