20.09.2022: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Sejm zaczyna prace nad nowelizacją ustawy antyzatorowej

Do Sejmu skierowano rządowy projekt nowelizacji tzw. ustawy antyzatorowej. W założeniu szykowana nowela ma doprowadzić m.in. do zwiększenia efektywności postępowań dotyczących nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych. Projektodawcy zapowiadają też np. uproszczenia dotyczące obowiązku składania sprawozdań.

„Doświadczenia z dotychczasowego stosowania przepisów w tym zakresie pokazują, że w niektórych aspektach jest potrzebne uproszczenie tego obowiązku, jak również doprecyzowanie i dodatkowe uregulowanie niektórych kwestii w celu wyeliminowania pojawiających się wątpliwości” – wskazują autorzy projektu.

Projekt zakłada uproszczenie obowiązku sprawozdawczego o praktykach płatniczych. Doprecyzowane zostać mają też szczegółowe kwestie dotyczące obowiązku. Jednocześnie jednak wszystkie duże przedsiębiorstwa będą zobowiązane do składania oświadczenia o swoim statusie (teraz taki obowiązek dotyczy tylko dużych firm będących dłużnikami).

W ramach nowelizacji dojść ma również do wydłużenia o 3 miesiące terminu na złożenie sprawozdania. W praktyce chodzi również o zmniejszenie obciążeń związanych z wypełnianiem obowiązków sprawozdawczych poprzez wyłączenie ze sprawozdań niektórych transakcji.

Jedną z ważniejszych zmian będzie ponadto wprowadzenie bezskuteczności postanowień umownych zakazujących/ograniczających przelew wierzytelności w przeterminowanych transakcjach handlowych, w których wierzycielem jest podmiot z sektora MSP, a dłużnikiem duży przedsiębiorca niebędący podmiotem publicznym.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Projekt trafił do Sejmu 19 września 2022 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...