Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Konstytucja

 • 14-08-2020Podatki 2020: Niekonstytucyjny podatek od cukru?
  W parlamencie trwają prace nad tzw. ustawą prozdrowotną, która zakłada wprowadzenie m.in. opłaty od napojów słodzonych. Eksperci Konfederacji Lewiatan wskazują, że ustawa ta jest już przeterminowana, bo miała obowiązywać od 1 lipca 2020 r., a Sejm nie zajął się nią w odpowiednim czasie. Jak twierdzi organizacja przedsiębiorców, w efekcie przepisy dotyczące podatku od cukru będą niekonstytucyjne. więcej »
 • 15-03-2018NSA: Egzekucja wynikająca z niekonstytucyjnego przepisu jest niezgodna z prawem
  Decyzje sprzeczne z prawem, ustalające zobowiązania podatkowe, które przy wykładni przepisów zgodnie z Konstytucją nie istniały nie stanowią prawidłowej podstawy do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Brak jest też racjonalnego uzasadnienia, aby zobowiązany ponosił należności z tytułu kosztów egzekucyjnych w sytuacji, gdy nie wynikły one z jego winy. więcej »
 • 06-12-2016Podatki 2017: Ustawa o KAS sprzeczna z konstytucyjnymi zasadami?
  Część przepisów wprowadzających nową ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) może stać w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami – twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Jak wskazuje dr Adam Bodnar, wątpliwości budzi kwestia zatrudnienia funkcjonariuszy Służby Celnej. więcej »
 • 14-01-2015Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania sprzeczna z konstytucją?
  Proponowana przez Ministerstwo Finansów klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania będzie najprawdopodobniej sprzeczna z konstytucyjną zasadą zaufania do państwa oraz stanowionego prawa – ostrzega fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. W najbliższym czasie kontrowersyjnym projektem zmian zająć ma się rząd Ewy Kopacz. więcej »
 • 20-10-2014Nowa klauzula będzie sprzeczna z konstytucją
  Z początkiem 2016 r. obowiązywać zacznie nowa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Jak uważają eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan, propozycje przepisów zawarte w projekcie tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej, które przewidują wprowadzenie klauzuli, są sprzeczne z zapisami konstytucji. Podobne zastrzeżenia zgłasza także Rządowe Centrum Legislacji (RCL). więcej »
 • 08-05-2014Podwyższenie wieku emerytalnego zgodne z konstytucją. Sprawa trafi do MOP
  Przepisy dotyczące podniesienia i wyrównania wieku emerytalnego do 67 lat są zgodne z ustawą zasadniczą oraz konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) – orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Za sprzeczne z konstytucją uznano jedynie zróżnicowanie praw kobiet i mężczyzn w odniesieniu do tzw. częściowej emerytury. Jedna ze stron skarżących – związkowcy z NSZZ „Solidarność” – zapowiedziała już, że wniesie stosowną skargę do MOP. więcej »
 • 20-02-2014Ustawa o OFE narusza pięć zasad konstytucyjnych
  Praktycznie wszystkie kluczowe zapisy rządowej ustawy o funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) budzą wątpliwości co do zgodności z konstytucją – wynika z raportu przygotowanego przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Zdaniem jednego z recenzentów analizy, ustawa o OFE to podręcznikowy przykład aktu sprzecznego z ustawą zasadniczą. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »