akcje spadek

 • 20.01.2023Przygotowanie kalkulacji CIT, na co uważać
  Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022 będzie bardziej skomplikowane. Wszystko za sprawą Polskiego Ładu. Podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę zarówno na korzystne zmiany, na których mogą zyskać, jak i na nowe obowiązki. O czym warto pamiętać w rozliczeniu za 2022 rok?
 • 18.01.2023Na dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców nie ma szans
  Jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską, wprowadzenie dobrowolności ubezpieczeń społecznych, a więc w zasadzie likwidacja obecnie obowiązujących zasad mogłaby negatywnie wpłynąć na okres w życiu, kiedy to podjęcie dodatkowego zatrudnienia, czy prowadzenia działalności gospodarczej, może być stosunkowo trudne bądź nieosiągalne. Ponadto proponowana zmiana nie może zostać wprowadzona w oderwaniu od rozwiązań stosowanych do innych grup uczestniczących w systemie ubezpieczeń społecznych. Mogą bowiem pojawić się zarzuty o to, dlaczego w przypadku przedsiębiorców składki są dobrowolne, a np. w przypadku pracowników - nie.
 • 18.01.2023Zobowiązania i zaległości podatkowe po śmierci podatnika
  Zobowiązania i zaległości podatkowej nie wygasają z chwilą śmierci podatnika lecz przechodzą na jego spadkobierców. Jak bowiem wynika z treści art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.
 • 13.01.2023Spadek inflacji w grudniu. Początek roku może przynieść wzrost
  W grudniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 16,6 proc. rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Nowy odczyt potwierdza osłabienie tempa wzrostu cen, bo jeszcze w listopadzie wskaźnik wynosił 17,5 proc. Analitycy oceniają, że pierwsze dwa miesiące 2023 r. przyniosą wzrost inflacji, ale w kolejnych miesiącach wskaźnik powinien spadać.
 • 10.01.2023Szara strefa na rynku hazardowym jest warta ponad 27 mld zł
  W 2021 r. tzw. szara strefa na rynku hazardowym była warta w Polsce 27,7 mld zł – wynika z wyliczeń ekspertów firmy EY. W szczególnie dużym stopniu problemy dotyczą zakładów organizowanych przez internet. Szacuje się, że taka sytuacja prowadzi do poważnych strat budżetu państwa z tytułu nieodprowadzonych podatków.
 • 05.01.2023Inflacja przyhamowała. W grudniu ceny wzrosły o 16,6 proc.
  W grudniu 2022 r. wskaźnik inflacji wyniósł w Polsce 16,6 proc. rok do roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. W skali miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły z kolei o 0,2 proc. Tempo wzrostu cen przyhamowało, bo jeszcze w listopadzie wskaźnik wynosił 17,5 proc. w skali roku. Nowy odczyt okazał się wyraźnie niższy nawet od najbardziej optymistycznych przewidywań.
 • 28.12.2022Co czwarta firma w Polsce jest aktywna innowacyjnie
  W ostatnich latach w Polsce odsetek aktywnych innowacyjnie firm przemysłowych i usługowych wynosił odpowiednio 26,3 proc. oraz 22,2 proc. ogółu przedsiębiorstw – wynika z nowego raportu pn. „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2019-2021”, który opublikował Główny Urząd Statystyczny. Najlepiej pod względem innowacyjności wypadały firmy zajmujące się wydobywaniem węgla oraz produkcją wyrobów farmaceutycznych.
 • 15.12.2022Inflacja nieco niższa. W listopadzie wskaźnik spadł do 17,5 proc.
  W listopadzie br. wskaźnik inflacji wyniósł 17,5 proc. w skali roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Nowy odczyt pokazuje niewielką poprawę względem poprzedniego miesiąca, gdy ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,9 proc. rok do roku. W skali miesiąca wskaźnik wyniósł 0,7 proc., a największy wpływ miała drożejąca o 1,6 proc. żywność. Eksperci przewidują, że na początku 2023 r. inflacja może osiągnąć poziom ponad 20 proc.
 • 13.12.2022Ulga termomodernizacyjna dla spadkobiercy - fiskus zmienił zdanie
  Podstawowym warunkiem dziedziczenia przez spadkobiercę praw spadkodawcy do ulgi termomodernizacyjnej jest wydanie decyzji na podstawie art. 100 § 2 Ordynacji podatkowej. W konsekwencji dopiero po doręczeniu tej decyzji spadkobierca może uwzględnić w swoim zeznaniu, dotyczącym roku podatkowego następującego po roku, którego dotyczy decyzja z art. 100 § 2 Ordynacji podatkowej: nieodliczoną przez spadkodawcę część ulgi, lub własne wydatki związane z kontynuacją rozpoczętego przez spadkodawcę przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, lub własne wydatki związane z rozpoczęciem nowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przy zachowaniu limitu przysługującego spadkodawcy i okresów, o których mowa w art. 26h ustawy PIT.
 • 12.12.2022Polska z mniejszą luką w VAT
  W 2020 r. luka w podatku VAT spadła w Polsce do 11,3 proc. – wynika z nowego raportu opublikowanego przez Komisję Europejską. W porównaniu do 2019 r. zanotowano zmniejszenie luki o 1,4 pkt proc. Najlepiej z problemem ubytków we wpływach z VAT radzą sobie kraje skandynawskie, a najgorzej wypadają Włochy, Malta i Rumunia.
 • 07.12.2022Stopy procentowe NBP nadal bez zmian
  Rada Polityki Pieniężnej, po posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2022 r., postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Zatem, stopa referencyjna NBP wynosi nadal 6,75%. 
 • 05.12.2022Przedsiębiorcy w coraz bardziej pesymistycznych nastrojach
  W obliczu hamowania gospodarki firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw deklarują coraz bardziej pesymistyczne nastawienie – wynika z nowego badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor. Okazuje się, że w 2022 r. prawie jedna czwarta ankietowanych przedsiębiorców doświadczyła realnego ryzyka likwidacji swojego biznesu.
 • 30.11.2022Inflacja nieco mniejsza. Wskaźnik spadł do 17,4 proc.
  W listopadzie br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,4 proc. rok do roku – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Nowy odczyt jest nieco lepszy od wskaźnika inflacji z październiku br., gdy wzrost wyniósł 17,9 proc. To jednocześnie pierwszy spadek inflacji od lutego 2022 r. Odczyt okazał się lepszy od przewidywań ekonomistów, którzy wskazują jednak na ryzyko skoku inflacji w kolejnych miesiącach.
 • 25.11.2022Dochody podatkowe z CIT wzrosły o ponad 40 proc. w skali roku
  W pierwszych dziesięciu miesiącach 2022 r. dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe o ok. 39,1 mld zł względem analogicznego okresu czasu w roku poprzednim. Największy wzrost zanotowano w przypadku dochodów z CIT, które zwiększyły się aż o 41,2 proc. rok do roku. W zdecydowanie mniejszym stopniu rosły natomiast wpływy z podatków PIT (3,3 proc.) oraz VAT (7,1 proc.).
 • 21.11.2022Rozwiązywanie umów o pracę
  Ustanie stosunku pracy następuje w drodze jego rozwiązania lub wygaśnięcia. Rozwiązanie umowy o pracę jest następstwem czynności prawnej jednej lub obydwu stron stosunku pracy. Natomiast wygaśnięcie następuje z mocy prawa z powodu innych zdarzeń niż czynności prawne. Przepisy Kodeksu pracy w sposób wyczerpujący określają sposoby rozwiązania umowy o pracę. 
 • 16.11.2022Opodatkowanie dochodów osób fizycznych – Polska na 10. miejscu w OECD
  Pod względem konkurencyjności opodatkowania dochodów osób fizycznych polski system podatkowy zajmuje 10. miejsce wśród krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – wynika z nowego rankingu amerykańskiego think tanku podatkowego Tax Foundation. W porównaniu do 2021 r. zanotowano spadek Polski o jedną pozycję. Na pierwszych trzech miejscach rankingu uplasowały się Estonia, Kolumbia i Słowacja.
 • 03.11.2022Gorzej w przemyśle. Firmy wstrzymują rekrutacje i ograniczają zakupy
  W październiku br. wyprzedzający wskaźnik koniunktury PMI wyniósł dla polskiego przemysłu 42 pkt, co oznacza spadek o 1 pkt w ciągu miesiąca – wynika z danych opublikowanych przez S&P Global. Eksperci oceniają, że przemysł będzie mierzyć się z brakiem nowych zamówień i spadkiem produkcji. Już obecnie widoczne są wstrzymywanie rekrutacji pracowników oraz ograniczanie zakupu nowych towarów.
 • 02.11.2022Podatki i składki a PKB. Polska na 14. miejscu w UE
  Eurostat opublikował szczegółowe dane dotyczące relacji wpływów z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne do PKB w Unii Europejskiej. Ogólny wskaźnik dla całej wspólnoty wyniósł w 2021 r. 41,7 proc. PKB, co oznacza wzrost o 0,6 pkt proc. rok do roku. W zestawieniu Polska, w przypadku której podatki i składki wyniosły 37,6 proc. PKB, zajęła 14. miejsce. Najwyższy wskaźnik odnotowano w Danii (48,8 proc.), a zdecydowanie najniższy w Irlandii (21,9 proc.).
 • 02.11.2022Podatki 2022: Podatkowy Polski Ład poprawił sytuację rodzin
  Na Polskim Ładzie podatkowo skorzystały przede wszystkim rodziny, a stracili single o wysokich dochodach – wynika z szacunków firmy doradczej Vialto Partners. W nowym raporcie wskazano, że wprowadzona w bieżącym roku reforma podatkowa jest w zakresie podatku dochodowego PIT co do zasady korzystna pod kątem wysokości wynagrodzeń netto. Negatywny wpływ ma z kolei likwidacja możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej.
 • 28.10.2022Podatki 2022: Podatkowy Polski Ład poprawił sytuację rodzin
  Na Polskim Ładzie podatkowo skorzystały przede wszystkim rodziny, a stracili single o wysokich dochodach – wynika z szacunków firmy doradczej Vialto Partners. W nowym raporcie wskazano, że wprowadzona w bieżącym roku reforma podatkowa jest w zakresie podatku dochodowego PIT co do zasady korzystna pod kątem wysokości wynagrodzeń netto. Negatywny wpływ ma z kolei likwidacja możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej.
 • 29.09.2022Podatki 2023: Nowy budżet zakłada wzrost dochodów podatkowych o 17,4 proc.
  W przyszłym roku dochody podatkowe państwa mają wzrosnąć o 17,4 proc. względem obecnego roku – wynika z projektu ustawy budżetowej na 2023 r., który został już przyjęty przez rząd. Projekt zakłada również m.in. pewien wzrost udziału samorządów we wpływach z podatku dochodowego PIT.
 • 23.09.2022Ważne zmiany w prawie spadkowym 2022
  Prowadzone są prace nad ustawą, której przedmiotem będzie nowelizacja Kodeksu cywilnego. Aktualnie projekt jest na etapie opiniowania. W tym przypadku modyfikacje mają dotyczyć przepisów zawartych w części IV Kodeksu, czyli normujących postępowanie spadkowe, a Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić je w życie jeszcze w 2022 roku.  W tym tekście omawiamy kwestie, które niedługo ulegną zmianie w prawie spadkowym i co ważniejsze – wyjaśniamy, czy dzięki nim postępowania staną się prostsze i szybsze.
 • 21.09.2022Wzrost wynagrodzeń nie nadąża już za wzrostem cen
  Wzrost płac nie nadąża za rosnącą inflacją, co potwierdzają nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego – wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan. W sierpniu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło 6583,03 zł brutto. Oznacza to wzrost o 12,7 proc. rok do roku, przy jednoczesnym spadku o 2,9 proc. względem lipca br.
 • 20.09.2022Produkcja sprzedana przemysłu lepsza od oczekiwań
  W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu okazała się wyższa o 10,9 proc. rok do roku oraz o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca – wynika z nowych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Dane są lepsze od oczekiwań analityków i uznano je za pozytywne zaskoczenie. Eksperci oceniają, że takie dane wskazują na dostosowywanie się przemysłu do zmieniających się warunków
 • 16.09.2022[02.02.2023] Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku
  Niskie oprocentowanie lokat i innych instrumentów finansowych skłania inwestorów do szukania nowych form lokaty kapitału. Jedną z najpopularniejszych, bo przynoszących dobre zyski, jest inwestowanie w nieruchomości. Dochód może być uzyskiwany z tytułu wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości z zyskiem. Wiadomo, że tam, gdzie pojawiają się dochody, tam i nie uniknie się podatków. Planowanie podatkowe jest niezbędnym elementem analizy zyskowności. Przepisy o podatku dochodowym pozwalają na wybór różnych form opodatkowania dochodów z najmu (ryczałt, zasady ogólne, działalność gospodarcza), a sprzedaż nieruchomości może się wiązać z podatkiem lub nie, można też skorzystać z ulg.
 • 13.09.2022Podwyżki stóp procentowych wyraźnie wpłyną na zyski spółek
  Podwyżki stóp procentowych z ostatnich miesięcy są sporym wyzwaniem dla firm. W efekcie hipotetyczny zysk netto spółek z indeksu WIG20 (z wyłączeniem banków) zmniejszył się już o 3,8 mld zł – wynika z raportu opublikowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton.
 • 06.09.2022Coraz niższa zdolność kredytowa Polaków
  W trakcie kilkunastu miesięcy zdolność kredytowa Polaków zmniejszyła się o ponad połowę. Tak duża zmiana to efekt szybko rosnącej inflacji oraz wzrostu stóp procentowych. Eksperci oceniają, że w obecnej sytuacji prawdopodobnie nie uda się uniknąć kolejnych podwyżek stóp. Aktualnie notowany jest spadek zarówno liczby, jak i wartości udzielanych kredytów hipotecznych.
 • 02.09.2022Polska wchodzi w okres stagflacji
  Polska wchodzi w okres umiarkowanej stagflacji, co potwierdzają dane dotyczące m.in. inflacji i PKB – oceniają eksperci Business Centre Club. Przewiduje się, że w 2023 r. Polska może być narażona na dwa nowe duże zagrożenia, w tym ostry kryzys finansów publicznych i zdecydowany spadek nakładów inwestycyjnych.
 • 02.09.2022Ryczałt od przychodów z najmu może rozliczać jeden ze współwłaścicieli
    Jeżeli współwłaściciele określają prawo do korzystania z wydzielonej części rzeczy przez współwłaściciela w sposób wyłączny (quoad usum) istnieje domniemanie, że temu współwłaścicielowi przypadają pożytki i dochody z rzeczy również w sposób niepodzielny. Tylko ten współwłaściciel, który uzyskuje przychód z wynajmowanej nieruchomości obowiązany jest do uiszczenia podatku dochodowego w obowiązującej go stawce, na zasadach odpowiednich dla wybranej formy opodatkowania przychodu z najmu.  
 • 01.09.2022Polska wchodzi w okres stagflacji
  Polska wchodzi w okres umiarkowanej stagflacji, co potwierdzają dane dotyczące m.in. inflacji i PKB – oceniają eksperci Business Centre Club. Przewiduje się, że w 2023 r. Polska może być narażona na dwa nowe duże zagrożenia, w tym ostry kryzys finansów publicznych i zdecydowany spadek nakładów inwestycyjnych.
 • 26.08.2022PIT: Sprzedaż ruchomości otrzymanych w spadku
    Jak już zapewne wiecie z poprzednich odcinków cyklu ABC, przychód ze sprzedaży rzeczy ruchomych należy zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy.  
 • 25.08.2022NSA. Przedawnienie w podatku od spadków i darowizn
    Skoro postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło, a nabycie to nie zostało zgłoszone do opodatkowania, to nie wyklucza to uznania, że został spełniony warunek z art. 6 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy o podatku od spadków i darowizn w zakresie określenia ponownego momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z nabyciem spadku w drodze dziedziczenia. Nie można zatem traktować "rozłącznie" podstawy ponownego powstania obowiązku podatkowego z art. 6 ust. 4 zdanie drugie u.p.s.d. bez uwzględnienia konsekwencji zastosowania art. 6 ust. 4 zdanie pierwsze ww. ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.  
 • 22.08.2022Samorządy z dobrymi wynikami finansowymi
  W I połowie 2022 r. samorządy zanotowały dobre wyniki finansowe, a nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy bieżącymi dochodami a wydatkami, wyniosła w tym okresie czasu niemal 20,5 mld zł – wynika z danych opublikowanych przez resort finansów. Jednocześnie zanotowano też spadek zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST).
 • 19.08.2022Odcięcie dostaw gazu z Rosji może oznaczać dla UE utratę 1,5 proc. PKB
  Unii Europejskiej grozi w tym roku całkowite odcięcie dostaw gazu z Rosji, a niedobory surowca mogą kosztować UE spadek PKB nawet o 1,5 proc. W ramach działań zaradczych Komisja Europejska przyjęła plan redukcji zużycia gazu – obecnie jest mowa o dobrowolnym ograniczeniu konsumpcji przez kraje członkowskie o 15 proc. do 31 marca 2023 r. Eksperci Instytutu Studiów Energetycznych oceniają, że będzie to pierwszy test jedności wspólnoty.
 • 16.08.2022Inflacja coraz wyższa, a przedsiębiorcy znacznie ograniczają inwestycje
  W lipcu br. inflacja wyniosła 15,6 proc. w skali roku – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Wzrost cen jest na rekordowo wysokim poziomie, ale jednocześnie odnotowano spadek tempa wzrostu względem poprzedniego miesiąca. Problemy z rosnącą inflacją mają coraz wyraźniejszy wpływ na przedsiębiorców. Duża część firm zapowiada kolejne podwyżki cen jesienią, a aż 92 proc. przedsiębiorców rozważa ograniczenie inwestycji.
 • 10.08.2022Biznes spodziewa się kilkuletniego kryzysu gospodarczego
  Zdecydowana większość przedsiębiorców (86 proc.) spodziewa się kilkuletniego, poważnego kryzysu gospodarczego w Polsce – wynika z nowego badania CBM Indicator przeprowadzonego dla Konfederacji Lewiatan. Negatywne oceny przyszłości mają przedstawiciele wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości.
 • 08.08.2022Branża wydawnicza apeluje o zerowy VAT na książki i gazety
  Wprowadzenie zerowej stawki podatku VAT na książki, gazety i czasopisma byłoby szansą na zwiększenie czytelnictwa, a jednocześnie pomogłoby wydawcom utrzymać się na rynku – twierdzi Izba Wydawców Prasy. Jak szacuje branża wydawnicza, taka zmiana kosztowałaby budżet państwa ok. 200 mln zł w skali roku.
 • 05.08.2022Branża wydawnicza apeluje o zerowy VAT na książki i gazety
  Wprowadzenie zerowej stawki podatku VAT na książki, gazety i czasopisma byłoby szansą na zwiększenie czytelnictwa, a jednocześnie pomogłoby wydawcom utrzymać się na rynku – twierdzi Izba Wydawców Prasy. Jak szacuje branża wydawnicza, taka zmiana kosztowałaby budżet państwa ok. 200 mln zł w skali roku.
 • 03.08.2022Czy będą dopłaty do pelletu i innych źródeł opałowych? - MKiŚ odpowiada
    Jak czytamy w odpowiedzi Ministra Klimatu i Środowiska na interpelację poselską, w ogrzewnictwie indywidualnym w gospodarstwach domowych na poziom kosztów związanych ze stosowaniem pelletu, obok istotnego czynnika jakim są ceny samego paliwa, wpływa także efektywność zastosowanego systemu grzewczego oraz efektywność energetyczna ogrzewanego budynku. Wymiana źródeł ciepła, a przede wszystkim przeprowadzenie termomodernizacji zminimalizuje obciążenia finansowe związane z kosztami ogrzewania gospodarstw domowych, stanowiącą przeciwwagę dla rosnących cen drewna i pelletu drzewnego.  
 • 02.08.2022Czy będą dopłaty do pelletu i innych źródeł opałowych? - MKiŚ odpowiada
    Jak czytamy w odpowiedzi Ministra Klimatu i Środowiska na interpelację poselską, w ogrzewnictwie indywidualnym w gospodarstwach domowych na poziom kosztów związanych ze stosowaniem pelletu, obok istotnego czynnika jakim są ceny samego paliwa, wpływa także efektywność zastosowanego systemu grzewczego oraz efektywność energetyczna ogrzewanego budynku. Wymiana źródeł ciepła, a przede wszystkim przeprowadzenie termomodernizacji zminimalizuje obciążenia finansowe związane z kosztami ogrzewania gospodarstw domowych, stanowiącą przeciwwagę dla rosnących cen drewna i pelletu drzewnego.  
 • 02.08.2022Termin do złożenia SD-Z2 przy akcie dziedziczenia
    Został spisany, w formie aktu notarialnego, akt dziedziczenia po zmarłym bracie dla pięciorga rodzeństwa. Na dzień spisania aktu nie była znana wartość masy spadkowej. W skład tej masy wchodziło tylko wynagrodzenie prowizyjne z zakładu pracy. Czy 6 miesięcy na zgłoszenie SD- Z2 powinno liczyć od dnia przekroczenia kwoty wolnej z uwagi na fakt, że na dzień spisania aktu dziedziczenia nie była znana wartość masy spadkowej czy od spisania tego aktu?  
 • 29.07.2022Inflacja stabilniejsza. W lipcu ceny wzrosły o 15,5 proc.
  W lipcu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 15,5 proc. rok do roku, a w skali miesiąca odnotowano wzrost o 0,4 proc. – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W skali rocznej inflacja utrzymała się na poziomie odnotowanym miesiąc wcześniej. Część ekspertów przewiduje, że szczyt inflacji nastąpi właśnie w trakcie obecnych wakacji, a wynik w sierpniu powinien być zbliżony do obecnego.
 • 28.07.2022Podatki 2022: Ważny wyrok NSA ws. zmiany ostatecznej decyzji podatkowej
  Podatnicy nie powinni ponosić negatywnych skutków pewnych braków lub luk w procedurach – wynika z niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dotyczył zmiany ostatecznej decyzji podatkowej. Sprawa odnosiła się do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 • 25.07.2022Polacy ograniczają konsumpcję
  Ostatnie dane dotyczące sprzedaży detalicznej mogą wskazywać na to, że Polacy zaczynają ograniczać konsumpcję – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. W czerwcu br. sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych okazała się wyższa tylko o 3,2 proc. rok do roku, podczas gdy jeszcze miesiąc wcześniej wskaźnik ten wynosił 8,2 proc.
 • 22.07.2022Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości - skutki podatkowe
    Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie. Co istotne - przez nabycie rozumie się nie tylko nabycie w drodze kupna ale również nabycie w drodze darowizny czy dziedziczenia.  
 • 29.06.2022Kto zapłaci od lipca wyższe zaliczki i dlaczego? - MF wyjaśnia
  Niższa 12% stawka PIT, wysoka kwota wolna od podatku – 30 000 zł oraz próg podatkowy na poziomie 120 000 zł nie w każdym przypadku już od pierwszego miesiąca wejścia w życie ustawy zrekompensują uchylenie innych mechanizmów wprowadzonych w 2022 roku. Reforma podatkowa została rozłożona na 2 etapy, dlatego jej pełen skutek odczujemy po 1 stycznia 2023 roku. Choć „Niskie podatki” pozwolą na obniżenie zobowiązań podatkowych Polaków, to w niektórych wypadkach mogą doprowadzić do wzrostu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od lipca 2022.
 • 28.06.2022Kto zapłaci od lipca wyższe zaliczki i dlaczego? - MF wyjaśnia
  Niższa 12% stawka PIT, wysoka kwota wolna od podatku – 30 000 zł oraz próg podatkowy na poziomie 120 000 zł nie w każdym przypadku już od pierwszego miesiąca wejścia w życie ustawy zrekompensują uchylenie innych mechanizmów wprowadzonych w 2022 roku. Reforma podatkowa została rozłożona na 2 etapy, dlatego jej pełen skutek odczujemy po 1 stycznia 2023 roku. Choć „Niskie podatki” pozwolą na obniżenie zobowiązań podatkowych Polaków, to w niektórych wypadkach mogą doprowadzić do wzrostu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od lipca 2022.
 • 24.06.2022Zawód księgowego czekają istotne zmiany?
  W Ministerstwie Finansów analizowane są ewentualne zmiany dotyczące księgowości w kontekście profesjonalizacji branży lub ponownego włączenia księgowych do katalogu zawodów regulowanych. Jak ocenia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, przeprowadzona kilka lat temu deregulacja zawodu nie przyniosła oczekiwanych efektów.
 • 23.06.2022Zawód księgowego czekają istotne zmiany?
  W Ministerstwie Finansów analizowane są ewentualne zmiany dotyczące księgowości w kontekście profesjonalizacji branży lub ponownego włączenia księgowych do katalogu zawodów regulowanych. Jak ocenia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, przeprowadzona kilka lat temu deregulacja zawodu nie przyniosła oczekiwanych efektów.
 • 13.06.2022Wpływ sankcji na światowy system finansowy
  Finansowa wojna Rosji z Zachodem  Sankcje Zachodu wobec Rosji, spowodowane jej inwazją na Ukrainę były szybkie i druzgocące. W ciągu półtora miesiąca, licząc od dnia rozpoczęcia wojny, konsekwentnie nazywanej przez Rosję „operacją specjalną”, wprowadzono ponad 5,3 tys. ograniczeń wobec Moskwy. Ograniczenia w szczególności dotknęły sektor bankowy, energetykę i handel. Wiele międzynarodowych firm ogłosiło wycofanie się z Federacji Rosyjskiej. W geopolitycznej rozgrywce z Rosją, Zachód użył między innymi bardzo bolesnej dla tego kraju broni finansowej. Kraje zachodnie zablokowały prawie połowę rosyjskich rezerw złota i walut.

następna strona »