INDEKS TEMATYCZNY » Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

 • 11-05-2011
  Odsetki od zaległości podatkowych - 13,5%
  W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 10-11 maja br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosi 5,75% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 12 maja br. wynosić będzie 13,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 10,13% (75% ww. stawki odsetek). Rośnie również, do 6,75%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji. więcej »
 • 05-04-2011
  Odsetki od zaległości podatkowych - 13%
  W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 4-5 kwietnia br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosi 5,5% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 kwietnia br. wynosić będzie 13% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 9,75% (75% ww. stawki odsetek). Rośnie również, do 6,5%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji. więcej »
 • 10-02-2011
  WSA: Odroczenie terminu płatności podatku nie wpływa na termin przedawnienia
  Przepis art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - w brzmieniu obowiązującym w 2004r.) nie określa dwóch terminów płatności podatku od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Termin płatności jest jeden, a mianowicie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia. Jednocześnie ustawodawca zdecydował się na odroczenie terminu płatności podatku w odniesieniu do podatników, którzy złożyli oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) updof na okres dwóch lat na wypadek, gdyby podatnik faktycznie nabył prawo do zwolnienia od podatku (odroczenie ustawowe). Fakt odroczenia terminu płatności podatku nie wpływa tym samym automatycznie na zawieszenie, przerwanie terminu przedawnienia. więcej »
 • 09-11-2010
  Nowe zasady ustalania odsetek za zwłokę
  Od dzisiaj (9.11.2010 r.) obowiązują nowe zasady ustalania wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Zmiany wynikają z opublikowanej w Dz.U. nr 197 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. więcej »
 • 09-11-2010
  Odsetki od zaległości podatkowych wyniosą 12 proc.
  Dwukrotność aktualnie obowiązującej lombardowej stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego plus 2 proc. - według takiego wzoru będą naliczane odsetki od zaległości podatkowych. Przewiduje to wchodząca w życie 9 listopada br. nowelizacja ordynacji podatkowej. Nowa stawka odsetek musi zostać ogłoszona przez ministra finansów w Monitorze Polskim. więcej »
 • 20-09-2010
  MF: Zmiany w zakresie naliczania odsetek za czas kontroli skarbowej już obowiązują
  Interpelacja nr 17819 do ministra finansów w sprawie potrzeby nowelizacji art. 31 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej więcej »
 • 22-07-2010
  Nienależnie zapłacone odsetki za zwłokę podlegają oprocentowaniu
  Trybunał Konstytucyjny uznał, że pozbawienie podatnika oprocentowania od kwoty wpłaconej na poczet odsetek za zwłokę od nienależnej zaległości podatkowej uiszczonej na podstawie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej narusza konstytucję. TK ogłosił wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Marii R. i Gabriela R. dotyczących nadpłaty podatku. więcej »
 • 31-03-2010
  Stopy procentowe NBP bez zmian
  Rady Polityki Pieniężnej po dwudniowym posiedzeniu postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: więcej »
 • 23-03-2010
  Orzecznictwo: Przedawnienie odsetek za zwłokę od zaliczek niezapłaconych w terminie
  Uchwała: Na podstawie przepisów art. 70 § 1 w związku z art. 53 § 3 lit. a) oraz art. 21 § 4, a także art. 3 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w 2004 roku, odsetki od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zapłaconych w zaniżonej wysokości oraz odsetki od zaliczek niewniesionych w terminie przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek zapłaty zaliczek. więcej »
 • 17-02-2010
  Odsetki podatkowe będą wyższe – zmiana zasad w przygotowaniu
  Interpelacja nr 13724 do ministra finansów w sprawie planów zmiany wysokości odsetek za opłacanie podatków po terminie więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
26.06.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.06.2024

Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY