Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

grupa inwalidzka

 • 08.10.2019Niepełnosprawny kupi samochód bez PCC
  Pytanie: Wnioskodawca nabył za 25 000 zł samochód. Wnioskodawca jest weteranem z orzeczoną III grupą inwalidzką - zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z dyskopatią. Czy w związku z faktem, że trzecia grupa inwalidzka odpowiada stopniu niepełnosprawności lekkiemu a schorzenie zwyrodnieniowe kręgosłupa jest w „orzecznictwie cywilnym” klasyfikowane jako dysfunkcja ruchowa 05R-, to Wnioskodawca jest osobą zwolnioną z podatku od czynności cywilnoprawnych nabywając ww. pojazd na potrzeby własne czy nie?
  • 13.09.2017NSA. Czy wynajmujący ma prawo do ulgi mieszkaniowej?
   Z uzasadnienia: Czasowe wynajęcie zakupionych lokali mieszkalnych samo w sobie nie może przesądzać o tym, że podatnik nie będzie w nich realizował w tych mieszkaniach własnych celów mieszkaniowych. Ustawodawca nie zastrzegł, że własny cel mieszkaniowy w zakupionym lokalu ma być realizowany nieprzerwanie od daty jego nabycia. Dla uznania spełnienia warunków skorzystania z ulgi nie jest wystarczająca sama deklaracja podatnika, że poprzez wskazane zakupy realizuje swój cel mieszkaniowy. Ustawodawca nie odniósł bowiem skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od werbalnej deklaracji takiego zamiaru w chwili nabycia, lecz wyraźnie wskazał, że nabycie musi być dokonane na własne cele mieszkaniowe.
   • 23.03.2017Świadczenia rodzinne do zmiany?
    Interpelacja nr 10404 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych
    • 01.03.2017NSA. Własny cel mieszkaniowy w więcej niż jednym lokalu
     Z uzasadnienia: Czasowe wynajęcie zakupionych lokali mieszkalnych samo w sobie nie może przesądzać o tym, że podatnik nie będzie w nich realizował w tych mieszkaniach własnych celów mieszkaniowych. Ustawodawca nie zastrzegł, że własny cel mieszkaniowy w zakupionym lokalu ma być realizowany nieprzerwanie od daty jego nabycia. Dla uznania spełnienia warunków skorzystania z ulgi nie jest wystarczająca sama deklaracja podatnika, że poprzez wskazane zakupy realizuje swój cel mieszkaniowy. Ustawodawca nie odniósł bowiem skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od werbalnej deklaracji takiego zamiaru w chwili nabycia, lecz wyraźnie wskazał, że nabycie musi być dokonane na własne cele mieszkaniowe.
     • 22.03.2013Zmiany w systemie emerytalno-rentowym mundurówki
      Funkcjonariusze służb i żołnierze utracą możliwość zwiększania emerytury policyjnej lub wojskowej z tytułu inwalidztwa (niezdolności do służby). Aktualnie osoby, których uszczerbek na zdrowiu związany był ze służbą, mogą powiększyć emeryturę do 15% podstawy wymiaru renty inwalidzkiej – likwidację tej opcji przewiduje projekt nowelizacji opublikowany przez resort spraw wewnętrznych.
      • 14.11.2012System rentowy służb podległych MSW – będą zmiany
       System rentowy służb podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (m.in. policjanci, strażacy i BOR) czeka reforma. Obecne trzy grupy inwalidzkie zostaną zastąpione przez dwie kategorie niezdolności do pełnienia służby. Jeszcze w listopadzie projekt założeń w tej sprawie ma trafić do Rady Ministrów.