Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » metoda rachunkowa

 • 12-11-2014Różnice kursowe a kwota podatku VAT
  Pytanie podatnika: Czy różnica pomiędzy kwotą podatku VAT przeliczoną na PLN według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury a kwotą podatku VAT naliczonego przeliczonego przez kontrahenta na fakturze zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, tj. według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego stanowić będzie koszt uzyskania przychodów w przypadku różnicy ujemnej lub przychód podatkowy w przypadku różnicy dodatniej? więcej »
 • 16-04-2013Różnice kursowe w VAT przy podatkowej metodzie obliczania różnic kursowych
  Zasady obliczania różnic kursowych w przypadku metody podatkowej zostały uregulowane w art. 15a ustawy o CIT. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. więcej »
 • 04-12-2012Różnice kursowe – ujęcie rachunkowe a podatki
  Pytanie podatnika: Czy, mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazanie różnic kursowych w wyniku podatkowym Spółki jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)? więcej »
 • 06-09-2012Różnice kursowe ustalane metodą rachunkową
  Pytanie podatnika: Czy spółka słusznie postępuje, rozliczając różnice kursowe podatkowo od kwoty brutto należności i odpowiednio zobowiązania bez uwzględnienia różnic kursowych w części dotyczącej podatku VAT? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »