INDEKS TEMATYCZNY » Młodociani

 • 15-10-2018
  Zatrudnianie młodocianych po zmianach z komplikacjami?
  Przepisy art. 190 § 1 i art. 304.5 Kodeksu pracy mają odmienny charakter, bowiem pracownik młodociany uczy się i jednocześnie odbywa przygotowanie zawodowe, czyli nie wykonuje pracy w celach zarobkowych; natomiast wykonywanie innej pracy zarobkowej przez dziecko poniżej 16 roku życia na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową - nie ma na celu przygotowania zawodowego do przyszłej pracy, ale jest wykonywaniem pracy. Jeżeli wiek dziecka wykonującego pracę zarobkową zostałby obniżony do 15 lat stanowiłoby to pogorszenie jego ochrony, bowiem w takim przypadku do dzieci powyżej 15 roku życia miałyby zastosowanie ogólne przepisy - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. więcej »
 • 13-01-2017
  Ochrona pracy młodocianych
  Zapytanie nr 1404 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości podjęcia pracy przez 15-latka więcej »
 • 31-05-2013
  Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS pracowników młodocianych
  Interpelacja nr 16426 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zaprzestania od 2014 r. refundowania wynagrodzeń i składek ZUS młodocianych uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego więcej »
 • 01-07-2011
  Problemy z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych
  Interpelacja nr 20986 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników więcej »
 • 30-03-2010
  Refundacja kosztów kształcenia młodocianego jest przychodem
  Pytania podatnika: 1. Czy kwota dofinansowania z tytułu kształcenia młodocianego pracownika winna być księgowana w przychodach, czy kosztach podatkowej księgi przychodów i rozchodów? 2. Czy należy odprowadzić podatek od kwoty dofinansowania? więcej »
 • 10-09-2009
  Opodatkowanie dofinansowania kształcenia młodocianych
  Pytanie podatnika: Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2009 r. kwoty otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, z tytułu zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym? Czy do momentu zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym (w tym zakresie), i/lub zmiany zasad przyznawania i finansowania przedmiotowych dotacji - będą one również zwolnione w latach przyszłych? więcej »
 • 30-12-2008
  Opinia PKPP Lewiatan w sprawie wynagrodzeń dla młodocianych pracowników
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan dostrzega konieczność nowelizacji przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. obowiązujące w przedmiotowym zakresie przepisy muszą ulec zmianie. więcej »
 • 07-05-2008
  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Pytanie podatnika: Czy podatnik, otrzymujący ww. dofinansowanie (dotacje z budżetu) kosztów kształcenia młodocianych pracowników, ma prawo wyboru sposobu ich rozliczania? więcej »
 • 28-01-2008
  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Pytanie podatnika: Czy otrzymana kwota dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? więcej »
 • 31-05-2006
  RM znowelizowała rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
  Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się w dniu 31 maja 2006 r., RM znowelizowała rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza przepisy zapewniające młodocianym większe bezpieczeństwo w środowisku pracy. Do prac stwarzających zagrożenie wypadkowe zaliczony został kontakt z dzikimi lub jadowitymi zwierzętami. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

26.02.2024

Szkolenie on-line: Różnice kursowe - wycena, rozliczanie, ewidencja w ujęciu bilansowy i...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.02.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY