INDEKS TEMATYCZNY » Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 • 02-07-2008
  Wnioski o fundusze na lata 2007–2013 warte 3 mld zł
  Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poinformowali o postępach w realizacji programów należących do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013. więcej »
 • 27-06-2008
  Inwestycje w energetykę nie tylko za środki z UE
  – Chociaż środków z UE jest wiele, to nie wystarczy ich na realizację wszystkich zobowiązań traktatowych związanych z ochroną środowiska. Niezbędne są również inne źródła finansowania – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Janusz Mikuła podczas warszawskiej konferencji „Energy Finance 2008”. więcej »
 • 26-06-2008
  Stan realizacji Narodowego Planu Rozwoju
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało, że od początku uruchomienia krajowych programów do końca maja bieżącego roku przekazano beneficjentom łącznie ponad 25,4 mld zł, co stanowi 85,6 proc. alokacji funduszy strukturalnych na lata 2004–2006. więcej »
 • 25-06-2008
  Środki na dodatkowe projekty
  Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców minister i wiceminister resortu rozwoju regionalnego poinformowali o uruchomieniu środków na projekty z list rezerwowych, co pozwoli uniknąć sytuacji, w której do końca bieżącego roku nie zostaną wykorzystane wszystkie przyznane Polsce fundusze na lata 2004–2006. więcej »
 • 20-06-2008
  Postępy w realizacji SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  Około 900 mln zł ma jeszcze do wydania Polska w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw z perspektywy finansowej 2004–2006. Komitet monitorujący realizację programu zwraca uwagę, że pełne wykorzystanie przyznanej kwoty jest zagrożone. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan proponuje wprowadzenie dodatkowego monitoringu instytucji pośredniczących w przekazywaniu funduszy beneficjentom.  więcej »
 • 19-06-2008
  Wyzwania Programu Kapitał Ludzki
  – Doceniajmy programy EFS, bo to są projekty na przyszłość, być może o większym znaczeniu niż niejedna inwestycja infrastrukturalna – apelowała minister Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji po zakończeniu III posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki w Katowicach. więcej »
 • 29-05-2008
  Fundusze unijne dla początkujących (3) – Programy operacyjne (c.d.)
  7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2007–2013. Prace nad nim rozpoczęły się prawie 2 lata wcześniej, w styczniu 2006 roku. PO IiŚ to największy program operacyjny realizowany w latach 2007–2013 w Unii Europejskiej. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 mld euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce w latach 2007-13. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu jest jeszcze wyższa bo powiększona o wkład krajowy – 9,7 mld euro. Wyniesie więc w sumie 37,6 mld euro. więcej »
 • 23-05-2008
  Dodatkowe 243 mln zł dla firm
  Ministerstwo Finansów wyraziło zgodę na zawarcie dodatkowych umów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) 2004-2006. O taką decyzję zabiegało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wskazując ogromne zapotrzebowanie na środki finansowe na rozwój przedsiębiorstw. więcej »
 • 21-05-2008
  Huebner: Wytyczne to dobre rozwiązanie
  Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Huebner poparła koncepcję zakładającą stosowanie przez samorządy, które rozstrzygają konkursy na inwestycje za środki z UE, specjalnych wytycznych w miejsce niezgodnych z unijnymi dyrektywami przepisów ustawy o ochronie środowiska. więcej »
 • 14-05-2008
  MRR: Kontynuować konkursy
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaleca samorządom, by kontynuowały rozpoczęte konkursy na dofinansowanie projektów z funduszy europejskich. Niektóre władze lokalne postanowiły wstrzymać wybór beneficjentów z powodu zastrzeżeń Komisji Europejskiej do polskich przepisów regulujących przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.03.2024

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.03.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY