Regulamin i instrukcja forum podatki.biz

Witamy na forum podatki.biz.

Informujemy, że forum to jest kontynuacją forum witryny podatki.pl, która jest obecnie synchronizowana z witryną podatki.biz. Żadne mechanizmy, dane, zasady nie ulegają zmianie w związku z synchronizacją serwisów. Serwis podatki.biz tak jak serwis podatki.pl jest własnością TaxNet Sp. z o.o. w Tychach.

Wszystkich nowych Użytkowników prosimy o zapoznanie się z regulaminem i instrukcją. Pozwoli to na efektywne wykorzystanie mechanizmów forum.


Regulamin

Dostęp do forum

Z forum mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy zarejestrowani w systemie usług bezpłatnych podatki.biz lub podatki.pl. Rejestracja jest bezpłatna, wymagane jest natomiast zaakceptowanie regulaminu świadczenia usług bezpłatnych podatki.biz i podatki.pl.

Regulamin znajduje się na tej stronie, formularz rejestracyjny znajduje się tutaj.

Zasady ogólne

Forum podatki.biz to przede wszystkim forum dyskusyjne. Jeśli osoba dodająca nowy temat ma własne zdanie na temat rozwiązania problemu, który prezentuje, prosimy o jego przedstawienie. Na forum można również umieszczać własne artykuły, które mogą stać się kanwą do dyskusji.

Odpowiedzi prezentowane na Forum nie stanowią porad prawnych z zakresu stosowania prawa. Są to indywidualne opinie i poglądy osób uczestniczących w dyskusji i nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska instytucji i firm, w których pracują lub które prowadzą uczestnicy forum. Niektóre z prezentowanych opinii mogą nie być podzielane przez wszystkie lub część organów skarbowych, za co uczestnicy Forum nie ponoszą odpowiedzialności. Odpowiadający na forum i biorący udział w dyskusjach nie są w żaden sposób wynagradzani i nie otrzymują żadnych dodatkowych korzyści od firm prowadzących forum.

Nie jest w żaden sposób dokonywana przez prowadzącego forum ocena formalna i merytoryczna treści wpisów na forum, za wyjątkiem sprawdzania, czy umieszczane treści nie naruszają prawa, dobrych zasad i regulaminu forum. Użytkownicy stosujący się do informacji umieszczanych na forum czynią to wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Zasady dotyczące umieszczania wpisów

Prosimy o wzajemną uprzejmość i wyrozumiałość. Prosimy również o korzystanie z wyszukiwarki, aby nie powtarzać kwestii już omówionych. Mechanizm wyszukiwania umożliwia zadawanie bardzo zaawansowanych zapytań - więcej informacji o wyszukiwaniu znajduje się w instrukcji obsługi. Przy dodawaniu nowego wątku obowiązkowe jest podanie tytułu (tematu) wątku, podpisu oraz zdefiniowanie jednej z kategorii.

Zakazy

Nie są dozwolone następujące zachowania:

umieszczanie treści reklamowych, zakładanie nowego wątku w celu kontynuacji starego, przypominanie o starszym wątku w nowym, wzywanie do odpowiedzi - w szczególności wzywanie do odpowiedzi wskazanej osoby, ponaglanie, tytułowanie wątku ze wskazaniem konkretnej osoby (np. "pytanie do Michała"), podziękowania w nowym wątku, wklejanie treści pochodzących z witryn innych niż www.podatki.biz i www.podatki.pl - za wyjątkiem treści, których wklejenie nie będzie naruszało prawa autorskiego (nie naruszy prawa autorskiego wklejenie tekstu urzędowej interpretacji, aktu prawnego, itp.), zakładanie wątków nie odpowiadających tematyce forum.

Nie jest dozwolone również zakładanie wątków dotyczących jakichkolwiek produktów - np. "Jaki program jest najlepszy do". Nie jest dozwolone publikowanie danych jakichkolwiek osób lub firm, bez uzyskania ich zgody. W szczególności nie są dozwolone wpisy typu: "Nie zlecajcie prowadzenia PKPiR firmie x - to partacze".

Nie jest dozwolone umieszczanie linków ogólnych w postaci np. "o tym przeczytasz na www.podatki.biz", albo umieszczanie linków do treści płatnych - taki post będzie traktowany jako post reklamowy i zostanie usunięty.

Zachowania pożądane i akceptowane

Miłym gestem będzie podziękowanie osobie lub osobom, które nam pomogły - podziękowanie powinno znaleźć się w wątku, którego dotyczy.

Dozwolone jest umieszczanie linków do treści zawierających rozwiązanie poruszanego problemu, lub informacje mogące przyczynić się do jego rozwiązania, albo informacje prezentujące odmienne stanowiska. Nie ma przy tym znaczenia, gdzie kieruje link.

Zajmując stanowisko na forum w kwestii postawionego problemu należy w miarę możliwości podać podstawę prawną (chociażby ogólnie). Proszę nie odpowiadać lakonicznie TAK lub NIE, bez choćby szczątkowego uzasadnienia swojego stanowiska.

Zasady moderowania forum

Forum moderowane jest metodą "po". Oznacza to, że każdy wpis widoczny jest od razu po jego wysłaniu. Jeśli jednak moderator uzna, iż wpis narusza regulamin, usunie go. Każdy użytkownik forum, w przypadku uznania dowolnego wpisu za naruszający prawo lub regulamin forum, może powiadomić moderatora, domagając się usunięcia wpisu. Wniosek zostanie rozpatrzony przez moderatora.

Zastrzeżenie

Forum i jego mechanizmy stanowią integralną całość. Właścicielem forum i mechanizmów wykorzystywanych na forum jest TaxNet Sp. z o.o. w Tychach (TaxNet). TaxNet zastrzega sobie prawo do zaniechania udostępniania forum, umieszczenia forum z całą zawartością pod innym adresem internetowym, ogłaszania przerw w działaniu forum, bez podania przyczyn, oraz do modyfikacji mechanizmów forum. Osoby, które nie zgadzają się z niniejszymi zastrzeżeniami prosimy o nie umieszczanie wpisów na forum.

Zamiast postanowień końcowych

Nasze wcześniejsze doświadczenia z administracją forum wskazują, że precyzyjny regulamin pozwala uniknąć niepotrzebnych sporów i zamieszania. Doświadczenia te wskazują również, że najczęściej regulamin nie jest konieczny - to sami Użytkownicy nadają forum formę, wypełniając ją treścią. Dlatego nasze ingerencje ograniczamy do absolutnego minimum. Wszelkie uwagi, pretensje i żale do moderatorów wysyłajcie pocztą elektroniczną pod adresem forum@podatki.biz. Propozycje, uwagi i pomysły można umieszczać na forum, zaznaczając odpowiedni wyróżnik kategorii. Skargi i zażalenia na moderatorów proszę wysyłać do skargi@podatki.biz.

Zapraszamy

Zespół podatki.biz

Instrukcja

Dodawanie nowego wątku

Należy wybrać polecenie "dopisz nowy temat".

Każdy wątek ma swój tytuł (temat), którego maksymalna długość wynosi 80 znaków. Oprócz treści i podpisu Użytkownik powinien wskazać jedną z kategorii, do której chce przyporządkować wątek. Kategoryzacja umożliwia wyświetlanie wątków wg kategorii i zawężenie obszaru przeszukiwania.

Treść

W treści dozwolone są niektóre tagi html. Dotyczy to tagów pogrubiania, pochylania, podkreślania, linkowania i łamania wiersza. Ten ostatni jest zasadniczo zbędny - użycie klawisza Enter przy wpisywaniu tekstu daje ten sam rezultat. Również teksty przeklejane zachowują praktycznie zawsze formatowania związane z łamaniem wiersza.

Przykłady formatowania tekstu:

<b>To jest tekst pogrubiony</b>, a po znaczniku zamykającym już normalny.

<i>To jest tekst pochylony</i>, a po znaczniku zamykającym już normalny.

<u>To jest tekst podkreślony</u>, a po znaczniku zamykającym już normalny.

<b><i><u>A to jest tekst pogrubiony, pochylony i podkreślony,</u> teraz już tylko pogrubiony i pochylony,</i>teraz tylko pogrubiony<br>
i dodatkowo złamany do nowego wiersza,</b>a teraz już normalny.

Proszę pamiętać o użyciu tagu zamykającego (tag analogiczny do otwierającego z dodanym /) - w przeciwnym wypadku cały tekst po tagu rozpoczynającym pozostanie w zdefiniowanym nim formacie.

Znaki większości i mniejszości

Po znaku < należy pozostawić spację - w przeciwnym wypadku znak zostanie uznany za niedozwolony tag formatujący i zostanie usunięty. Z tych samych powodów nalezy pozostawić spację przed znakiem >

Linki

Przykład linkowania w tekście:

<a href="http://podatki.biz"> to jest link do strony głównej podatki.biz</a>.

Efekt na forum: to jest link do strony głównej podatki.biz

Rezerwowanie podpisu

Każdy zalogowany Użytkownik może przy zapisywaniu wątku wybrać opcję "Chciałbym zarezerwować ten podpis". Wykonanie polecenia spowoduje, że do danych logujących Użytkownika zostanie na stałe przypisany wskazany przez Użytkownika niepowtarzalny podpis. Inni Użytkownicy nie będą mogli się tym podpisem posługiwać. System (przy ważnych cookie) rozpozna za każdym razem Użytkownika - przy umieszczaniu następnych wątków lub odpowiedzi nie będziesię on musiał podpisywać.

Każdy dokonany na forum wpis oznaczany jest podpisem Użytkownika. Podpis Użytkownika, który dokonał jego rezerwacji, wyświetlany jest czarnym kolorem. Podpisy Użytkowników, którzy nie dokonali rezerwacji, wyświetlane są kolorem szarym.

Odpowiadanie

Należy wskazać (kliknąć) wybrany wątek, a następnie użyć opcji "dodaj swoją odpowiedź". Istnieje także możliwość udzielenia odpowiedzi wprost ze strony głównej (spisu wątków)  bez wchodzenia do właściwego wątku - poprzez użycie przycisku "odpowiedz".

Monitorowanie (śledzenie wątku)

Istnieje możliwość śledzenia - monitorowania - interesującego wątku. W tym celu należy wybrać interesujący wątek i posłużyć się (kliknąć) przycisk "monitoruj".

Monitorowane wątki pokazywane są w sekcji Moje forum. Tam też  można dokonać zaprzestania monitorowania wybranego wątku.

Tablica ogłoszeń

Forum podatki.biz umożliwia publikowanie treści ogłoszeń związanych z tematyką forum, czy też dotyczących tzw. "życia forum", np. Błagam, zajrzyjcie do wątku 3482 lub Adam - skontaktuj się ze mnąGG (numer). Aby opublikować ogłoszenie, na zakładce tablica, należy użyć opcji "dopisz nowy temat do tablicy ogłoszeń". Publikowanych jest 100 ostatnio dodanych ogłoszeń.

Wiadomości prywatne (napisz do)

Funkcja ta umożliwia wysłanie wiadomości prywatnej, adresowanej do Użytkownika forum, zabierającego głos w dyskusji. Aby wysłać wiadomość prywatną wystarczy kliknąć przycisk "napisz do" widniejący w treści opublikowanej przez Użytkownika Aby wysłać informację do autora wątku, należy posłużyć się przyciskiem "napisz do autora", znajdującym się w samym wątku, jak również na stronie głównej (spisie wątków).

Otrzymane wiadomości widoczne są w części (zakładka) Moje forum. Wiadomości przechowywane są przez okres 30 dni.

Funkcja przesyłania wiadomości dostępna jest tylko dla Użytkowników, którzy dokonali rezerwacji podpisu.

Moje forum

W części oznaczonej jako moje forum wyświetlane są informacje o monitorowanych przez Użytkownika wątkach oraz wiadomości prywatne otrzymane od innych Użytkowników forum.

Bezpośrednio z tego miejsca można zaprzestać monitorowania wybranego wątku, wciskając przycisk "zakończ".

W sekcji "Prywatne wiadomości od użytkowników forum" publikowane są wiadomości z okresu 30 dni. Na otrzymaną wiadomość można udzielić odpowiedzi - przycisk "odpowiedz". Każdą z wiadomości można usunąć - przycisk "usuń".

Stare wątki, nowe odpowiedzi

Jest to opcja służąca do wyświetlenia wątków, do których ktoś w dniu dzisiejszym dodał odpowiedź. Nie ma znaczenia data pierwotnego wątku. W ten sposób zapobiega się "ginięciu" starszych wątków.

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie proste

Dostępne jest wyszukiwanie proste, wg słów w temacie. Domyślnie każdy wprowadzony wyraz traktowany jest jako poprzedzony i zakończony gwiazdką - oznacza to, że po wpisaniu np. wyrażenia "podat" wyszukane zostaną wszystkie wystąpienia "podat" w polu tytułu (czyli np. opodatkowanie, podatnik, podatkowe itp.).

Wyszukiwanie zaawansowane

W wyszukiwaniu zaawansowanym można przeszukiwać forum wg z góry zdefiniowanych kryteriów, dodatkowo zaznaczając w jakiej grupie tematycznej ma być dokonane przeszukanie. Należy pamiętać, że linie TEMAT PODPIS TREŚĆ Z DNIA oraz grupa KATEGORIE połączone są operatorami AND (I), tym samym operatorem połączone są sekwencje wpisywane w jednym wierszu, co oznacza, że wpisanie np.

TEMAT: podat
PODPIS:edw
TREŚĆ:samoch osob
Z DNIA:20-05-2005
KATEGORIA: PKPiR

spowoduje wyświetlenie wątków z 20-05-2005, w których znajduje się wiadomość wysłana przez osobę, która w podpisie będzie miała łańcuch "edw", w treści znajdzie się co najmniej jedno wystąpienie wyrazu z łańcuchem samoch i jedno z łańcuchem osob (np. samochodem osobowym). Wyświetlone zostaną tylko wątki z PKPiR.

Poszczególne kategorie połączone są ze sobą operatorem LUB - co oznacza, że przy wyszukiwaniu można zaznaczyć wiele kategorii - przeszukiwane będą wątki ze wszystkich zaznaczonych kategorii.

Wpisanie w jednej linii (np. treść) kilku wyrazów np. dochod VAT samoch sprzedaż likwid - spowoduje wyszukanie dokumentów, w których występują WSZYSTKIE te wyrażenia - np. dochodowy nie jest najważniejszy - VAT powoduje, że sprzedaż samochodów po likwidacji szkody jest nieopłacalna.

Treść tematu w dymku

Zaznaczenie tej opcji spowoduje przeładowanie strony. Od tej pory treść pierwszego listu w wątku  można podejrzeć w dymku, który pokazuje się po umieszczeniu kursora myszy nad tematem wątku. Opcję można w każdej chwili wyłączyć. Proszę pamiętać, że włączenie tej opcji może spowodować wolniejsze ładowanie się stron.

Przeglądanie w obrębie jednej kategorii

Na belce forum znajduje się znaczek [...]. Po jego kliknięciu otworzy się  okno, w którym można wskazać jedną kategorię, która będzie wyświetlana przez forum. W analogiczny sposób dokonuje się zmiany zaznaczenia lub powrotu do trybu wyświetlania wszystkich kategorii.

Lista wątków

Na stronie wyświetla się ostatnich 50 wątków wraz z zawartymi w nich odpowiedziami. W linii wątku znajduje się oprócz tematu informacja o autorze, dacie umieszczenia i kategorii, do której autor zakwalifikował wątek.

Prosimy o uwagi i sugestie, które należy kierować pod adresem forum@podatki.biz.