Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

allegro kontrole

  • 29.11.2010MF: Handel internetowy pod kontrolą
    Interpelacja nr 18785 do ministra finansów w sprawie braku opodatkowania handlu internetowego
    • 01.10.2010E-handel pod lupą NIK
      Skarb Państwa traci codziennie ogromne kwoty na szarej strefie handlu i usług świadczonych w Internecie – ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Według ustaleń NIK, wielu internetowych przedsiębiorców unika opodatkowania, ponieważ Ministerstwo Finansów oraz podległe mu urzędy skarbowe i celne nie wypracowały wspólnej metody kontrolowania internetowej działalności gospodarczej. Nie ma systemu wyznaczania i monitorowania obszarów potencjalnych nadużyć.