abolicja kontrole

 • 27.01.2023Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 
  26 stycznia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o Systemie Informacji Finansowej, który będzie służył przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozpoznawaniu i wykrywaniu przestępstwa katalogowego oraz zapobieganiu przestępstwu katalogowemu lub wspomaganiu prowadzenia postępowania karnego w sprawie przestępstwa katalogowego, a także w celu identyfikacji, wykrycia lub zabezpieczenia mienia pochodzącego z takiego przestępstwa, a także innym celom określonym w ustawie. Natomiast w Monitorze Polskim ogłoszono obwieszczenie ws. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2022 r. oraz obwieszczenie ws. wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023 r.
 • 18.01.2023Kontrole podatkowe są zbyt częste? Przedsiębiorcy apelują o zmiany
  W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2022 r. liczba kontroli podatkowych w Polsce była o 16,4 proc. wyższa rok do roku. W sumie do prowadzenia różnych kontroli w firmach uprawnionych jest ok. 40 wyspecjalizowanych organów. Jak twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, w efekcie przedsiębiorcy są nadmiernie kontrolowani, a system powinien stać się bardziej przyjazny dla biznesu.
 • 17.01.2023Nowe sposoby na zakaz handlu w niedziele
  Wprowadzenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni jest bezdyskusyjnie słuszne. Jednak niektóre wyjątki wymienione w art. 6 ustawy są nadużywane. Od kilku miesięcy w otwartych 7 dni w tygodniu sklepach coraz częściej można spotkać funkcjonujący tam "Klub Czytelnika", "Wypożyczalnię sprzętu sportowego", a w niektórych marketach część dostępnych tam produktów pochodzi z rolno-spożywczych rynków hurtowych. Czy w najbliższej przyszłości planowane są działania legislacyjne w zakresie ww. ustawy, w tym dotyczące doprecyzowania ww. wyłączeń? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki społecznej.
 • 16.01.2023Informowanie o obniżkach cen. Ruszają kontrole ws. nowych wymogów
  Z początkiem 2023 r. weszły w życie nowe regulacje wzmacniające ochronę konsumentów. Jedną z kluczowych nowości jest wymóg transparentnego informowania o obniżkach cen. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza już, jak rynek dostosował się do nowych przepisów. Inspekcja Handlowa rozpoczęła kontrole w 6 sieciach handlowych, a ok. 40 firm otrzymało pisma dotyczące możliwych nieprawidłowości.
 • 16.01.2023Ustawa o pracy zdalnej czeka na podpis Prezydenta
  Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy. Przepisy regulują także kwestie związane z kontrolą trzeźwości pracowników. – W ten sposób odpowiadamy na nowe trendy na rynku pracy, a także oczekiwania zarówno pracowników, jak i pracodawców – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Ustawa czeka na podpis Prezydenta.
 • 12.01.2023Sankcje na Rosję a polski biznes. Kontrole mogą być intensywniejsze
  Od kwietnia 2022 r. w Polsce obowiązuje tzw. ustawa sankcyjna, którą uchwalono w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę. Z badania przeprowadzonego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton wynika, że do tej pory działania państwa ograniczały się głównie do kontroli celnych. Jak przewidują eksperci, kolejne miesiące mogą jednak przynieść intensyfikację działań kontrolnych.
 • 28.12.2022NIK zbada, czy podatkowy Polski Ład został wprowadzony prawidłowo
  Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła plan pracy na 2023 r. Lista planowanych działań obejmuje łącznie 90 tematów kontroli planowych. Kontrolerzy mają sprawdzić m.in. to, czy zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu zostały wdrożone w prawidłowy i skuteczny sposób.
 • 08.12.2022KAS przejmie część obowiązków kontrolnych IJHARS
  Przepisy dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zostaną znowelizowane. Przyjęty już przez rząd projekt przewiduje istotne zmiany dotyczące działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Część obowiązków kontrolnych, które do tej pory wypełniała IJHARS, zostanie przejęta przez Krajową Administrację Skarbową.
 • 22.11.2022Podejście Look through przy wypłacie dywidendy
  W międzynarodowych grupach kapitałowych tematem wymagającym analizy podatkowej jest wypłata dywidendy. Kwestia może być problematyczna szczególnie w przypadkach, gdy spółka matka jest spółką specjalnego przeznaczenia, która stworzona została jedynie na potrzeby organizacyjne, ale nie przemawia za nią żadna materia biznesowa.
 • 18.11.2022Straż miejska karze według uznania. NIK apeluje o zmiany do resortu finansów
  Decyzje dotyczące wystawiania mandatów w praktyce zależą przede wszystkim od indywidualnego podejścia funkcjonariusza do konkretnego wykroczenia oraz miasta, w którym do niego doszło – wynika z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli. We wnioskach pokontrolnych NIK zaapelowała m.in. do resortu finansów, wskazując na potrzebę ograniczenia przypadków, gdy koszt egzekwowania należności przekracza kwotę samego mandatu karnego.
 • 25.10.2022Kontrole składów węgla. UOKiK ujawnił pierwsze wnioski
  Wysokie ceny i niedobry węgla w składach wynikają przede wszystkim z utraty źródeł dostaw i wysokich kosztów zakupu – wynika z kontroli przeprowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie kontrolowane są też działania producentów, importerów oraz dużych pośredników na rynku węgla.
 • 21.10.2022Prawo pracy czeka mała rewolucja. Zmiany dotyczą m.in. pracy zdalnej
  Pracodawcy muszą liczyć się w kolejnych miesiącach ze sporymi zmianami w prawie pracy. Obecnie w Sejmie trwają prace nad dużą nowelizacją, która m.in. na stałe wprowadzi do Kodeksu pracy zasady funkcjonowania pracy zdalnej. Jednocześnie pracodawcy uzyskają możliwości przeprowadzania prewencyjnych i wyrywkowych kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub innych podobnych środków.
 • 20.10.2022Prawo pracy czeka mała rewolucja. Zmiany dotyczą m.in. pracy zdalnej
  Pracodawcy muszą liczyć się w kolejnych miesiącach ze sporymi zmianami w prawie pracy. Obecnie w Sejmie trwają prace nad dużą nowelizacją, która m.in. na stałe wprowadzi do Kodeksu pracy zasady funkcjonowania pracy zdalnej. Jednocześnie pracodawcy uzyskają możliwości przeprowadzania prewencyjnych i wyrywkowych kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub innych podobnych środków.
 • 11.10.2022Kontrole rachunków bankowych. RPO domaga się informacji od resortu finansów
  Od początku lipca br. obowiązują nowe regulacje dotyczące kontrolowania kont bankowych obywateli. Jak wskazuje rzecznik praw obywatelskich, wyjaśnienia wymaga, ile takich kontroli przeprowadzono po zmianie prawa podatkowego. Rzecznik skierował w tej sprawie oficjalne zapytanie do resortu finansów.
 • 10.10.2022Kontrole rachunków bankowych. RPO domaga się informacji od resortu finansów
  Od początku lipca br. obowiązują nowe regulacje dotyczące kontrolowania kont bankowych obywateli. Jak wskazuje rzecznik praw obywatelskich, wyjaśnienia wymaga, ile takich kontroli przeprowadzono po zmianie prawa podatkowego. Rzecznik skierował w tej sprawie oficjalne zapytanie do resortu finansów.
 • 21.09.2022Podatki i opłaty lokalne z nieprawidłowościami w gminach
  Gminy zwiększają swoje dochody własne, ale nie zawsze prawidłowo ustalane i pobierane są podatki i opłaty lokalne – wynika z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie braku albo nierzetelnej weryfikacji danych zawartych w informacjach i deklaracjach składanych przez podatników, a także nieegzekwowania obowiązku ich składania. W większości badanych gmin stwierdzono wzrost zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
 • 21.09.2022Kontrole w firmie
  Sposób przeprowadzania kontroli w firmach jest określony w ustawie – Prawo przedsiębiorców. Kontrole niektórych instytucji mogą różnić się od standardowego przebiegu kontroli.
 • 02.09.2022Jedna czwarta sprzedawców nie wystawia prawidłowych paragonów
  Co czwarty sprzedający nie wystawia prawidłowych paragonów – wynika z kontroli przeprowadzonych w trakcie wakacji przez Krajową Administrację Skarbową. Jak przekonuje resort finansów, w przypadku oszustw paragonowych kluczowe znaczenie ma postawa kupujących, którzy mogą zwracać uwagę na ewentualne nieprawidłowości.
 • 08.08.2022Obchodzenie zakazu handlu w niedziele. Kontrole PIP będą częstsze?
  Związkowcy z NSZZ „Solidarność” zwrócili się do Państwowej Inspekcji Pracy o zwiększenie liczby kontroli w sklepach w kontekście przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Zgodnie z niedawnymi doniesieniami medialnymi, część sieci handlowych rozważa obejście ograniczeń poprzez otwarcie np. klubów czytelnika.
 • 04.08.2022Praca na czarno nadal dużym problemem. PIP zwiększa liczbę kontroli
  Państwowa Inspekcja Pracy wyraźnie zwiększyła w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku liczbę kontroli dotyczących legalności zatrudnienia. W tym czasie przeprowadzono ok. 15 tys. kontroli, a skala wykrytych nieprawidłowości okazała się zbliżona do tej widocznej w latach poprzednich. Jak ocenia PIP, to efekt m.in. zbyt niskich kar, które część firm po prostu wkalkulowuje w swoje modele biznesowe.
 • 27.07.2022UOKiK bierze pod lupę wakacje kredytowe
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, jak banki informują o wakacjach kredytowych i w jaki sposób ich udzielają. Już teraz pewne wątpliwości budzą ogłoszone przez banki wymagania dotyczące korzystania z tej formy wsparcia. Nowe regulacje, które pozwolą konsumentom na zawieszenie (do 8 miesięcy) spłaty rat kredytu hipotecznego, wejdą w życie 29 lipca br.
 • 26.07.2022UOKiK bierze pod lupę wakacje kredytowe
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, jak banki informują o wakacjach kredytowych i w jaki sposób ich udzielają. Już teraz pewne wątpliwości budzą ogłoszone przez banki wymagania dotyczące korzystania z tej formy wsparcia. Nowe regulacje, które pozwolą konsumentom na zawieszenie (do 8 miesięcy) spłaty rat kredytu hipotecznego, wejdą w życie 29 lipca br.
 • 14.07.2022Kontrole rachunków bankowych. Skarbówka uzyskała kontrowersyjne uprawnienia
  Od początku lipca br. naczelnicy urzędów skarbowych mogą zwracać się do banków z żądaniami wydania informacji także nt. osób, które nie mają statusu podejrzanego. Nowe uprawnienia skarbówki budzą szereg wątpliwości. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, uprawnienia te sprowadzają się do prewencyjnej inwigilacji rachunków bankowych osób fizycznych.
 • 13.07.2022Kontrole rachunków bankowych. Skarbówka uzyskała kontrowersyjne uprawnienia
  Od początku lipca br. naczelnicy urzędów skarbowych mogą zwracać się do banków z żądaniami wydania informacji także nt. osób, które nie mają statusu podejrzanego. Nowe uprawnienia skarbówki budzą szereg wątpliwości. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, uprawnienia te sprowadzają się do prewencyjnej inwigilacji rachunków bankowych osób fizycznych.
 • 22.06.2022Kiedy dopuszczalna będzie okazjonalna praca zdalna?
  Do Kodeksu pracy trafią przepisy dotyczące tzw. okazjonalnej pracy zdalnej. Taka forma pracy zdalnej będzie dopuszczalna obok regularnego i hybrydowego świadczenia pracy w formule zdalnej. W rządowym projekcie nowelizacji przewidziano, że praca zdalna okazjonalna będzie mogła mieć wymiar nieprzekraczający 24 dni w danym roku kalendarzowym.
 • 21.06.2022Kiedy dopuszczalna będzie okazjonalna praca zdalna?
  Do Kodeksu pracy trafią przepisy dotyczące tzw. okazjonalnej pracy zdalnej. Taka forma pracy zdalnej będzie dopuszczalna obok regularnego i hybrydowego świadczenia pracy w formule zdalnej. W rządowym projekcie nowelizacji przewidziano, że praca zdalna okazjonalna będzie mogła mieć wymiar nieprzekraczający 24 dni w danym roku kalendarzowym.
 • 21.06.2022Praca zdalna w Kodeksie pracy. Pracodawcy będą mogli przeprowadzać kontrole
  Kodeks pracy zapewni pracodawcy prawo do kontrolowania wykonywania pracy w formule zdalnej – wynika z projektu dużej nowelizacji, nad którym pracuje obecnie Sejm. Nowela wprowadzi do tej ustawy na stałe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Pracodawca uzyska prawo do kontroli m.in. wykonywania pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • 20.06.2022Praca zdalna w Kodeksie pracy. Pracodawcy będą mogli przeprowadzać kontrole
  Kodeks pracy zapewni pracodawcy prawo do kontrolowania wykonywania pracy w formule zdalnej – wynika z projektu dużej nowelizacji, nad którym pracuje obecnie Sejm. Nowela wprowadzi do tej ustawy na stałe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Pracodawca uzyska prawo do kontroli m.in. wykonywania pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • 20.06.2022O postulatach PIP w zakresie zmian w prawie
  Kierownictwo PIP formułowało wielokrotnie potrzebę dokonania zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie tego organu. Wydaje się to zasadne, zdaniem  z uwagi na wciąż poszerzający się zakres zadań Państwowej Inspekcji Pracy przy zmniejszającej się liczbie osób wykonujących czynności kontrolne. Postulowano m.in. o zniesienie obowiązku przedkładania przez inspektorów upoważnień do kontroli przedsiębiorców, przyznanie inspektorom pracy prawa przekształcania umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę w drodze decyzji administracyjnej z prawem odwołania się od niej do sądu pracy, czy umożliwienie inspektorom pracy dostępu on-line do odpowiednich baz danych ZUS, powiatowych urzędów pracy i innych - w celu skutecznej i sprawnej realizacji kontroli w zakresie legalności zatrudnienia.
 • 08.06.2022Praca zdalna i kontrole trzeźwości. Nowela Kodeksu pracy już w Sejmie
  Do Sejmu trafił projekt dużej nowelizacji Kodeksu pracy. Do ustawy trafić mają kompleksowe regulacje dotyczące pracy zdalnej. Jednocześnie wprowadzone zostaną podstawy dla pracodawców do przeprowadzania prewencyjnych kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu.
 • 08.06.2022Udzielanie ulg podatkowych przez gminy. NIK wykryła liczne nieprawidłowości
  Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała dochody własne gmin w 10 samorządach z województwa warmińsko-mazurskiego. Jak wynika z raportu pokontrolnego, w każdej z badanych gmin stwierdzono nieprawidłowości dotyczące udzielania ulg podatkowych. Kontrolerzy wskazują, że postępowania w sprawie przyznawania ulg były w znacznej mierze prowadzone nierzetelnie i niezgodnie z prawem.
 • 06.06.2022Podatki 2022: Biznes apeluje o neutralność podatkową dla wymiany udziałów
  Z początkiem 2022 r. w polskim systemie podatkowym doszło do ograniczenia neutralności podatkowej połączeń, podziałów spółek oraz wymiany udziałów. Wprowadzone zmiany krytycznie ocenia środowisko biznesowe, które apeluje o korekty. Biznes przekonuje, że obecne ograniczenia powinny zostać uchylone, bo mają one negatywne skutki dla rozwoju firm i całej gospodarki.
 • 30.05.2022Podatki 2022: Opodatkowanie restrukturyzacji z dużymi wątpliwościami
  Od 2022 r. wyraźnie ograniczona jest neutralność podatkowa połączeń i podziałów spółek oraz wymiany udziałów. Środowisko biznesowe ocenia, że ograniczenie preferencyjnego opodatkowania restrukturyzacji będzie prowadzić do wstrzymywania koniecznych działań. Jak twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan, obecne rozwiązania są bardzo szkodliwe dla rozwoju przedsiębiorstw.
 • 26.05.2022Kontrole trzeźwości pracowników – firmy uzyskają dodatkowe możliwości
  Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników zostaną znowelizowane – wynika z projektu nowelizacji, który został już przyjęty przez rząd. Pracodawca uzyska możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników albo kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu.
 • 25.05.2022Kontrole trzeźwości pracowników – firmy uzyskają dodatkowe możliwości
  Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników zostaną znowelizowane – wynika z projektu nowelizacji, który został już przyjęty przez rząd. Pracodawca uzyska możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników albo kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu.
 • 16.05.2022Przechowywanie faktur papierowych wyłącznie w formie elektronicznej a odliczenie VAT
  Czy dopuszczalne jest przechowywanie faktur otrzymanych w postaci papierowej, po ich przeskanowaniu do plików elektronicznych, wyłącznie w formie elektronicznej? Czy podatnik zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z przechowywanymi fakturami zakupowymi, jeżeli będą one przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej?
 • 13.05.2022Przechowywanie faktur papierowych wyłącznie w formie elektronicznej a odliczenie VAT
  Czy dopuszczalne jest przechowywanie faktur otrzymanych w postaci papierowej, po ich przeskanowaniu do plików elektronicznych, wyłącznie w formie elektronicznej? Czy podatnik zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z przechowywanymi fakturami zakupowymi, jeżeli będą one przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej?
 • 03.03.2022Warunki stosowania zwolnienia z akcyzy dla browarów rzemieślniczych
  Zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w poprzednim roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 000 hl piwa - w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy. Z tego zwolnienia mogą korzystać także podatnicy produkujący piwo, którzy współpracują ze sobą na podstawie pisemnej umowy i w poprzednim roku kalendarzowym łącznie wyprodukowali do 200 000 hl piwa. Publikowana odpowiedź na poselską interpelację wyjaśnia niektóre wątpliwości dotyczące stosowania tego zwolnienia.
 • 02.03.2022Jak zwolnić pracownika, który nie usprawiedliwia nieobecności i nie ma z nim kontaktu
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
 • 16.02.2022Ustawa o emeryturach pomostowych przed ważną nowelizacją
  Do ustawy o emeryturach pomostowych wprowadzone zostaną ułatwienia dla osób starających się o przyznanie tego rodzaju świadczeń. Wnioskowanie o emeryturę pomostową stanie się możliwe jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy. Przyjęty już przez rząd projekt nowelizacji dotyczy też Państwowej Inspekcji Pracy, której kompetencje mają zostać rozszerzone.
 • 15.02.2022PIP bierze na celownik sklepy działające w niedziele
  W ostatnią niedzielę inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole w ponad 250 placówkach handlowych, w których miał być w tym dniu prowadzony handel. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada, że w przypadku stwierdzenia celowego obchodzenia obecnych ograniczeń stosowane będą wszelkie dostępne środki prawne, w tym także kary finansowe w wysokości do 100 tys. zł.
 • 04.02.2022Rzecznik MŚP o stałym monitoringu cen
  Stanowisko Rzecznika MŚP Adama Abramowicza w sprawie zapowiedzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Inspekcji Handlowej, stałego monitoringu cen wybranych artykułów żywnościowych i piętnowania negatywnych praktyk sprzedawców.
 • 17.01.2022[20.01.2022] Zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście uprawnień służb skarbowych w realiach Nowego Ładu
  Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie kompletnej i skondensowanej wiedzy z obszaru działalności organów administracji skarbowej w kontekście generowania ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie porusza tematykę działań organów w zakresie gromadzenia informacji oraz prowadzenia procedur kontrolnych skutkujących powstaniem zobowiązań podatkowych, w tym wykorzystujących nowe uprawnienia wprowadzone przez Nowy Ład. Szkolenie wyposaża uczestników w wiedzę dotyczącą poruszania się w obszarze procedur kontrolnych czy analitycznych w kontekście ryzyka, jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto uczestnicy będą mogli zapoznać się z ofensywnymi działaniami organów administracji skarbowej na podstawie studium przypadku.
 • 10.01.2022PIP zwróci uwagę na problemy z wyliczaniem wynagrodzeń
  Po nowym roku do resortu rodziny i polityki społecznej zaczęły napływać sygnały od pracowników zaniepokojonych informacjami od pracodawców ws. wyliczania wynagrodzeń. Wątpliwości budzą wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu nowe zasady ustalania podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej.
 • 05.01.2022PIP zwróci uwagę na problemy z wyliczaniem wynagrodzeń
  Po nowym roku do resortu rodziny i polityki społecznej zaczęły napływać sygnały od pracowników zaniepokojonych informacjami od pracodawców ws. wyliczania wynagrodzeń. Wątpliwości budzą wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu nowe zasady ustalania podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej.
 • 23.12.2021Brak ujawnienia beneficjenta w rejestrze CRBR. Trwają kontrole KAS
  Krajowa Administracja Skarbowa zweryfikowała już ponad 20 tys. podmiotów pod kątem wywiązywania się z obowiązku ujawniania tzw. beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W przypadku 7 tys. podmiotów stwierdzono brak wpisów. Jak wskazują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, nakładane do tej pory kary są stosunkowo niskie względem możliwych stawek przewidzianych w ustawie.
 • 22.12.2021Brak ujawnienia beneficjenta w rejestrze CRBR. Trwają kontrole KAS
  Krajowa Administracja Skarbowa zweryfikowała już ponad 20 tys. podmiotów pod kątem wywiązywania się z obowiązku ujawniania tzw. beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W przypadku 7 tys. podmiotów stwierdzono brak wpisów. Jak wskazują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, nakładane do tej pory kary są stosunkowo niskie względem możliwych stawek przewidzianych w ustawie.
 • 15.12.2021Urzędnicy od lat testują swoją znajomość przepisów na jednym przedsiębiorcy
  Dokonująca milionowych obrotów mała firma wpadła w oko urzędnikom skarbowym. Wzięli ją pod lupę i od kilku lat próbują udowodnić, że ma wobec Skarbu Państwa zaległości podatkowe za lata 2014, 2015 i 2016. Toczące się latami kontrole i postępowania nic takiego jednak nie wykazują, a mimo to kolejne urzędy skarbowe starają się znaleźć na przedsiębiorcę haka. Na próżno. Stąd wniosek, że fiskus albo działa nieudolnie, bo poza rzuceniem oskarżenia o oszustwo nie potrafi wykazać na to żadnych dowodów albo po prostu nie zna prawa, na którego straży podobno stoi.
 • 08.12.2021Zasady opodatkowania transgranicznych płatności z tytułu tzw. usług niematerialnych
  W dobie globalizacji transgraniczny zakup usług niematerialnych cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy, kupując usługi niematerialne z zagranicy, powinni rozważyć w szczególności kwestię opodatkowania takich transakcji podatkiem u źródła w Polsce. Z uwagi na rosnące zainteresowanie organów podatkowych tą kwestią i coraz częstsze kontrole oraz liczne zmiany przepisów prawa w ostatnim czasie, temat podatku u źródła zyskuje na popularności w wielu przedsiębiorstwach.
 • 29.11.2021PIP bierze na cel nielegalne zatrudnienie i umowy cywilnoprawne
  W 2022 r. Państwowa Inspekcja Pracy zamierza postawić większy nacisk na kontrole dotyczące legalności zatrudnienia. W związku z tym na celownik kontrolujących trafią też w większym stopniu umowy cywilnoprawne (o dzieło i zlecenia) oraz jednoosobowe działalności gospodarcze. W poprzednim roku legalności zatrudnienia dotyczyło 11,5 tys. kontroli PIP, a niemal połowa z nich zakończyła się stwierdzeniem nieprawidłowości.

następna strona »