INDEKS TEMATYCZNY » Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 • 08-09-2008
  Przygotowanie do rozliczenia pomocy na lata 2004-2006
  Odbyło się drugie posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Wykorzystania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. więcej »
 • 01-09-2008
  Wypłaty z funduszy na lata 2007-13 przekroczyły 170 mln zł
  Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, do końca sierpnia beneficjenci funduszy europejskich na lata 2007-2013 otrzymali refundację kosztów poniesionych na realizację projektów w wysokości 172 mln zł. więcej »
 • 14-08-2008
  Fundusze unijne: Jesienią efekty uproszczenia procedur
  Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zapowiedziała, że już jesienią pojawią się pierwsze efekty prac zespołu ds. uproszczania procedur wdrażania funduszy strukturalnych. Zespół będzie zajmował się wprowadzaniem uproszczeń do programów krajowych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jego prace mają być jednak przykładem dla instytucji wdrażających 16 regionalnych programów operacyjnych. więcej »
 • 07-08-2008
  Akcja „Proste Fundusze”
  Przy Ministrze Rozwoju Regionalnego został powołany zespół ekspertów ds. upraszczania procedur wdrażania funduszy strukturalnych. Celem zespołu jest ułatwienie procesu pozyskiwania środków z funduszy europejskich. więcej »
 • 04-08-2008
  Fundusze unijne: Za mało firm budowlanych
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało konferencję dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013. W jej trakcie zostały omówione problemy na styku inwestor-wykonawca, które występowały w trakcie realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2004–2006. więcej »
 • 04-08-2008
  Listy projektów kluczowych: Efekty II weryfikacji
  Minister Rozwoju Regionalnego zaprezentowała efekty drugiej weryfikacji list projektów kluczowych (tzn. mających szansę na otrzymanie dofinansowania poza procedurą konkursową). Listy dotyczą trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko i Rozwój Polski Wschodniej. więcej »
 • 29-07-2008
  Fundusze na lata 2004–2006: Umowy na 33 mld zł
  Do końca czerwca 2008 r. w ramach wszystkich programów operacyjnych oraz inicjatyw wspólnotowych z poprzedniej perspektywy finansowej zawarto umowy o dofinansowanie, dla których łączna wartość wkładu UE wynosi ponad 33 mld zł, co stanowi ok. 114 proc. alokacji na lata 2004–2006. więcej »
 • 24-07-2008
  Międzyresortowy zespół dopilnuje wykorzystania funduszy UE
  Ruszyły prace międzyresortowego zespołu ds. wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Podczas pierwszego posiedzenia zespołu omówiono aktualny stan wdrażania programów na lata 2004–2006, stan realizacji programów na lata 2007–2013 oraz główne wyzwania i czynniki warunkujące sprawne wykorzystanie unijnych środków. więcej »
 • 22-07-2008
  Unijne środki dla Polski niezagrożone
  O wykorzystaniu 90 proc. środków przyznanych Polsce na lata 2004–2006 poinformowała podczas warszawskiej konferencji „Europejska polityka spójności jako czynnik wzrostu i wyrównywania różnic rozwojowych” minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. więcej »
 • 09-07-2008
  Inwestycje drogowe nie zostały wstrzymane
  – Budowa dróg współfinansowanych ze środków unijnych nie jest zagrożona – przekonują przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O piśmie wysłanym do wszystkich oddziałów GDDKiA, nakazującym wstrzymanie się z występowaniem o pozwolenie na budowę dróg współfinansowanych przez UE, pisała we wtorek „Rzeczpospolita”. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

26.02.2024

Szkolenie on-line: Różnice kursowe - wycena, rozliczanie, ewidencja w ujęciu bilansowy i...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.02.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY