Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Usługi budowlane

 • 05-06-2017Odwrotne obciążenie VAT przy usługach budowlanych
  Pytanie podatnika: Czy w opisanej we wniosku sytuacji mają zastosowanie przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia? więcej »
 • 02-06-2017NSA. Samo podpisanie protokołu odbioru nie wpływa na moment wykonania usługi
  Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, momentem wykonania robót budowlanych, będzie zrealizowanie wszystkich warunków przewidzianych w umowach dotyczących tych usług, ale w zakresie ich elementów rozumianych potocznie, w oparciu o obiektywne kryteria, na których opierają się te pojęcia. Niewątpliwie protokół, o jakim mowa w sprawie, obiektywnie nie jest elementem usługi budowlanej czy budowlano-montażowej, a jedynie potwierdza jej wykonanie. więcej »
 • 25-05-2017Kasa fiskalna przy usługach budowlanych
  Pytanie podatnika: W jakim momencie dokonywana jest rejestracja w kasie fiskalnej sprzedaży usługi budowlanej z wystawioną fakturą w następnym miesiącu rozliczeniowym, po dacie sprzedaży usługi budowlanej i z odroczonym terminem płatności np. 45-dniowym w przypadku wykonania usługi na terenie RP, a w jakim momencie w przypadku wykonania usługi za granicą kraju? więcej »
 • 14-04-2017Podatki 2017. Udostępnianie pracowników a odwrócony VAT na usługi budowlane
  Pytanie: Czy fakturę za wykonane usługi udostępniania personelu na terenie budowy - należy wystawić w zakresie podatku VAT na zasadach ogólnych ze stawką 23%, czy też zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT w przypadku usług budowlanych z załącznika nr 14 za wykonaną usługę zastosować procedurę odwrotnego obciążenia? więcej »
 • 07-04-2017Podatki 2017. Opodatkowanie VAT i udokumentowanie usług budowlanych wraz z materiałem
  Pytanie: Czy spółka ma prawo po 1 stycznia 2017 r. nie wskazywania w fakturach, że sprzedaż przez nią dla zleceniodawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 30 załącznika nr 14 ustawy o VAT, nie jest opodatkowana podatkiem od towarów według stawek określonych w art. 41 ww. ustawy, tylko będzie opodatkowana przez zleceniodawcę w ramach odwrotnego obciążenia, co skutkuje, że na spółce nie będzie spoczywał obowiązek deklarowania podatku należnego z tytułu sprzedaży ww. robót budowlanych dla zleceniodawcy? więcej »
 • 27-03-2017Podatki 2017: Uszczelnianie systemu bez należytej ochrony dla uczciwych firm?
  Ministerstwo Finansów wprowadza nowe rozwiązania mające ułatwić walkę z wyłudzeniami podatkowymi. Jak oceniają przedsiębiorcy, wdrażane zmiany idą w dobrym kierunku, ale niepokojący jest brak odpowiedniej ochrony dla rzetelnych firm, uwikłanych nieświadomie w systemy wyłudzeń. więcej »
 • 27-03-2017Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT przy usługach budowlanych
  Pytanie podatnika: Czy Spółka jako partner konsorcjum zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, powinna w odniesieniu do usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy VAT (wykonanych od 1 stycznia 2017 r.), wystawiać na rzecz lidera konsorcjum faktury na zasadzie mechanizmu tzw. „odwrotnego obciążenia” w świetle art. 17 ust. 1 pkt 8 uVAT, w przypadku gdy lider konsorcjum wystawia na rzecz Zamawiającego faktury obejmujące zakres całościowych prac wykonanych przez poszczególnych partnerów konsorcjum, uznając, iż Spółka jako partner konsorcjum może być potraktowana jako podwykonawca w świetle art. 17 ust. 1h uVAT? więcej »
 • 21-03-2017MF o odwróconym VAT przy usługach budowlanych
  Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych - objaśnienia podatkowe1 MF z 17 marca 2017 r. więcej »
 • 15-03-2017Podatki 2017. Odwrotne obciążenie VAT w branży budowlanej
  Projekty budowlane, geodezja, opłaty administracyjne oraz koszty nabycia nieruchomości to usługi budowlane dla celów odwrotnego obciążenia w podatku VAT w branży budowlanej. Czy można obejść odwrotne obciążenie w branży budowlanej? więcej »
 • 08-03-2017Podatki 2017. Odwrócony VAT w budownictwie - wątpliwości interpretacyjnych ciąg dalszy
  Interpelacja nr 9705 do ministra finansów w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »