14.07.2022: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

Zmiana wybranej na 2022 rok formy opodatkowania na zasady ogólne

Jeżeli przed 1 lipca 2022 roku do swoich przychodów (dochodów) uzyskanych z: 

 • pozarolniczej działalności gospodarczej (jednoosobowo, w spółce, w formie przedsiębiorstwa w spadku), 
 • działów specjalnych produkcji rolnej, 
 • najmu prywatnego, 

stosowałeś podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, możesz zmienić ich opodatkowanie na zasady ogólne według skali podatkowej.

Jeżeli byłeś opodatkowany:

 • podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu prywatnego – możesz opodatkować według skali podatkowej dochody uzyskane w całym 2022 roku,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – możesz opodatkować według skali podatkowej przychody uzyskane:
  • w całym 2022 roku albo
  • od 1 lipca 2022 roku.

 

I.  Chcę zmienić opodatkowanie podatkiem liniowym na skalę podatkową

 

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej

 

Jeżeli po zakończeniu roku chcesz zmienić opodatkowanie dochodów, dla których wybrałeś na 2022 rok podatek liniowy, na zasady ogólne według skali podatkowej:

 • nie musisz w tym celu składać żadnego odrębnego oświadczenia do urzędu skarbowego. O wyborze zasad ogólnych według skali zawiadomisz urząd skarbowy po zakończeniu 2022 roku w terminowo złożonym zeznaniu PIT-36 lub PIT-36S za rok 2022 (zamiast PIT-36L lub PIT-36LS),
 • masz obowiązek nadal obliczać i wpłacać zaliczki zgodnie z zasadami przewidzianymi dla podatku liniowego.

W składanym zeznaniu PIT-36 lub PIT-36S wykażesz:

 • przychody, koszty ich uzyskania, dochód lub stratę oraz
 • miesięczne lub kwartalne zaliczki należne i wpłacone (w tym zaliczki uproszczone).

Poza przychodami z działalności gospodarczej w zeznaniu musisz wykazać również wszystkie inne dochody opodatkowane według skali podatkowej – jeśli takie osiągnąłeś (np.: z zasiłku chorobowego, pracy, umowy zlecenia, emerytury).

 


Ważne!

Jeżeli po zakończeniu 2022 roku złożysz zeznanie PIT-36L lub PIT-36LS, w którym wykażesz dochody z działalności gospodarczej osiągnięte w 2022 roku, nie będziesz już mógł zmienić formy ich opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej.


 

Działalność prowadzona w formie spółki

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki i chcesz zmienić zasady opodatkowania na ogólne według skali podatkowej, możesz to zrobić niezależnie od tego, jaką formę opodatkowania wybrali pozostali wspólnicy (zasady ogólne według skali czy podatek liniowy).

 


Pamiętaj!

Zmiana formy opodatkowania dokonana po zakończeniu 2022 roku ma zastosowanie wyłącznie do dochodów w roku 2022. Wybór ten nie dotyczy lat następnych. Jeśli chcesz zrezygnować z opodatkowania podatkiem liniowym w 2023 roku, zawiadom o tym urząd skarbowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 

Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej

 

Jeżeli uzyskujesz w 2022 roku dochody z działów specjalnych produkcji rolnej i ustalasz je na podstawie prowadzonych ksiąg, możesz zmienić formę ich opodatkowania zgodnie ze wskazanymi wyżej zasadami dla dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

II.  Chcę zmienić opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową

 

Przychody (dochody) z pozarolniczej działalności gospodarczej

 

Jeżeli przed 1 lipca 2022 roku opodatkowywałeś swoje przychody z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i teraz chcesz zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne według skali, możesz to zrobić na dwa sposoby.

Możesz opodatkować na zasadach ogólnych według skali dochody uzyskane:

 • w całym 2022 roku (patrz pkt 1 poniżej) albo
 • tylko od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku. W tej sytuacji przychody uzyskane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku pozostaną opodatkowane ryczałtem (patrz pkt 2 poniżej).

 


Ważne!

Jeśli do 22 sierpnia 2022 roku zdecydujesz się na opodatkowanie według skali podatkowej dochodów osiąganych od 1 lipca 2022 roku, to nie będziesz już mógł zmienić decyzji i opodatkować według skali podatkowej dochodów uzyskanych w całym 2022 roku.


 

1) Wybieram zmianę „ryczałtu” na skalę podatkową w całym 2022 roku

Jeżeli chcesz zmienić za cały 2022 rok opodatkowanie dochodów, dla których wybrałeś ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, na zasady ogólne według skali podatkowej:

 • nie musisz w tym celu składać żadnego odrębnego oświadczenia do urzędu skarbowego. O wyborze zasad ogólnych według skali zawiadomisz urząd skarbowy po zakończeniu 2022 roku w terminowo złożonym zeznaniu PIT-36 lub PIT-36S za rok 2022 (zamiast PIT-28 lub PIT-28S),
 • masz obowiązek nadal prowadzić ewidencję przychodów oraz obliczać i wpłacać ryczałt zgodnie z zasadami przewidzianymi dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W składanym zeznaniu PIT-36 lub PIT-36S wykażesz:

 • przychody, koszty ich uzyskania, dochód lub stratę oraz
 • miesięczne lub kwartalne zaliczki należne i wpłacone w wysokości należnego i zapłaconego w 2022 roku ryczałtu.

Poza przychodami z działalności gospodarczej w zeznaniu musisz wykazać również wszystkie inne dochody opodatkowane według skali podatkowej – jeśli takie osiągnąłeś (np.: z zasiłku chorobowego, pracy, umowy zlecenia, emerytury).

 


Ważne!

Jeżeli po zakończeniu 2022 roku złożysz zeznanie PIT-28 lub PIT-28S, w którym wykażesz przychody z działalności gospodarczej osiągnięte w 2022 roku, nie będziesz już mógł zmienić formy ich opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej.


 

Warto wiedzieć!

Jeżeli do końca lutego 2023 roku złożysz zeznanie PIT-36 albo PIT-36S, wówczas nie musisz do 20 stycznia 2023 roku wpłacać ryczałtu za grudzień lub czwarty kwartał 2022 roku. Cały podatek rozliczysz wówczas w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36S.

Założenie księgi przychodów i rozchodów

Zmieniając formę opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasady ogólne według skali podatkowej masz obowiązek zaprowadzić i uzupełnić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Musisz to zrobić przed złożeniem zeznania podatkowego, w którym zawiadomisz o zmianie formy opodatkowania.

Księgę przychodów i rozchodów zakładasz i wypełniasz zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2544).

Jeśli w związku ze zmianą formy opodatkowania założysz księgę przychodów i rozchodów dopiero przed złożeniem rocznego zeznania podatkowego, nie będzie ona z tego powodu uznana za nierzetelną lub wadliwą.

Działalność prowadzona w formie spółki

Jeżeli prowadzisz działalność w formie:

 • spółki cywilnej osób fizycznych,
 • spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub
 • spółki jawnej osób fizycznych,

zmiany formy opodatkowania dokonać muszą wszyscy wspólnicy.

 


Pamiętaj!

Zmiana formy opodatkowania dokonana po zakończeniu 2022 roku ma zastosowanie wyłącznie do dochodów osiągniętych w roku 2022. Wybór ten nie dotyczy lat następnych. Jeśli chcesz zrezygnować z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2023 roku, zawiadom o tym urząd skarbowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 

2) Wybieram zmianę „ryczałtu” na zasady ogólne od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku

Jeżeli postanowisz zmienić formę opodatkowania dochodów, dla których wybrałeś na 2022 rok ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, i dochody uzyskane od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku opodatkować na zasadach ogólnych według skali podatkowej, musisz:

 • do 22 sierpnia 2022 roku powiadomić o tym swój urząd skarbowy. W tym celu złóż pisemne oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez Ciebie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku;
 • na dzień 1 lipca 2022 roku zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Księgę przychodów i rozchodów zakładasz i wypełniasz zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • za okres od 1 lipca 2022 roku obliczać i wpłacać zaliczki na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

W przypadku zmiany formy opodatkowania w trakcie 2022 roku, po jego zakończeniu, będziesz składał dwa zeznania podatkowe, tj.:

 • PIT-28 (lub PIT-28S) za okres od stycznia do czerwca 2022 roku,
 • PIT-36 (lub PIT-36S) za okres od lipca do grudnia 2022 roku.

Poza przychodami z najmu prywatnego w zeznaniu PIT-36 musisz wykazać również wszystkie inne dochody opodatkowane według skali podatkowej – jeśli takie osiągnąłeś (np.: z zasiłku chorobowego, pracy, umowy zlecenia, emerytury).

Warto wiedzieć!

W zeznaniu PIT-36 dla wszystkich dochodów stosujesz obowiązującą skalę podatkową, co oznacza, że masz prawo skorzystać z pełnej przysługującej za 2022 rok kwoty wolnej w wysokości 30 000 zł, a dochody do 120 000 zł opodatkujesz stawką podatku 12%.

Jeżeli zdecydujesz się na zmianę formy opodatkowania w trakcie roku, nie będziesz mógł rozliczyć się w sposób preferencyjny wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

 


Ważne!

Jeżeli złożysz do 22 sierpnia 2022 roku oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiągniętych od 1 lipca 2022 roku, nie będziesz mógł zmienić decyzji i opodatkować na zasadach ogólnych według skali podatkowej dochodów uzyskanych w całym 2022 roku.


 


Ważne!

W tym przypadku wybrana przez Ciebie do 22 sierpnia 2022 roku forma opodatkowania, czyli skala podatkowa, będzie miała zastosowanie również dla dochodów w roku 2023, chyba że w 2023 roku wybierzesz inną formę opodatkowania.


 

Działalność prowadzona w formie spółki

Jeżeli prowadzisz działalność w formie:

 • spółki cywilnej osób fizycznych,
 • spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub
 • spółki jawnej osób fizycznych

oświadczenie o rezygnacji muszą złożyć do 22 sierpnia 2022 roku wszyscy wspólnicy.

 

Przychody (dochody) z najmu prywatnego

 

Jeżeli osiągasz przychody z najmu prywatnego, możesz opodatkować na zasadach ogólnych według skali podatkowej uzyskane w 2022 roku z tego tytułu dochody, nawet jeśli w trakcie 2022 roku wpłacałeś ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. O wyborze zasad ogólnych według skali podatkowej zawiadomisz urząd skarbowy w terminowo złożonym zeznaniu PIT-36 za rok 2022 (zamiast PIT-28).

Poza przychodami z najmu prywatnego w zeznaniu PIT-36 musisz wykazać również wszystkie inne dochody opodatkowane według skali podatkowej – jeśli takie osiągnąłeś (np.: z zasiłku chorobowego, pracy, umowy zlecenia, emerytury).

 


Ważne!

Jeżeli po zakończeniu 2022 roku złożysz PIT-28, w którym wykażesz przychody z najmu prywatnego, wówczas nie będziesz już mógł wybrać ich opodatkowania według skali podatkowej.


 


Pamiętaj!

Jeżeli w 2022 roku uzyskujesz przychody z najmu prywatnego, to – inaczej niż to jest w przypadku działalności gospodarczej – nie możesz wybrać opodatkowania tych przychodów za pierwsze półrocze 2022 roku ryczałtem i za drugie półrocze 2022 roku według skali podatkowej.


 

Warto wiedzieć!

Od 2023 roku przychody z najmu prywatnego są opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Na 2022 rok wybrałem opodatkowanie przychodów z działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy nowe przepisy pozwalają mi na zmianę formy opodatkowania przychodów uzyskanych w 2022 roku z ryczałtu na podatek liniowy?

Nie, nie masz takiej możliwości. Możesz zmienić wybraną formę opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskanych w 2022 roku wyłącznie na zasady ogólne według skali podatkowej.

 

Prowadzę działalność gospodarczą i na 2022 rok wybrałem opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym. Czy mam prawo zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową? Czy mogę od lipca płacić zaliczki obliczone według stawki 12%?

Tak, masz prawo do zmiany formy opodatkowania swoich dochodów za cały 2022 rok na zasady ogólne według skali podatkowej. O zmianie formy opodatkowania zawiadomisz w złożonym zeznaniu PIT-36. Jednak za cały 2022 rok masz obowiązek obliczać i wpłacać zaliczki według zasad przewidzianych dla podatku liniowego.

 

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Ponieważ ponoszę duże wydatki na opłacenie czynszu i najmu maszyn, rozważam zmianę formy opodatkowania za 2022 rok. Jeśli zdecyduję się przejść z ryczałtu na skalę podatkową od lipca 2022 roku, to czy będę mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione od stycznia do czerwca 2022 roku?

Nie. Wydatki poniesione przez Ciebie w okresie, w którym stosowałeś opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie będą kosztem uzyskania przychodu.

Po zakończeniu 2022 roku masz obowiązek odrębnie rozliczyć przychody opodatkowane ryczałtem i odrębnie według skali podatkowej. Dlatego też złożysz dwa zeznania podatkowe:

 • za pierwsze półrocze PIT-28, w którym wykażesz wyłącznie przychody;
 • za drugie półrocze PIT-36, w którym wykażesz zarówno przychody jak i koszty ich uzyskania, poniesione w tym okresie.

 

Uzyskuję przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym. Od lipca 2022 roku chcę zmienić opodatkowanie na zasady ogólne według skali podatkowej. Czy w zeznaniu PIT-36 będę mógł rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Nie, nie będziesz mógł. Ponieważ w pierwszym półroczu 2022 roku osiągałeś przychody podlegające opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i jesteś zobowiązany za tę część roku złożyć PIT-28, nie spełniasz warunków do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków w PIT-36 za 2022 rok.

 

Samotnie wychowuję małoletnie dziecko. Prowadzę działalność gospodarczą i osiągam przychody, które opodatkowuję podatkiem liniowym. Po zakończeniu roku rozważam zmianę opodatkowania tych dochodów na zasady ogólne według skali podatkowej. Czy w zeznaniu PIT-36 będę mógł skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dla rodziców samotnie wychowujących dzieci?

Tak, możesz skorzystać z tej preferencji, ponieważ dochody z działalności gospodarczej za 2022 rok opodatkujesz na zasadach ogólnych według skali podatkowej, a nie podatkiem liniowym. Przed zastosowaniem preferencji upewnij się, że spełniasz także pozostałe warunki do takiego rozliczenia.

 

Prowadzę działalność gospodarczą. Czy – po przejściu od 1 lipca 2022 roku z ryczałtu ewidencjonowanego na skalę – w zeznaniu rocznym 12% stawką opodatkuję dochody w wysokości do 120 000 zł, czy tylko do 60 000 zł (czyli połowy tej kwoty)?

Za 2022 rok opodatkujesz swoje dochody stawką 12% do 120 000 zł. Nie ma znaczenia, że tylko przez część roku uzyskane przez Ciebie dochody z działalności gospodarczej będą opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

 

Prowadzę działalność gospodarczą. Czy po przejściu w połowie 2022 roku z ryczałtu na zasady ogólne według skali w zeznaniu rocznym mam prawo skorzystać z pełnej kwoty wolnej w wysokości 30 000 zł, czy tylko z jej połowy (czyli 15 000 zł)?

Niezależnie od tego, że w 2022 roku działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej prowadziłeś tylko przez część roku, rozliczając dochody w zeznaniu PIT-36 za ten rok masz prawo do zastosowania pełnej kwoty wolnej (czyli 30 000 zł).

 

W 2021 roku prowadziłem księgę przychodów i rozchodów w ramach swojej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym. Na początku 2022 roku dla tej działalności wybrałem ryczałt ewidencjonowany. Teraz jednak planuję skorzystać z nowych rozwiązań i zmienić formę jej opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej za cały 2022 rok. Czy remanent, który sporządziłem na dzień 31 grudnia 2021 roku mogę ująć w 2022 roku jako remanent początkowy?

Tak, remanent sporządzony na 31 grudnia 2021 roku przyjmujesz jako remanent początkowy na dzień 1 stycznia 2022 roku.

 

Prowadzę działalność gospodarczą i od 2018 roku jest ona opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym. Teraz jednak planuję skorzystać z nowych rozwiązań i zmienić formę jej opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej w zakresie dochodów osiągniętych od 1 lipca 2022 roku. Czy mam obowiązek sporządzić remanent towarów handlowych i materiałów na dzień 1 lipca 2022 roku?

Tak, masz taki obowiązek, ponieważ od 1 lipca 2022 roku Twoja działalność będzie opodatkowana na zasadach ogólnych według skali.

 

źródło: www.podatki.gov.pl

 

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób fizycznych (pit), wybór formy opodatkowania, podatki 2022, polski Ład

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (2)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...
15.07.2022 08:33:09
Gość.