Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.09.2014

Kwota limitu zwolnienia Z VAT przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Pytanie podatnika: Czy zgodnie ze zmianą dotyczącą zwolnienia podmiotowego VAT od 1 stycznia 2014 r., Wnioskodawca nie wlicza osiąganych przychodów ze sprzedaży zagranicznej do krajów Unii Europejskiej do limitu 150 tys. zł pozwalającego na zwolnienie podmiotowe VAT? Gdyby Wnioskodawca osiągnął w danym roku podatkowym 2014 r. przychody ze sprzedaży w Polsce o wartości 140 tys. zł, a przychody ze sprzedaży wysyłkowej w przeliczeniu na PLN do Niemiec o wartości np. 30 tys. zł, do Anglii o wartości 40 tys. zł i przykładowo do Francji o wartości 20 tys. zł to czy w kolejnym roku podatkowym 2015 r. będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 9 maja 2014 r. (data wpływu 12 maja 2014 r.),uzupełnionym pismem z 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie:

 • kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - jest nieprawidłowe (pytanie nr 1 i 2),
 • dokumentowania sprzedaży wysyłkowej oraz obowiązku rejestracji jako podatnik VAT-UE - jest prawidłowe (pytanie nr 3 i 4).

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, dokumentowania sprzedaży wysyłkowej oraz obowiązku rejestracji jako podatnik VAT-UE.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z wpływu 7 sierpnia 2014 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 1 sierpnia 2014 r. znak: IBPP4/443-194/14/LG.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca obecnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą o PKD 47.91.Z, w której zajmuję się sprzedażą internetową realizowaną przez serwis aukcyjny Allegro. Obecnie sprzedawane przedmioty wysyłane są na terytorium Polski. Wnioskodawca korzysta obecnie ze zwolnienia podmiotowego VAT, gdyż wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła ustawowego limitu 150 tys. zł zgodnie z art. 113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca chciałby rozszerzyć swoją działalność o sprzedaż na zagranicznych serwisach aukcyjnych i wysyłkę do innych krajów Unii Europejskiej. W celu szczegółowego wyjaśnienia, Wnioskodawca przedstawia jak takie transakcje by wyglądały. Wnioskodawca zarejestruje się na zagranicznym serwisie aukcyjnym. Wystawi na aukcje przedmioty do sprzedaży. Klienci z innych krajów Unii Europejskiej dokonują ewentualnego zakupu i następnie wpłaty w walucie obcej (np. Euro), a Wnioskodawca dokona wysyłki zakupionych przez nich przedmiotów z Polski do innych krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kurierów.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał:

1. Osobami, które będą kupować przedmioty będą osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikiem podatku od wartości dodanej. Sprzedaż będzie na zasadzie wysyłki głównie pojedynczych przedmiotów dla klientów, a nie na zasadzie sprzedaży handlowej innym firmom w krajach Unii Europejskiej. Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć, że jak wystawi aukcję zagraniczną w innym kraju Unii Europejskiej niż Polska, to że nie dokona zakupu na niej jakaś osoba, która prowadzi za granicą także działalność gospodarczą i jest przykładowo podatnikiem VAT. Będzie ona informowana, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT. Ale może ta osoba, która prowadzi także działalność gospodarczą i która jest podatnikiem VAT w kraju Unii Europejskiej jakieś przedmioty zakupić u Wnioskodawcy, ale np. może dla własnego użytku. Tak jak w Polsce tak, też w innych krajach Unii Europejskiej są firmy szczególnie jednoosobowe, które tak jak Wnioskodawca także korzystają ze zwolnienia podmiotowego VAT i nie wydają faktur VAT. Na aukcjach Allegro w Polsce, wystawiając aukcję internetową z danym przedmiotem Wnioskodawca może poinformować potencjalnych kupujących czy wystawia Faktury VAT czy też nie. Stąd też osoby, które chciałyby kupować u Wnioskodawcy towar na dalszą sprzedaż w celach handlowych mają o tym wiedzę czy ewentualnie dostaną fakturę VAT czy też nie. Mogą także się z Wnioskodawcą kontaktować korzystając z możliwości zadania pytania przez e-mail w celu uzyskania informacji jaki ewentualnie dowód sprzedaży dostaną od Wnioskodawcy. I przy ewentualnych pytaniach jakie miał Wnioskodawca wtedy odpowiada, że może wydać Paragon Fiskalny lub Fakturę, ale „dla zwolnionych podmiotowo z VAT”. Dokładnie takie same możliwości daje serwis aukcyjny zagraniczny. Przy każdej osobie która sprzedaje na aukcjach jest informacja czy jest to sprzedający posiadający zarejestrowaną firmę i czy posiada on numer VAT czy też nie i przykładowo korzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT. Takich osób, które korzystają ze zwolnienia podmiotowego VAT i nie mają podanego w informacjach numeru VAT jest także duża ilość. Jest też możliwość przy wystawieniu aukcji dopisania, że np. sprzedający wydaje faktury VAT lub też ich nie wydaje. Także każdy potencjalny kupujący zamierzając kupować u kogoś w celu dalszej odsprzedaży może się z nim kontaktować w celu ustalenia warunków handlowych i otrzymania odpowiedzi na pytania odnośnie wydawanych faktur VAT lub innych dowodów sprzedaży.
2. Przedmiotami dostawy na pewno nie będą towary opodatkowane według zasad określonych w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy, tj. wg procedury tzw. marży (towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki). Te przedmioty w wymienionej grupie na pewno nie będą przedmiotem dostawy. Przedmiotem dostawy byłyby: zabawki oraz filmy na płytach blu-ray i dvd, gry na konsole wideo, a w dalszej przyszłości jeszcze ewentualnie mogły by być artykuły biurowe (np. markowe pióra, długopisy) oraz galanteria (np. portfele, etui). Ale wszystkie te produkty, które będą przedmiotem dostawy będą nowe, prosto z hurtowni lub od dystrybutorów.
3. Wnioskodawca nie złożył i nie zamierza obecnie składać pisemnego zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z wyboru (opcji) miejsca opodatkowania w innym kraju członkowskim niż Polska. Ewentualna sprzedaż na zagranicznych serwisach aukcyjnych jest zdarzeniem przyszłym, którego rozpoczęcie uzależniam od otrzymanych przez Państwa odpowiedzi. Do tej pory Wnioskodawca nie dokonał żadnej transakcji sprzedaży na zagranicznych serwisach aukcyjnych, a przychody obecnie osiągalne pochodzą ze sprzedaży internetowej w Polsce. Odnośnie limitów wysyłanych lub transportowanych towarów w Państwach członkowskich Unii Europejskiej Wnioskodawca oczywiście wie i żaden z tych limitów na pewno nie będzie przekroczony, tak, żeby musiał się rejestrować w innym miejscu opodatkowania niż Polska. Wnioskodawcy chodzi w dalszym ciągu o prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i głównej sprzedaży wysyłkowej w Polsce. Transakcje zagraniczne chciałby dopiero rozpocząć i wartości przychodów z nich osiągane na pewno byłyby małe i na pewno nie przekraczałyby tych granicznych progów dla poszczególnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy zgodnie ze zmianą dotyczącą zwolnienia podmiotowego VAT od 1 stycznia 2014 r. (zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1), Wnioskodawca nie wlicza osiąganych przychodów ze sprzedaży zagranicznej do krajów Unii Europejskiej na zasadzie sprzedaży takiej jaka została przedstawiona do limitu 150 tys. zł pozwalającego na zwolnienie podmiotowe VAT?
 2. Gdyby Wnioskodawca osiągnął w danym roku podatkowym 2014 r. przychody ze sprzedaży w Polsce o wartości 140 tys. zł, a przychody ze sprzedaży wysyłkowej w przeliczeniu na PLN do Niemiec o wartości np. 30 tys. zł, do Anglii o wartości 40 tys. zł i przykładowo do Francji o wartości 20 tys. zł to czy w kolejnym roku podatkowym 2015 r. będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT? (W przedstawionym przykładzie całkowita sprzedaż u Wnioskodawcy w roku podatkowym 2014 r. wyniesie 230 tys. zł, ale tylko 140 tys. zł będzie osiągnięte w Polsce, a pozostałe 90 tys. zł będzie osiągnięte z wysyłek do innych krajów Unii Europejskiej niż Polska. Jest to oczywiście tylko zdarzenie przykładowe i sumy dobrane są przez Wnioskodawcę przykładowo w celu zobrazowanie mojego pytania i lepszego zrozumienia późniejszej odpowiedzi)
 3. Na jakiej podstawie Wnioskodawca miałby ewentualnie udowodnić, że pewne przychody w danym roku podatkowym są osiągane właśnie ze sprzedaży wysyłkowej za granicę... Czy wystarczą wydawane przez Wnioskodawcę i zachowywane dowody wpłat z transakcji zagranicznych od kupujących?
 4. Czy Wnioskodawca musi dokonywać rejestracji jako Podatnik VAT-UE chcąc dokonywać sprzedaży na zagranicznych serwisach aukcyjnych i wysyłek towarów z Polski do innych krajów Unii Europejskiej na zasadach takich jak to zostało przedstawione?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Zamierzana sprzedaż na zagranicznych aukcjach internetowych i wysyłka towarów do odbiorców z innych krajów Unii Europejskiej niż Polska za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kurierów to "sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju" i osiągane z niej przychody nie wlicza do limitu 150 tys. zł (art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Stąd też wszystkie przychody pochodzące ze sprzedaży do odbiorców z innych krajów Unii Europejskiej niż Polska nie wliczam do wartości sprzedaży krajowej osiąganej przez wysyłki krajowe do odbiorców z Polski zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1.
 2. W przedstawionym przykładowym zdarzeniu, w którym Wnioskodawca użył przykładowo osiągniętych przychodów w roku 2014, gdzie założył, że sprzedaż krajowa wyniesie 140 tys. zł, a sprzedaż wysyłkowa do Niemiec wyniesie: 30 tys. zł, do Anglii wyniesie 40 tys. zł, a do Francji wyniesie 20 tys. zł, mógłby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT w roku 2015, gdyż pomimo łącznych przychodów w wysokości 230 tys. zł, tylko 140 tys. zł zrealizowane jest ze sprzedaży krajowej do klientów z Polski, z pozostałe 90 tys. zł zrealizowane jest ze sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej i nie wlicza się ich do limitu 150 tys. zł zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Przychody jakie uzyskał Wnioskodawca z sprzedaży zagranicznej i wysyłek do odbiorców z innych krajów Unii Europejskiej niż Polska, może udowadniać za pomocą faktur wydawanych kupującym lub ewentualnie innych dowodów wpłat otrzymywanych od kupujących.
 4. Nie mam on obowiązku rejestrować się jako Podatnik VAT-UE, gdyż jego sprzedaż na zagranicznych aukcjach internetowych kierowana będzie głównie do osób fizycznych w innych krajach Unii Europejskiej, którzy nie posiadają działalności gospodarczej. Nie może oczywiście przewidzieć, że nigdy nie dokona u Wnioskodawcy zakupu osoba która posiada zarejestrowaną firmę zagraniczną, ale podobnie jak na aukcjach w Polsce, może na aukcji poinformować, że nie jestem podatnikiem VAT i ewentualnie wytłumaczyć, że korzysta obecnie ze zwolnienia podmiotowego VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się:

 • nieprawidłowe w części dotyczącej kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
 • prawidłowe w zakresie dokumentowania sprzedaży wysyłkowej oraz obowiązku rejestracji jako podatnik VAT-UE.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej również dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 23 ustawy rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

 1. podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Co do zasady w art. 23 ust. 1 ustawy o VAT stwierdza się, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2.

Stosownie do art. 23 ust. 2 i 3 ustawy w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Przepis powyższy stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Natomiast w przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 2, miejsce opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów obowiązuje, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę (art. 23 ust. 4 ustawy).

Podatnicy, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać miejsce opodatkowania określone w ust. 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji), z zaznaczeniem nazwy państwa członkowskiego lub nazw państw członkowskich, których zawiadomienie to dotyczy (art. 23 ust. 5 ustawy).

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, składa się co najmniej na 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik chce korzystać z opcji, o której mowa w ust. 5 (art. 23 ust. 6 ustawy).

W terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów po skorzystaniu z opcji, o której mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający o zawiadomieniu właściwego organu podatkowego w innym państwie członkowskim o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości dodanej od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (art. 23 ust. 7 ustawy).

Opcja, o której mowa w ust. 5, obowiązuje co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją (art. 23 ust. 8 ustawy).

Z powyższego wynika, że miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest państwo przeznaczenia towarów, wówczas gdy wartość sprzedaży wysyłkowej dla tego państwa przekracza określony w jego przepisach limit lub też jeśli jest ona niższa, lecz podatnik dokonał wyboru opodatkowania poza krajem. W pozostałych przypadkach sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju opodatkowana jest w Polsce.

Reasumując sprzedaż wysyłkowa ma miejsce wówczas, gdy transakcje dokonywane są pomiędzy podmiotami z różnych państw członkowskich, towar zaś jest faktycznie wysyłany czy też w inny sposób transportowany z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego. Przemieszczenie towaru powinno nastąpić w ścisłym związku z dostawą lub w jej wyniku, a ponadto winno nastąpić przez podatnika lub na jego rzecz. Istotny jest też status nabywcy (są to bowiem podmioty niebędące podatnikami w ogóle lub będące podatnikami ale nie mającymi obowiązku rozliczania się z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów).

W art. 23 ust. 2 ustawy postanowiono, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (z Polski) dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, czyli opodatkowuje się w Polsce, jeżeli całkowita wartość towarów, innych niż wyroby akcyzowe (art. 2 pkt 27 ustawy) wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego, w ramach sprzedaży wysyłkowej z Polski, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekracza w danym roku limitu wyrażonego w złotych, odpowiadającego kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

W ramach tej sprzedaży wysyłkowej, dostawa jest opodatkowana w Polsce, sprzedawca opodatkowuje sprzedaż jak krajową, według stawki obowiązującej w Polsce i w Polsce ją rozlicza.

W myśl art. 23 ust. 10 ustawy, przeliczenia kwot, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu waluty, w której, w państwie członkowskim przeznaczenia, kwoty te są ustalane, obowiązującego w dniu 1 maja 2004 r., w zaokrągleniu do 1000 zł.

Przy czym należy mieć na uwadze art. 23 ust. 13 ustawy, zgodnie z którym przepisów ust. 1-9 nie stosuje się do towarów opodatkowanych według zasad określonych w art. 120 ust. 4 i 5.

Zgodnie z tym przepisem w sytuacji gdy przedmiotem dostaw są towary używane (ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0) - art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy), a podatnik z tytułu dostawy tych towarów rozlicza się na zasadzie tzw. marży to instytucja sprzedaży wysyłkowej nie znajdzie zastosowania.

Dla wyjaśnienia warto dodać, że stosownie do art. 120 ust. 4 i ust. 10 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Powyższe dotyczy dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Wracając do kwestii, której dotyczy zapytanie Wnioskodawcy to trzeba przywołać art. 113 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy, z którego wynika, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Do wartości sprzedaży, o której mowa powyżej, nie wlicza się wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Ww. przepisy ze względu na osiągnięty obrót ze sprzedaży ustanawiają zwolnienie podmiotowe. Wartość sprzedaży jest sumą kwot uzyskanych z czynności podlegających opodatkowaniu na terytorium kraju.

Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 14 pkt 1 i 3 ustawy, warunkiem uznania dostawy towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia jest otrzymanie przez podatnika, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, następujących dokumentów, jeżeli dokumenty te łącznie potwierdzają dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów:

 1. dokumentów przewozowych otrzymanych od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przez podatnika przewoźnikowi;
 2. dokumentów potwierdzających odbiór towarów poza terytorium kraju.

Na podstawie art. 23 ust. 15 ustawy, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 14, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, dokumentami wskazującymi, że wystąpiła dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, mogą być również inne dokumenty otrzymywane przez podatnika w tego rodzaju dostawie towarów, w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie - w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarcza polegającą na sprzedaży internetowej za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT. Wnioskodawca zamierza rozszerzyć swoją działalność o sprzedaż na zagranicznych serwisach aukcyjnych i wysyłkę do innych krajów europejskich. Wysyłka towarów dokonywana byłaby z terytorium kraju - Polski. Sprzedaż będzie dokonywana na rzecz osób na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej. Przedmiotem sprzedaży będą „nowe” towary. Przedmiotem dostawy nie będą towary opodatkowane na zasadzie marży. Wnioskodawca nie złożył i nie zamierza składać zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z wyboru (opcji) miejsca opodatkowania w innym kraju niż Polska.

W kontekście powyższego należy wskazać, że podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego powinien wliczyć do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy sprzedaż, która podlega opodatkowaniu na terytorium kraju i nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego. Zatem będzie to sprzedaż na rzecz klientów krajowych oraz ta sprzedaż wysyłkowa w części podlegająca opodatkowaniu na terytorium kraju. Trzeba tu zauważyć, że niewliczanie - do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy - obrotu wynikającego ze sprzedaży wysyłkowej podlegającej opodatkowaniu poza granicami kraju ma na celu zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu tej samej transakcji tj. w kraju jak i w państwie przeznaczenia towaru. Natomiast wliczenie, do ww. limitu, obrotu ze sprzedaży wysyłkowej opodatkowanej na terytorium kraju ma na celu zapobieżeniu uniknięcia opodatkowania podatkiem VAT tej sprzedaży.

Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy Wnioskodawca obliczając kwotę, która określi czy Wnioskodawca będzie mógł nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT, winien do niej doliczyć wartość sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, która będzie dokonywana za pośrednictwem zagranicznych portalów aukcyjnych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 1 jest nieprawidłowe.

W konsekwencji powyższego stwierdzenia jeśli u Wnioskodawcy sprzedaż krajowa w 2014 r. wyniesie 140 000 zł, a sprzedaż wysyłkowa do Niemiec wyniesie: 30 000 zł, do Anglii 40 000 zł, a do Francji 20 000 zł, tj. Wnioskodawca osiągnie łączne przychody w wysokości 230 000 zł to łączna kwota wartości sprzedaży wysyłkowej stanowić będzie o utracie prawa z możliwości zwolnienia podmiotowego VAT w 2015 r., gdyż kwota ta przekracza ustawowy limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT.

Jednakże należy zaznaczyć, że Wnioskodawca ma obowiązek przy sprzedaży wysyłkowej do innych krajów europejskich rozliczyć tą sprzedaż w poszczególnych krajach w sytuacji gdy sprzedaż do danego państwa przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwotę wyrażoną w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Trzeba tu mieć na uwadze również art. 113 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zatem stwierdzić należy, że przekroczenie - sprzedaży na terytorium kraju - kwoty obrotu w wysokości 150 000 zł powoduje utratę zwolnienia począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 2 uznaje się za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do dokumentacji, która będzie stanowiła wprost, że dokonano sprzedaży wysyłkowej za granicę należy odnieść się do treści art. 109 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Ponadto w myśl art. 180 § 1 ww. ustawy ordynacja podatkowa, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Przyjęcie zasady otwartego katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym oznacza, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Zatem wartość dowodową będzie miała rzetelnie prowadzona ewidencja wymieniona w art. 109 ust. 1 ustawy, jak też wszelkie dokumenty wystawione przez Wnioskodawcę na rzecz klientów np. faktury, potwierdzenia otrzymania zapłaty itd. na podstawie których będzie możliwe ustalenie wartości sprzedaży.

Zatem prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 3.

Wnioskodawca zadał również pytanie czy musi dokonywać rejestracji jako podatnik VAT-UE chcąc dokonywać sprzedaży na zagranicznych serwisach aukcyjnych i wysyłek towarów z Polski do innych krajów Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 97 ust. 1, 2 i 3 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

Przepis ust. 1 stosuje się również do podatników w rozumieniu art. 15 innych niż wymienieni w ust. 1 i osób prawnych niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, oraz tych, którzy zamierzają skorzystać z możliwości określonej w art. 10 ust. 6.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również do podatników, o których mowa w art. 15, innych niż wymienieni w ust. 1 i 2, którzy:

 1. nabywają usługi, do których stosuje się art. 28b, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług;
 2. świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.

Z przepisów ustawy wynika, że obowiązkiem rejestracji w charakterze „podatników VAT UE” zostały obciążone wszystkie te podmioty, które:

 1. będą dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub
 2. będą dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub
 3. będą nabywać od podatników z innych państw członkowskich UE usługi o których mowa w art. 28b (jeżeli usługi te stanowią import usług) lub
 4. będą świadczyć usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy (regulacja ta odnosi się do usług, do których stosuje się art. 28b, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca).

Wśród okoliczności dla których konieczna jest rejestracja jako podatnik VAT-UE nie wymieniono sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Jak wskazano powyżej ze sprzedażą wysyłkową mamy do czynienia gdy jest dokonywana na rzecz:

 • podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 • innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Natomiast z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (jedyną transakcją która ewentualnie mogła by wystąpić w omawianym przypadku) mamy do czynienia gdy nastąpi wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy).

Tym samym transakcje Wnioskodawcy (opisane we wniosku) na rzecz klientów z innych państw członkowskich którzy nie będą podatnikami podatku od wartości dodanej lub też będą podatnikami od wartości dodanej ale nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Wobec powyższego Wnioskodawca z tytułu dokonywania sprzedaży opisanej we wniosku na rzecz ww. klientów nie ma obowiązku dokonania rejestracji jako podatnik VAT-UE.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4 jest prawidłowe.

Reasumując: stanowisko Wnioskodawcy jest:

 • nieprawidłowe w części dotyczącej kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
 • prawidłowe w zakresie dokumentowania sprzedaży wysyłkowej oraz obowiązku rejestracji jako podatnik VAT-UE.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja indywidualna z 18 sierpnia 2014 r., sygn. IBPP4/443-194/14/LG - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Hasła tematyczne: zwolnienie vat, sprzedaż wysyłkowa, zwolnienie podatkowe

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz