Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

grupa inwalidzka

 • 08.10.2019Niepenosprawny kupi samochód bez PCC
  Pytanie: Wnioskodawca naby za 25 000 z samochód. Wnioskodawca jest weteranem z orzeczon III grup inwalidzk - zmiany zwyrodnieniowe krgosupa z dyskopati. Czy w zwizku z faktem, e trzecia grupa inwalidzka odpowiada stopniu niepenosprawnoci lekkiemu a schorzenie zwyrodnieniowe krgosupa jest w „orzecznictwie cywilnym” klasyfikowane jako dysfunkcja ruchowa 05R-, to Wnioskodawca jest osob zwolnion z podatku od czynnoci cywilnoprawnych nabywajc ww. pojazd na potrzeby wasne czy nie?
  • 13.09.2017NSA. Czy wynajmujcy ma prawo do ulgi mieszkaniowej?
   Z uzasadnienia: Czasowe wynajcie zakupionych lokali mieszkalnych samo w sobie nie moe przesdza o tym, e podatnik nie bdzie w nich realizowa w tych mieszkaniach wasnych celów mieszkaniowych. Ustawodawca nie zastrzeg, e wasny cel mieszkaniowy w zakupionym lokalu ma by realizowany nieprzerwanie od daty jego nabycia. Dla uznania spenienia warunków skorzystania z ulgi nie jest wystarczajca sama deklaracja podatnika, e poprzez wskazane zakupy realizuje swój cel mieszkaniowy. Ustawodawca nie odniós bowiem skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od werbalnej deklaracji takiego zamiaru w chwili nabycia, lecz wyranie wskaza, e nabycie musi by dokonane na wasne cele mieszkaniowe.
   • 23.03.2017wiadczenia rodzinne do zmiany?
    Interpelacja nr 10404 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie zmiany ustawy o wiadczeniach rodzinnych
    • 01.03.2017NSA. Wasny cel mieszkaniowy w wicej ni jednym lokalu
     Z uzasadnienia: Czasowe wynajcie zakupionych lokali mieszkalnych samo w sobie nie moe przesdza o tym, e podatnik nie bdzie w nich realizowa w tych mieszkaniach wasnych celów mieszkaniowych. Ustawodawca nie zastrzeg, e wasny cel mieszkaniowy w zakupionym lokalu ma by realizowany nieprzerwanie od daty jego nabycia. Dla uznania spenienia warunków skorzystania z ulgi nie jest wystarczajca sama deklaracja podatnika, e poprzez wskazane zakupy realizuje swój cel mieszkaniowy. Ustawodawca nie odniós bowiem skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od werbalnej deklaracji takiego zamiaru w chwili nabycia, lecz wyranie wskaza, e nabycie musi by dokonane na wasne cele mieszkaniowe.
     • 22.03.2013Zmiany w systemie emerytalno-rentowym mundurwki
      Funkcjonariusze sub i onierze utrac moliwo zwikszania emerytury policyjnej lub wojskowej z tytuu inwalidztwa (niezdolnoci do suby). Aktualnie osoby, ktrych uszczerbek na zdrowiu zwizany by ze sub, mog powikszy emerytur do 15% podstawy wymiaru renty inwalidzkiej – likwidacj tej opcji przewiduje projekt nowelizacji opublikowany przez resort spraw wewntrznych.
      • 14.11.2012System rentowy sub podlegych MSW – bd zmiany
       System rentowy sub podlegajcych Ministerstwu Spraw Wewntrznych (m.in. policjanci, straacy i BOR) czeka reforma. Obecne trzy grupy inwalidzkie zostan zastpione przez dwie kategorie niezdolnoci do penienia suby. Jeszcze w listopadzie projekt zaoe w tej sprawie ma trafi do Rady Ministrw.