INDEKS TEMATYCZNY » lokal mieszkalny (mieszkanie)

 • 07-12-2023
  50% udział w mieszkaniu a prawo do zwolnienia z PCC przy nabyciu kolejnego
  Podatniczka wraz z mężem (wspólność majątkowa) kupiła mieszkanie z rynku wtórnego. Czy ta umowa sprzedaży podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Mąż podatniczki nie jest właścicielem innych nieruchomości. Natomiast podatniczka jest współwłaścicielem udziału w wysokości 1/2 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość. Udziały te nabyła w drodze umowy sprzedaży. więcej »
 • 05-12-2023
  Zwolnienie z VAT najmu po przekroczeniu 200 tys. zł obrotu
  W przypadku przekroczenia obrotów w wysokości 200 000 złotych, podatnik będzie mógł zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, dla usług wynajmu lokali mieszkalnych wynajmowanych bezpośrednio najemcom korzystającym z lokali na własne potrzeby mieszkaniowe. więcej »
 • 23-11-2023
  PIT: Sprzedaż mieszkania i garażu wycofanych z firmy
  Przychodami z działalności gospodarczej są także przychody uzyskane z odpłatnego zbycia tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód z odpłatnego zbycia tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Natomiast do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą nieruchomości mieszkalnych, m.in. lokali mieszkalnych. więcej »
 • 21-11-2023
  PCC od nabycia nieruchomości. Mieszkanie za granicą pozbawi zwolnienia
  Czy mając mieszkanie na Ukrainie podatnik jest zwolniony z obowiązku opłacania podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie mieszkania w Polsce? więcej »
 • 03-11-2023
  Ewidencjonowanie kosztów ogrzewania przy prowadzeniu działalności w mieszkaniu
  Wydatki poniesione na ogrzewanie firmy prowadzonej we własnym mieszkaniu mogą być zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wydatek musi być jednak prawidłowo udokumentowany oraz rozliczony w wysokości adekwatnej do powierzchni, jaka jest przeznaczona na prowadzenie firmy. więcej »
 • 06-10-2023
  Firma w mieszkaniu: Wydatki na materiały budowlane do remontu pokoju
  Czy materiały budowlane wykorzystane do remontu pokoju do prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu oraz materiały budowlane użyte do jego wydzielenia mogą zostać wliczone w koszty prowadzenia działalności i obniżyć należny podatek VAT według art. 86 ust. 1 ustawy o VAT? więcej »
 • 06-10-2023
  Zwolnienie z PCC zakupu mieszkania: Darowizna to nie dziedziczenie
  W przypadku kupującego, który posiada udział w prawie własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zwolnienie przysługuje tylko w przypadku nabycia tego udziału tytułem dziedziczenia. Podatniczka natomiast nabyła ww. udział tytułem darowizny, a nie tytułem dziedziczenia. Zatem w takiej sytuacji nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - tak uznał Dyrektor KIS w październikowej interpretacji. więcej »
 • 02-10-2023
  Zwolnienie z PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości - MF wyjaśnia
  Jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską, w celu skorzystania ze zwolnienia bez znaczenia pozostaje liczba lokali w których nabywca posiada udziały, pod warunkiem, że żaden z nich nie przekracza 50% i nabycie tych udziałów nastąpiło wyłącznie w drodze dziedziczenia. więcej »
 • 22-09-2023
  Obowiązki płatnika przy nieodpłatnym udostępnieniu mieszkania zleceniobiorcom
  Wydatki ponoszone przez zleceniodawcę na noclegi związane z wykonywaniem obowiązków służbowych ponoszone są wyłącznie w interesie zleceniodawcy, a nie zleceniobiorców. Zatem, wydatków tych nie można uznać za nieodpłatne świadczenia wobec tych zleceniobiorców. więcej »
 • 22-06-2023
  Prawo do wykupu mieszkania z zasobów TBS
  Obecne przepisy zezwalają na wykup mieszkania, jednak zarząd TBS musi zgodzić się na taki wykup (zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy na wykup lokalu musi zgodzić się właściciel budynku). Dodatkowo wykupu może dokonać najemca, który wniósł opłatę partycypacyjną na poziomie minimum 20 lub 25% kosztów budowy mieszkania. Czy lokatorzy, którzy wpłacili kwotę mniejszą będą mieli prawo do wykupu mieszkania? Czy potencjalny wykup ma być na poziomie wolnorynkowej ceny mieszkań na danym rynku? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.06.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY