Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Ministerstwo Infrastruktury

 • 15-01-2020Kilometrówka do zmiany? Tak, ale...
  Aktualne przeciętne koszty eksploatacji samochodów osobowych, motocykli i motorowerów używanych w Polsce w przeliczeniu na 1 km przebiegu pojazdu są wyższe od obowiązujących ryczałtów. Uwzględniając skumulowaną inflację od 2007 roku, obowiązująca stawka dla pojazdu o pojemności silnika pow. 900 ccm, zamiast 0,8358 zł, powinna wynosić minimum 1,12 zł. więcej »
 • 30-07-2019Kilometrówka: MI chce zmian, ale konkretów brak
  Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską, Ministerstwo Infrastruktury wskazało, że nie ma uzasadnienia dla dokonania nowelizacji przepisów rozporządzenia z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, ze wskazaniem możliwości stosowania wyższych lub innych stawek przez konkretnych przedsiębiorców. Jednocześnie poinformowało, że rozpoczęło prace nad systemowym rozwiązaniem kwestii dotyczących zwrotu ww. kosztów. więcej »
 • 24-09-2018Rząd utworzy Fundusz Dróg Samorządowych
  W przyszłym roku utworzony zostanie Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) – wynika z projektu ustawy, który przygotowano w Ministerstwie Infrastruktury. Poprzez FDS rząd chce wspierać środkami z budżetu państwa inwestycje związane z drogami publicznymi zarządzanymi przez organy samorządu terytorialnego. więcej »
 • 29-12-2010Zezwolenia na wykonywanie przewozów między Polską a Rosją ważne do 15 stycznia 2011 r.
  Ministerstwo Infrastruktury informuje, że w wyniku podjętych ustaleń, ważność rosyjskich zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych dla przewoźników polskich z kontyngentu na 2010 r. została przedłużona do dnia 15 stycznia 2011 r. więcej »
 • 23-04-2010Utworzenie obwodów do głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta RP
  W związku z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Infrastruktury informuje o możliwości utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich. więcej »
 • 19-04-2010Misja gospodarcza firm z branży morskiej na EXPO 2010 w Szanghaju
  25 kwietnia br. upływa termin przyjmowania zgłoszeń od firm z branży morskiej do udziału w misji gospodarczej do Chin. Misja odbędzie się w dniach 5-12 czerwca br. w ramach udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2010 w Szanghaju. Wyjazd organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Szanghaju. więcej »
 • 25-03-2010Zaproszenie dla firm z branży morskiej na EXPO 2010 w Szanghaju
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Szanghaju, w ramach realizacji programu gospodarczego związanego z udziałem Polski w Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju, zaprasza firmy z branży morskiej do udziału w misji gospodarczej do Chin, która odbędzie się w dniach 5-12 czerwca 2010 r. więcej »
 • 01-02-2010Konkurenci PKP chcą mniejszych opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej
  Model finansowania infrastruktury kolejowej powinien być zbliżony do obowiązującego w transporcie drogowym – uważa wiceminister infrastruktury Juliusz Engelhardt. Podczas ubiegłotygodniowej debaty ”Relacje organizacyjno-prawne przewoźników i zarządcy infrastruktury kolejowej” wiceszef MI zapowiedział, że nowa ustawa o infrastrukturze kolejowej będzie regulowała zagadnienia dotyczące własności infrastruktury oraz sposobów jej finansowania i zarządzania. Na tym ostatnim zależy zwłaszcza prywatnym przewoźnikom kolejowym. więcej »
 • 28-01-2010Unijne środki na drogi i kolej
  Polska otrzyma z funduszy unijnych 19 mld euro na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zapowiedział minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. Łącznie w latach 2007-2013 polska gospodarka dzięki środkom na inwestycje infrastrukturalne zostanie zasilona kwotą 27 mld euro. Dane te zostały podane podczas konferencji poświęconej wdrażaniu PO Infrastruktura i Środowisko. więcej »
 • 09-12-2009Nocna jazda skraca czas pracy kierowców
  Interpelacja nr 11822 do ministra infrastruktury w sprawie zmiany ustawy o czasie pracy kierowców więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »