Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Mandat

 • 04-09-2017Za mandat zapłacisz także kartą
  Grzywna może być uiszczona w formie bezgotówkowej, jeżeli funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń. Przepisy nie nakładają jednak na podmioty uprawnione obowiązku wdrożenia płatności mobilnych, pozostawiając nową formę płatności jako rozwiązanie fakultatywne - wyjaśniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. więcej »
 • 20-01-2016Postępowanie mandatowe
  W toku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwo może zostać poddane kontroli skarbowej sprawdzającej poprawność stosowania przepisów podatkowych i właściwego dokonywania rozliczeń i odprowadzania podatków. Organami w postępowaniu karno-skarbowym mogą być m.in.: więcej »
 • 21-12-2015Mandaty karne. Nowe rachunki bankowe do wpłat grzywien
  Od 1 stycznia 2016 r. będą obowiązywać nowe numery rachunków bankowych do wpłat wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego. więcej »
 • 03-11-2015Przeniesienie mandatu na leasingobiorcę a VAT 
  Przedsiębiorcy korzystający z samochodów na podstawie umów leasingu mają obowiązek uiszczania opłat leasingowych na rzecz leasingodawców. Dodatkowo wiele umów określa również inne opłaty za dodatkowe usługi świadczone przez firmy leasingowe związane z obsługą umowy, przedmiotem leasingu, itp. W niektórych sytuacjach problematyczne może być jednak czy takie dodatkowe opłaty powinny podlegać opodatkowaniu VAT. więcej »
 • 21-02-2014Sprawy o wykroczenia skarbowe obciążają sądy?
  Interpelacja nr 23215 do ministra finansów w sprawie karania w postępowaniach sądowych sprawców wykroczeń skarbowych więcej »
 • 25-11-2013Odpowiedzialność karna skarbowa: Od stycznia 2014 wyższe kary
  Od 1 stycznia 2014 r., w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyższeniu ulegają granice kwotowe odpowiedzialności oraz wysokość kar. więcej »
 • 03-06-2013Fiskus nadużywa mandatów za drobne przewinienia przedsiębiorców
  Interpelacja nr 16947 do ministra finansów w sprawie wystawiania mandatów za wykroczenia skarbowe więcej »
 • 02-10-2012Odpowiedzialność karna skarbowa: Od stycznia 2013 r. wyższe kary
  Od 1 stycznia 2013 r., w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyższeniu ulegają granice kwotowe odpowiedzialności oraz wysokość kar. więcej »
 • 03-12-2010Kierowca nie uniknie mandatu za wykroczenie popełnione w innym kraju UE
  Unijni ministrowie transportu uzgodnili tekst nowej dyrektywy w sprawie transgranicznego egzekwowania prawa w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Przewiduje ona karanie kierowców za popełniane za granicą - w innym państwie członkowskim UE - wykroczenia drogowe polegające na rozwijaniu nadmiernej prędkości, niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej, niezapinaniu pasów bezpieczeństwa i jeździe pod wpływem alkoholu.   więcej »
 • 19-05-2010Jednakowe mandaty dla kierowców ciężarówek w UE?
  Parlament Europejski w pełnym składzie przyjął sprawozdanie komisji do spraw transportu na temat wysokości mandatów drogowych obowiązujących na terenie Wspólnoty. Deputowani chcą, aby kierowcy, którzy naruszyli te same przepisy, byli karani mandatem równej wysokości na terenie całej Unii Europejskiej. Obecnie w zależności od kraju, w którym prowadzący pojazd popełnił przewinienie, zapłaci on od 58 do 5000 euro kary. W przypadku poważnych wykroczeń ta różnica jest jeszcze wyższa. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »