INDEKS TEMATYCZNY » podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

 • 27-05-2024
  Dodatkowe stawki PCC dla flipperów - projekt ustawy w Sejmie 
  Projekt nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), złożony przez posłów Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy, został skierowany do pierwszego czytania sejmowego. Zgodnie z tym projektem wprowadzone mają zostać trzy nowe stawki PCC dot. umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, tj. 10% - w przypadku sprzedaży przed upływem roku od jego zakupu, 6% - w przypadku sprzedaży w okresie od roku, jednak przed upływem dwóch lat od jego zakupu oraz 4% - w przypadku sprzedaży w okresie od dwóch lat, jednak przed upływem trzech lat od jego zakupu. więcej »
 • 17-04-2024
  Zwolnienie z długu w formie darowizny. Co z PCC?
  Podatnik wraz ze swoją mamą planują zawrzeć umowę, w efekcie której dojdzie do nieodpłatnego zwolnienia go z długu. Umowa ta przyjmie postać umowy darowizny i będzie zawarta w formie aktu notarialnego. Czy zwolnienie z długu pożyczkowego w zakresie kwoty głównej i naliczonych odsetek będzie wolne od podatku od czynności cywilnoprawnych? więcej »
 • 11-04-2024
  Zwolnienie z PCC dla osób kupujących sprzęt dla niepełnosprawnych dzieci i członków rodziny
  Zwolnienie podmiotowe, określone w art. 8 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ma zastosowanie do nabycia wymienionych w tym przepisie rzeczy ruchomych, pod warunkiem ich nabycia oraz wykorzystywania na własne potrzeby - przez wymienione w tej regulacji osoby niepełnosprawne. W przypadku, gdy nabycie następuje na współwłasność z podmiotem, który nie korzysta ze zwolnienia, to od czynności takiej należny jest podatek, a zobowiązanym do jego zapłaty w pełnej wysokości jest ten podmiot. więcej »
 • 28-03-2024
  Zniszczony budynek a prawo do zwolnienia z PCC przy nabyciu innej nieruchomości
  Nieruchomość (budynek), co do której nie uzyskano pozwolenia na użytkowanie lub nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy, a także taka, w stosunku do której organ nadzoru budowlanego wydał zakaz użytkowania na czas usunięcia nieodpowiedniego stanu technicznego lub wydał decyzję nakazującą rozbiórkę budynku - nie stanowi budynku mieszkalnego jednorodzinnego, tj. nie umożliwia użytkowania budynku i w konsekwencji nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. więcej »
 • 13-03-2024
  PCC. Posiadanie budynku w stanie surowym zamkniętym nie wyklucza zwolnienia
  Podatnik nabył nieruchomość rolną, której częścią składową jest budynek mieszkalny, murowany, piętrowy w stanie surowym zamkniętym, którego budowa została rozpoczęta w 1991 roku. Budynek ten nie ma odbiorów, nadanego numeru, a budowa nie jest kontynuowana. W tym roku kupił wspólnie z żoną mieszkanie. Czy podatnikowi przysługuje prawo do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zakupem tego mieszkania? więcej »
 • 20-02-2024
  Stawka PCC przy umowach przedwstępnych zakupu mieszkania zawartych w 2023 r.
  Spółka podpisała 14 umów przedwstępnych w 2023 r. Zamierza przystąpić do podpisania umów przyrzeczonych - przenoszących prawo własności nieruchomości oraz ustanawiających prawo odrębnej własności lokali w 2024 r. Czy w odniesieniu do planowanych transakcji znajdzie zastosowanie - obowiązująca od dnia 1 stycznia 2024 r. - 6% stawka podatku, czy też nie? więcej »
 • 19-02-2024
  Pożyczka między członkami najbliższej rodziny - zwolnienie z podatku PCC
  Na czym polega zwolnienie Na całkowitym zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczek pieniężnych, niezależnie od ich wartości. Kto może skorzystać ze zwolnienia Ze zwolnienia może skorzystać każdy, kto otrzymał pożyczkę pieniężną od osób z najbliższej rodziny, czyli od: żony, męża, zstępnego, np. córki, syna, wnuczki, wnuka, prawnuczki, prawnuka, wstępnego, np. matki, ojca, babci, dziadka, prababci, pradziadka, pasierbicy, pasierba, siostry, brata, macochy, ojczyma. więcej »
 • 13-02-2024
  PCC: Nabycie praw i obowiązków komandytariusza na podstawie umowy sprzedaży
  Skoro nabycie ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej odbyło się na podstawie umowy sprzedaży, to umowa ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa sprzedaży praw majątkowych została bowiem wprost wymieniona w ustawie. Przedmiotem sprzedaży jest tutaj zespół składników, a nie poszczególne elementy. Tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 01-02-2024
  Posiadanie domu w budowie a prawo do zwolnienia z PCC przy nabyciu mieszkania
  Podatniczka planuje zakup mieszkania. Będzie to jej pierwszy zakup nieruchomości gotowej do zamieszkania. Jednocześnie jest właścicielem budynku, który jest w trakcie budowy i nie został jeszcze oddany do użytkowania. Czy w tej sytuacji podatniczce przysługuje zwolnienie z zapłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych? więcej »
 • 17-01-2024
  Podatek PCC od kupna samochodu
  Jeśli kupiłeś samochód, to czynność ta podlega opodatkowaniu podatnikiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), z wyjątkiem przypadków gdy istnieje podstawa prawna do wyłączenia obowiązku zapłaty PCC lub zwolnienia z tego podatku. Od chwili, w której powstaje obowiązek podatkowy, zależy termin złożenia formularza PCC-3 i zapłaty podatku. W przypadku kupna samochodu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
31.07.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY