Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja sfinansowana dotacją

  • 11.07.2013Dotacja na zakup środków trwałych a amortyzacja i koszty uzyskania przychodów
    Odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej środka trwałego, która sfinansowana została otrzymanym wsparciem finansowym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach konieczna będzie korekta kosztów podatkowych.
    • 11.05.2012Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją a koszty
      Odpisy amortyzacyjne od części wartości początkowej środka trwałego, która sfinansowana została otrzymanym wsparciem finansowym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 20 kwietnia 2012 r. nr IPTPB3/423-26/12-4/GG.