Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ankiety

 • 11.12.2020Podatki 2021: Nawet 2/3 spółek komandytowych może zmienić formę działalności
  Obecnie aż 2/3 właścicieli spółek komandytowych bierze pod uwagę możliwość zmiany formy działalności w związku z zaplanowanym na 2021 r. objęciem takich spółek podatkiem dochodowym CIT – wynika z ankiety przeprowadzonej przez InfoCredit, CRIDO i ZPP. Jak twierdzą eksperci, decyzję o ewentualnym przekształceniu spółki najlepiej jest podjąć na podstawie odpowiednich analiz.
  • 19.10.2020Komitet Standardów Rachunkowości przygotował ankietę ws. sprawozdań
   Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano specjalną ankietę internetową, której wyniki mają ułatwić przygotowanie dokumentu pomocnego w rozwiązywaniu problemów dotyczących sprawozdań finansowych za 2020 r. Opracowanie przygotuje Komitet Standardów Rachunkowości.
   • 09.07.2020Biznes czeka na estoński CIT, ale ma też pewne wątpliwości
    Formuła tzw. estońskiego CIT-u, który ma zostać wprowadzony w Polsce w 2021 r., może stanowić realne wsparcie dla rozwoju inwestycji – twierdzą przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w ankiecie przeprowadzonej przez Pracodawców RP. Biznes pozytywnie ocenia zapowiedź zmian w CIT, ale jednocześnie wskazuje, że nowe regulacje powinny być starannie przygotowane.
    • 08.07.2020Biznes czeka na estoński CIT, ale ma też pewne wątpliwości
     Formuła tzw. estońskiego CIT-u, który ma zostać wprowadzony w Polsce w 2021 r., może stanowić realne wsparcie dla rozwoju inwestycji – twierdzą przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w ankiecie przeprowadzonej przez Pracodawców RP. Biznes pozytywnie ocenia zapowiedź zmian w CIT, ale jednocześnie wskazuje, że nowe regulacje powinny być starannie przygotowane.
     • 06.07.2020Czy obniżka stóp NBP była dobrym pomysłem?
      28 maja br. Rada Polityki Pieniężnej po raz trzeci z rzędu zdecydowała się na obniżenie stopy oprocentowania, czego konsekwencją jest podstawowa stopa oprocentowania, która obecnie jedynie w niewielkim stopniu wyższa jest od zera. Obniżenie stopy procentowej stanowiło decyzję niespodziewaną dla wielu ludzi z branży przedsiębiorczej, w tym w dużej mierze ekonomistów. Działanie to nie jest również bez znaczenia dla wyznaczania oprocentowania znacznej części kredytów, co uwidacznia się przy spłacie rat. Sytuacja, w której stopy oprocentowania bliskie są zeru, wpływa na dostępność kredytów, która zamiast się poprawiać, ulega zdecydowanemu pogorszeniu.
      • 26.03.2020Blisko 70 proc. firm zamierza zredukować zatrudnienie
       Aż 69 proc. przedsiębiorstw planuje redukcje zatrudnienia – wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Konfederację Lewiatan. Skutki pandemii koronawirusa dla swojej działalności gospodarczej odczuwa obecnie 95 proc. badanych firm. W połowie przypadków skutki te oceniane są jako bardzo poważne.
       • 09.03.2020Podatki 2020: Ceny transferowe i deklaracje problematyczne dla firm
        Firmy w Polsce mają problemy z regulacjami dotyczącymi cen transferowych oraz zbyt dużą liczbą deklaracji i informacji do przygotowania – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą KPMG. Na kłopoty z cenami transferowymi wskazało aż 80 proc. ankietowanych przedstawicieli firm.
        • 06.03.2020Podatki 2020: Ceny transferowe i deklaracje problematyczne dla firm
         Firmy w Polsce mają problemy z regulacjami dotyczącymi cen transferowych oraz zbyt dużą liczbą deklaracji i informacji do przygotowania – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą KPMG. Na kłopoty z cenami transferowymi wskazało aż 80 proc. ankietowanych przedstawicieli firm.
         • 17.01.2020Przepisy dotyczące czasu pracy są zbyt sztywne – twierdzi FOR
          Funkcjonujące obecnie w Polsce przepisy dotyczące czasu pracy są zbyt sztywne, co utrudnia pracownikom i pracodawcom wypracowywanie korzystnych dla obu stron rozwiązań – twierdzi fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Z nowego raportu wynika, że pod tym względem regulacje w Polsce są bardziej sztywne niż średnia dla 40 krajów członkowskich Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
          • 09.10.2019Wyższa płaca minimalna? Biznes ostrzega przed inflacją i innymi problemami
           Wysokie tempo zwiększania wynagrodzenia minimalnego w Polsce to ewenement na światową skalę – twierdzą Pracodawcy RP. Eksperci tej organizacji oceniają, że zdecydowane podwyższanie wysokości płacy minimalnej może skutkować wzrostem cen oraz zwiększeniem ryzyka powstania problemów z płynnością finansową przedsiębiorstw.
           • 29.08.2019WSA: Nie ma szczególnego trybu dokumentowania wykonania usług marketingowych
            Teza: Nie mają oparcia ani w przepisach ogólnego prawa podatkowego, ani w unormowaniach z zakresu podatku od towarów i usług tezy, że na stronie postępowania podatkowego ciąży obowiązek posiadania materialnych dowodów potwierdzających wykonanie poszczególnych usług niematerialnych.
            • 02.07.2019Ilu pracowników dołączy do programu PPK?
             Z początkiem lipca br. ruszył program pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Badania pokazują, że pracownicy podchodzą do nowego programu z dużą rezerwą, na co wpływ ma zapewne przede wszystkim historia otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Jak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród pracowników firm zrzeszonych w Pracodawcach RP, aż 41,5 proc. osób zapowiada rezygnację z PPK już na samym starcie.
             • 02.05.2019Z każdym dniem przedsiębiorca coraz bardziej staje się niewolnikiem państwa
              Wysokie podatki, nadmiar obowiązków biurokratycznych, skomplikowane prawo, kontrole i samowola urzędników – to wg opublikowanych na początku kwietnia 2019 r. badań Związku Przedsiębiorców i Pracodawców jedne z największych przeszkód prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Równolegle rząd forsuje kolejne programy socjalne, które ktoś musi finansować. A że głównym źródłem dochodów państwa są podatki, to najprostszym sposobem sfinansowania polityki socjalnej jest ich podnoszenie. Podwyżki uderzają przede wszystkim w największych podatników, czyli przedsiębiorców. Mimo że prowadzona przez nich działalność gospodarcza jest głównym sponsorem państwa, to samo państwo coraz bardziej swobodę tej działalności ogranicza.
              • 30.04.2019Z każdym dniem przedsiębiorca coraz bardziej staje się niewolnikiem państwa
               Wysokie podatki, nadmiar obowiązków biurokratycznych, skomplikowane prawo, kontrole i samowola urzędników – to wg opublikowanych na początku kwietnia 2019 r. badań Związku Przedsiębiorców i Pracodawców jedne z największych przeszkód prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Równolegle rząd forsuje kolejne programy socjalne, które ktoś musi finansować. A że głównym źródłem dochodów państwa są podatki, to najprostszym sposobem sfinansowania polityki socjalnej jest ich podnoszenie. Podwyżki uderzają przede wszystkim w największych podatników, czyli przedsiębiorców. Mimo że prowadzona przez nich działalność gospodarcza jest głównym sponsorem państwa, to samo państwo coraz bardziej swobodę tej działalności ogranicza.
               • 15.02.2019Nawet ponad rok oczekiwania na zezwolenie na pobyt i pracę
                357 dni trwało przeciętnie wydanie decyzji ws. zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, a 378 dni w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - takie informacje uzyskała Posłanka Ewa Lieder - po złożeniu drugiej interpelacji, dotyczącej przeciętnego czasu trwania procedur związanych z wydawaniem zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców. Na drugim biegunie znajdują się Rzeszów, Lublin i Białystok - ta sama procedura zajmowała tam przeciętnie 59, 60 dni.
                • 13.02.2019Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rząd uławia życie przedsiębiorcom
                 Trwają prace nad projektem kolejnej ustawy, która będzie stanowić kontynuację zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu MŚP. MF pracuje również nad projektem zmian, który ma uprościć system stawek VAT i zapewnić prostotę, przejrzystość i przyjazność w ich stosowaniu. Toczą się prace nad zmianami, które zakładają zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje również m.in. obniżyć wysokość sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej.
                 • 23.11.2018Rusza ocena jakości obsługi w urzędach skarbowych
                  Od przyszłego tygodnia w poszczególnych urzędach skarbowych na terenie Polski można będzie wypełnić anonimowe ankiety dotyczące oceny jakości obsługi bezpośredniej – poinformowało Ministerstwo Finansów. Nowe badanie ankietowe zostanie przeprowadzone między 26 listopada a 28 grudnia br. Ankiety nie obejmą jedynie wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.
                  • 06.11.2018Firmy czekają na zmiany ws. zatorów płatniczych
                   Zatory płatnicze wciąż są poważnym i powszechnym problemem dla większości przedsiębiorstw w Polsce – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród członków Business Centre Club. Aż 60 proc. badanych stwierdziło, że zatory to duży problem dla ich firm. Taki sam odsetek przedsiębiorców czeka na uregulowanie przeterminowanych płatności od 30 do 90 dni.
                   • 05.11.2018Firmy czekają na zmiany ws. zatorów płatniczych
                    Zatory płatnicze wciąż są poważnym i powszechnym problemem dla większości przedsiębiorstw w Polsce – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród członków Business Centre Club. Aż 60 proc. badanych stwierdziło, że zatory to duży problem dla ich firm. Taki sam odsetek przedsiębiorców czeka na uregulowanie przeterminowanych płatności od 30 do 90 dni.
                    • 12.09.2018MF sprawdza, jak przedsiębiorcy podchodzą do split payment
                     Ministerstwo Finansów i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości badają, jak przedsiębiorcy postrzegają mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) i kwestie dotyczące należytej staranności w biznesie. W ramach nowego badania przygotowano internetową ankietę dla przedsiębiorców, której wyniki mają pomóc w dalszych pracach nad zmianami w prawie.
                     • 11.09.2018MF sprawdza, jak przedsiębiorcy podchodzą do split payment
                      Ministerstwo Finansów i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości badają, jak przedsiębiorcy postrzegają mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) i kwestie dotyczące należytej staranności w biznesie. W ramach nowego badania przygotowano internetową ankietę dla przedsiębiorców, której wyniki mają pomóc w dalszych pracach nad zmianami w prawie.
                      • 23.08.2018Coraz więcej firm popiera pomysł wejścia przez Polskę do strefy euro
                       Aktualnie już 74 proc. polskich średnich i dużych przedsiębiorstw popiera pomysł rezygnacji przez Polskę ze złotówki i dołączenia do strefy euro – wynika z badania przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie Grant Thornton International. Wskaźnik poparcia dla euro jest najwyższy od 2011 r.
                       • 16.04.2018Podatki na świecie: Podatek od słodkich napojów może być skuteczny
                        Wprowadzenie w Filadelfii podatku od słodkich napojów (tzw. soda tax) doprowadziło do zmniejszenia spożycia tego rodzaju produktów – wynika z badania przeprowadzonego przez Drexel University. Szacuje się, że nowa danina doprowadziła w tym przypadku do spadku dziennej konsumpcji aż o 40 proc.
                        • 04.05.2017Urząd Skarbowy przyjazny przedsiębiorcy - po raz piętnasty
                         Ogólnopolski konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy", organizowany przez Krajową Administrację Skarbową i Business Center Club startuje już po raz piętnasty. Konkurs kierowany jest do przedsiębiorców, którzy wybierają najlepsze w kraju urzędy skarbowe.
                         • 08.12.2016Krajowe Standardy Rachunkowości do przeglądu
                          Komitet Standardów Rachunkowości rozpoczął przegląd dotyczący Krajowych Standardów Rachunkowości (KSR) oraz stanowisk wydanych przez komitet. Zainteresowani mogą wziąć udział w przeglądzie i wypełnić opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów ankietę. Ankiety można przesyłać do końca stycznia przyszłego roku.
                          • 16.03.2016Przychody pracownika. Dofinansowanie z ZFŚS wyjazdu na narty
                           Pytanie podatnika: Czy dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wyjazdu na narty organizowanego w Polsce lub zagranicą w przedstawionym stanie faktycznym stanowi przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia ze strony Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 11 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co wiąże się z obowiązkiem doliczenia jego wartości do przychodów pracownika oraz opodatkowania?
                           • 11.03.2016Biura rachunkowe: jak skutecznie konkurować – cz. II
                            W pierwszym artykule cyklu ogólnie przedstawiliśmy oczekiwania klientów biur rachunkowych, wskazując na rosnącą konkurencję wśród podmiotów świadczących usługi księgowe, połączoną jednak z rosnącą ilością klientów, zlecających prowadzenie rachunkowości na zewnątrz. Zwróciliśmy również uwagę na rosnące oczekiwania klientów. Ankiety, które wypełniają przedsiębiorcy podczas naszych szkoleń, spotkań i konferencji jednoznacznie potwierdzają ten wzrost oczekiwań. Przyjrzeliśmy się więc rynkowi usług świadczonych przez biura rachunkowe i sprawdziliśmy, na jakie usługi mogą liczyć klienci biur.
                            • 01.03.2016Biura rachunkowe: jak skutecznie konkurować – cz. I
                             Rynek usług księgowych (a ogólniej rzecz ujmując – usług związanych z rachunkowością, płacami i ubezpieczeniami społecznymi) staje się jednocześnie coraz bardziej obiecujący i coraz bardziej konkurencyjny. Rysujące się tendencje mają znaczenie zarówno dla przedsiębiorców, jak i biur rachunkowych oraz pozostałych podmiotów, zajmujących się tego typu usługami.
                             • 22.02.2016Kadry i ulgi przyciągają inwestorów
                              Wykwalifikowane kadry, silne fundamenty gospodarcze oraz ulgi podatkowe to jedne z ważniejszych atutów Polski, które przyciągają zagranicznych inwestorów z sektora produkcyjnego – wynika z nowego raportu pn. „Made in Poland. Przewodnik inwestycyjny dla sektora produkcyjnego w Polsce”, przygotowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, JLL, EY oraz Hays Poland.
                              • 08.06.2015Podatki 2015: Rekordowa popularność elektronicznych deklaracji PIT
                               W obecnym roku polscy podatnicy złożyli ponad 7 mln e-Deklaracji, czyli ok. 46 proc. wszystkich zeznań PIT za 2014 r. – wynika z danych zebranych przez firmę doradczą PwC. Odsetek ten powinien wzrosnąć także w kolejnym roku. Prawie połowa badanych, którzy teraz złożyli zeznania w formie tradycyjnej, zamierza w 2016 r. skorzystać z systemu online.
                               • 13.02.2015Zgłaszanie wypadku przy pracy
                                Interpelacja nr 29416 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie metodyki zliczania wypadków przy pracy
                                • 30.04.2014Papierowe deklaracje PIT powoli odchodzą do lamusa
                                 W bieżącym roku ze skarbówką większość podatników, po raz pierwszy w historii, rozliczy się przez internet – wynika z ankiety przeprowadzonej przez ING Bank Śląski. Liczba zwolenników papierowych deklaracji PIT spada nieprzerwanie od kilku lat. Pod koniec dekady z formy cyfrowej korzystać będzie prawdopodobnie ok. 90 proc. podatników.
                                 • 26.06.2013Mobbing w miejscu pracy
                                  Pojęcie mobbingu dotyczy dwóch aspektów: psychologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną definicję mobbingu składają się wszystkie zachowania w pracy, nie zawsze dotyczące osoby zatrudnionej, które naruszają dobra osobiste niezależnie od kierunku i rodzaju działań oraz osób w nie zaangażowanych.
                                  • 10.06.2013Dzięki zasadzie ,,dwóch terminów" firmy zaoszczędzą 1,3 mld zł
                                   Wprowadzenie zasady „dwóch terminów” zaowocuje oszczędnościami dla firm rzędu ok. 1,3 mld zł – szacuje resort gospodarki, który przygotował projekt ustanawiający, że regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej będą wchodzić w życie nie częściej niż dwa razy w roku. Terminami tymi mają być 1 styczeń i 1 czerwiec.
                                   • 18.04.2013Przedsiębiorcy zachowują optymizm. Gospodarka ożywi się w lipcu?
                                    Polska gospodarka zbliża się powoli do punktu zwrotnego cyklu koniunkturalnego. Do ożywienia dojdzie prawdopodobnie w drugiej połowie roku – tak przynajmniej wynika z opinii większości menedżerów polskich firm, którzy wzięli udział w ostatniej edycji kwartalnego badania NBP nt. kondycji sektora przedsiębiorstw i prognoz przyszłej koniunktury.
                                    • 15.04.2013Poziom życia spada. Polacy coraz częściej rezygnują z samochodów
                                     Aż 39% Polaków w ciągu poprzedniego roku ograniczyło albo nawet w ogóle przestało jeździć samochodem – wynika z ankiety przeprowadzonej przez ING Bank Śląski. Odwrotną postawę, czyli zwiększenie częstotliwości korzystania z aut, zadeklarowało zaledwie 11% respondentów.
                                     • 08.03.2013Podejście Polaków do oszczędzania mocno spolaryzowane
                                      Polacy mają mocno zróżnicowane podejście do kwestii oszczędzania, co wskazywać może na wzrost rozwarstwienia społecznego. Z sondażu przeprowadzonego przez ING wynika, że w przypadku wygrania w loterii 1000 zł – 40% Polaków wydałoby je w całości. Na odłożenie takiej sumy zdecydowałoby się z kolei 30% badanych. W innych państwach podejście do oszczędzania jest wyraźnie mniej spolaryzowane.
                                      • 27.08.2012Jakie czynsze za wynajem mieszkań?
                                       W ciągu minionych dwunastu miesięcy nieznacznie wzrosły koszty wynajmu najtańszych mieszkań (1-2 pokoje), czyli tych najczęściej poszukiwanych. Spadły nieco z kolei stawki za wynajem większych mieszkań (3-4 pokoje) – wynika z ostatniego raportu portalu Oferty.net.
                                       • 13.07.2012Coraz mniej Polaków stać na wakacje
                                        Około dwóch trzecich Polaków wybiera się w tym roku na wakacje. W porównaniu do poprzedniego lata do 34% wzrósł jednak odsetek osób nieplanujących żadnego wyjazdu – wynika z ankiety przeprowadzonej przez ING Bank Śląski.
                                        • 29.06.2012Stabilność podatkowa – Polska na końcu Europy
                                         Polska jest jednym z czterech, obok Węgier, Rosji i Rumunii, państw z najmniej stabilnymi systemami podatkowymi w Europie. Najlepiej równowagę swojego otoczenia prawnego oceniają natomiast podatnicy ze Szwajcarii, Danii, Luksemburga oraz Szwecji – wynika z badania stabilności otoczenia podatkowego, przeprowadzonego w 24 państwach regionu EMEA przez firmę doradczą Deloitte.
                                         • 30.05.2012Bezrobocie groźniejsze niż inflacja
                                          Ryzyko utraty pracy pozostaje najpoważniejszym zagrożeniem dla domowych budżetów – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród blisko 8 tys. klientów ING Banku Śląskiego. Powszechne jest także przekonanie, iż tempo wzrostu cen będzie co najmniej takie same jak w 2011 r.
                                          • 08.03.2012Polacy nie chcą parytetu płci w pracy
                                           Tylko co czwarty polski pracownik poparłby odgórne wprowadzenie parytetu płci w miejscu swojej pracy – wynika z ankiety przeprowadzonej na przełomie lutego i marca 2012 r. wśród 20 tys. klientów ING Banku Śląskiego. Zdecydowana większość nie widzi potrzeby ingerencji w decyzje kadrowe pracodawców.
                                           • 28.02.2012Drogie paliwo – kierowcy zmieniają zwyczaje
                                            Rosnące ceny paliw stanowią coraz większe obciążenie dla polskich kierowców. W ciągu ostatniego roku ponad połowa z nich (58%) ograniczyła jazdę samochodem – takie wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej wśród 69 tys. klientów ING Banku Śląskiego.
                                            • 17.02.2012Duże firmy stawiają na wzrost przychodów
                                             Sytuacja finansowa polskich firm jest raczej korzystna, dlatego większość przedsiębiorstw zamierza skoncentrować się przede wszystkim na wzroście przychodów. Tylko co czwarta firma planuje restrukturyzację – oto główne wnioski z drugiej edycji badania dyrektorów finansowych pn. „Central Europe CFO Survey”, przeprowadzonego przez Deloitte wśród przedstawicieli dużych firm w Polsce i Europie Środkowej.
                                             • 06.02.2012Przedsiębiorcy przewidują kolejne podwyżki podatków
                                              Polscy przedsiębiorcy są przekonani, że w ciągu najbliższych dwóch lat rząd podniesie stawkę VAT lub innych podatków – takiego zdania jest aż 78% osób, które wzięły udział w ankiecie Business Centre Club. Wyniki ankiety nt. stanu finansów publicznych w Polsce przedstawiono w ubiegły piątek podczas debaty pn. „Reforma finansów publicznych konieczna już dziś”, zorganizowanej przez BCC.
                                              • 26.01.20124,3 mln zł kary dla Reader’s Digest
                                               Żądanie zapłaty za niezamówione przez konsumentów produkty, nieinformowanie wprost o zamiarze zawarcia umowy, sugerowanie wygranej – to tylko niektóre praktyki, zakwestionowane przez UOKiK. Prezes Urzędu nałożyła na wydawnictwo karę finansową – ponad 4,3 mln zł.
                                               • 15.12.2011NIK o zapasach paliw
                                                Zapasy paliw utrzymywane są w Polsce na właściwym poziomie, jednak stosowany przez Urząd Regulacji Energetyki system kontroli jest wadliwy, bo Urząd kontroluje stan rezerw paliwowych w elektrowniach i elektrociepłowniach, wysyłając ankiety do tych zakładów – ustaliła NIK.
                                                • 06.12.2011Na co starcza płaca minimalna?
                                                 Zdaniem 80% Polaków, 1500 zł, czyli równowartość płacy minimalnej w 2012 r., to za mało by związać koniec z końcem – wynika z ankiety przeprowadzonej przez ING Bank Śląski.
                                                 • 25.11.2011Coraz mniejszy popyt na nieruchomości
                                                  Na rynku nieruchomości zaczyna być widoczny spadek popytu na nowe mieszkania, co skłania sprzedających do oferowania większych upustów. Ze stagnacji na rynku mogą skorzystać osoby nastawione na szybki zakup własnego mieszkania – oto główne wnioski płynące z „Raportu z rynku nieruchomości – listopad 2011”, przygotowanego przez Open Finance oraz portal Oferty.net. Polacy najczęściej poszukują mieszkań 2-pokojowych.
                                                  • 25.10.2011Firmy technologiczne liczą na duży wzrost
                                                   Szefowie firm technologicznie innowacyjnych z Europy Środkowo-Wschodniej zachowują optymizm – blisko 60% zakłada, że przyszły rok przyniesie dalszy wzrost przychodów ich przedsiębiorstw. Ponad 75% planuje postawić na rozwój organiczny, jedynie bardzo niewielki odsetek stawia na fuzje i przejęcia – wynika z badania przeprowadzonego wśród CEO firm biorących udział w rankingu firmy doradczej Deloitte pn. „Technology Fast 50 Central Europe”.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »