14.09.2018: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

ZUS: Ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne - nie tylko plusy

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy, to Twoje świadczenia w razie choroby czy macierzyństwa będą naliczane od tej niższej podstawy. Gdy skorzystasz z ulgi na start i przez 6 miesięcy nie będziesz płacić składek, to w razie choroby nie otrzymasz zasiłku chorobowego. Nie będą Ci także przysługiwały inne świadczenia, czyli zasiłek opiekuńczy i macierzyński, do których mają prawo osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu - ostrzega ZUS w swoich materiałach informacyjnych.

Wszyscy, którzy zastanawiają się nad tym, czy skorzystać z jednej z możliwości „próbnego” i niskokosztowego uruchomienia działalności gospodarczej, powinni zapoznać się z poniższymi informacjami ZUS. Okres, w którym prowadzimy działalność nierejestrową, korzystamy z ulgi na start lub opłacamy składki od niższej podstawy to również okres, w którym powinniśmy pomyśleć o zabezpieczeniu się na wypadek niezaplanowanych i nieszczęśliwych wydarzeń. Możliwości jest wiele - obok najprostszej, czyli rezygnacji z ulg pozostają jeszcze przecież ubezpieczenia komercyjne i dobrowolne.

Ulga na start

Jeśli skorzystasz z ulgi na start, to w tym okresie nie będziesz podlegać ubezpieczeniom społecznym, w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

To oznacza, że gdy zachorujesz, będziesz opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo urodzi Ci się dziecko, nie otrzymasz:

 • zasiłku chorobowego,

 • świadczenia rehabilitacyjnego,

 • zasiłku macierzyńskiego,

 • zasiłku opiekuńczego.

W czasie korzystania z ulgi na start nie będziesz objęty ubezpieczeniem wypadkowym.

Dlatego też nie będziesz mieć prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, np.:

 • zasiłku chorobowego,

 • świadczenia rehabilitacyjnego,

 • renty z tytułu niezdolności do pracy,

 • jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Okresu ulgi na start, w którym nie będziesz opłacać składek na ubezpieczenie emerytalne, ZUS nie uwzględni przy ustalaniu prawa do emerytury i jej wysokości. Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r., otrzymasz emeryturę, gdy osiągniesz wiek emerytalny (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna) i udowodnisz jakikolwiek okres ubezpieczenia.

Jeżeli jednak Twoje świadczenie będzie niższe niż najniższa emerytura, podwyższymy je do tej kwoty, ale tylko gdy udowodnisz co najmniej 20 lat składkowych i nieskładkowych (kobieta) albo 25 takich lat (mężczyzna).

Czasu korzystania z ulgi na start nie weźmiemy pod uwagę również wtedy, gdy będziemy ustalać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy i obliczać jej wysokość. Aby uzyskać prawo do takiej renty, nie wystarczy, że będziesz niezdolny do pracy. Będziesz musiał jeszcze udowodnić wymagany okres składkowy i nieskładkowy (zależy on od wieku, w którym stałeś się niezdolny do pracy) oraz to, że Twoja niezdolność do pracy powstała w określonych w przepisach okresach lub w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.

Przykład 1

Michał (urodzony w kwietniu 1983 r.) zgłosił w czerwcu 2018 r. wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Udokumentował 6 lat pracy. Od kwietnia 2016 r. do kwietnia 2018 r. nie podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W maju 2018 r. rozpoczął działalność gospodarczą i skorzystał z ulgi na start.

Lekarz orzecznik orzekł częściową niezdolność do pracy, która powstała w maju 2018 r. Michał otrzymał jednak decyzję, w której ZUS odmówił przyznania renty, bo jego niezdolność do pracy nie powstała w wymienionych w przepisach okresach składkowych i nieskładkowych ani w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Preferencyjne składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Jeśli zdecydujesz się opłacać preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne, będzie to miało wpływ na wysokość przysługujących Ci świadczeń z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego:

 • zasiłku chorobowego,

 • świadczenia rehabilitacyjnego,

 • zasiłku macierzyńskiego,

 • zasiłku opiekuńczego.

Gdy będziesz opłacać składki od 30% minimalnego wynagrodzenia, to te świadczenia będą obliczane od tej kwoty. Na przykład zasiłek chorobowy będzie wynosił 80% tej kwoty (średniej z 12 miesięcy), a za okres pobytu w szpitalu – 70%.

Zasiłek w wysokości 100% (także za pobyt w szpitalu) otrzymasz, gdy Twoja niezdolność do pracy będzie spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, wykonywaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, zabiegiem ich pobrania czy też będzie w czasie ciąży.


Ważne!

Aby otrzymać zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne, musisz w ustawowym terminie opłacać składki. Jeśli nie opłacisz ich w terminie, ubezpieczenie chorobowe ustanie.


Przykład 2

Piotr, który prowadzi działalność pozarolniczą, podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od 1 marca 2017 r. Zadeklarował, że będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne (w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) w wysokości preferencyjnej, czyli od 30% minimalnego wynagrodzenia. Zatem od marca do grudnia 2017 r. podstawę wymiaru składek stanowiła kwota 600 zł, a od stycznia 2018 r. – 630 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacał terminowo i w należnej wysokości.

Od 1 do 30 czerwca 2018 r. Piotr był niezdolny do pracy z powodu choroby. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, czyli za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018 r.

Przychodem są kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu 13,71% tej kwoty. Podstawa wymiaru zasiłku wyniosła 528,53 zł, co wynika z następujących obliczeń:

 • 13,71% z kwoty 600 zł = 82,26 zł,

 • 600 zł – 82,26 zł = 517,74 zł,

 • 13,71% z kwoty 630 zł = 86,37 zł,

 • 630 zł – 86,37 zł = 543,63 zł,

 • [(517,74 zł 2 7 miesięcy) + (543,63 zł 2 5 miesięcy)] : 12 miesięcy = 528,53 zł.

Piotr ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Za czerwiec przysługuje mu zasiłek chorobowy w kwocie 423 zł, co wynika z następujących obliczeń:

 • 528,53 zł : 30 dni = 17,62 zł,

 • 17,62 zł2 80% = 14,10 zł,

 • 14,10 zł2 30 dni = 423 zł.

Jeśli będziesz opłacać preferencyjne składki, to będzie to miało wpływ także na wysokość świadczeń, które przysługują z:

 • ubezpieczenia wypadkowego (m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne),

 • ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (emerytura, renta).

Działalność nieewidencjonowana (nierejestrowa)

Jeśli będziesz prowadzić działalność nieewidencjonowaną nazywaną też działalnością nierejestrową (czyli kiedy nie zarejestrujesz swojej działalności), to w tym czasie nie będziesz podlegać ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. W związku z tym nie będziesz korzystać z ochrony, którą te ubezpieczenia gwarantują inie otrzymasz świadczeń, m.in. w razie choroby czy macierzyństwa.

Czas, przez jaki będziesz prowadzić działalność nieewidencjonowaną, nie będzie też uwzględniony przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub świadczeń przysługujących członkom Twojej rodziny (w razie Twojej śmierci) ani nie będzie miał wpływu na wysokość tych świadczeń.

W okresie, w którym będziesz prowadzić działalność nieewidencjonowaną, nie będziesz również podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu. Dlatego nie będziesz mógł skorzystać ze świadczeń z tego ubezpieczenia. Dotyczy to także członków Twojej rodziny (w razie Twojej śmierci).

Jeśli będziesz prowadzić działalność nieewidencjonowaną, nie będziesz z tej działalności podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie będziesz więc mieć prawa do korzystania z usług publicznej opieki zdrowotnej (np. bezpłatnej wizyty u lekarza), chyba że:

 • będziesz ubezpieczony z innego tytułu (np. z umowy o pracę),

 • zgłosisz się do ubezpieczenia zdrowotnego dobrowolnie,

 • zgłosi Cię do ubezpieczenia zdrowotnego ktoś z twojej rodziny, np. pracująca żona jako członka rodziny.

Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Hasła tematyczne: jednoosobowa działalność gospodarcza, składki na ubezpieczenia społeczne, ulga na start, działalność nierejestrowa, ulga zus- mały zus, działalność nieewidencjonowana, działalność nierejestrowana

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...