Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

 • 09.02.2012Przedsiębiorcy powyżej 55 lat a prawo do zasiłku dla bezrobotnych
  Interpelacja nr 746 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niespójności przepisów dotyczących osób w wieku 50+ prowadzących działalność gospodarczą
 • 25.07.2011Nowe prawo ogranicza możliwości zatrudniania niepełnosprawnych
  Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest zła – wyniki kontroli PFRON przez NIK wskazują, że aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a po odbyciu stażu nie znajdują oni pracy. Sytuacja pogorszyła się wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
  Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
 • 21.09.2010Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych – wspólna kontrola europejskich NOK
  Skuteczność programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych sprawdza NIK i 12 europejskich najwyższych organów kontroli (NOK). W Warszawie odbyło się drugie spotkanie uczestników międzynarodowej kontroli. Wspólny raport z audytu zostanie przedstawiony podczas ósmego kongresu EUROSAI w Lizbonie.
 • 03.12.2007Kto orzeka o niepełnosprawności?
  Interpelacja nr 7352 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie orzeczeń o niepełnosprawności