INDEKS TEMATYCZNY » Jednolity Rynek Europejski

 • 22-03-2011
  Jednolity rynek UE – mniej opóźnień we wdrażaniu dyrektyw
  Według opracowanej przez Komisję Europejską najnowszej tabeli wyników rynku wewnętrznego, średnio zaledwie 0,9 proc. dyrektyw z dziedziny wspólnego rynku, których termin transpozycji minął, nie zostało wdrożonych do prawa krajowego, a wskaźnik ten utrzymuje się bez zmian przez ostatnie sześć miesięcy. Oznacza to, że państwom członkowskim udało się zmieścić w wytyczonym w 2007 r. przez szefów państw i rządów limicie wynoszącym 1 proc. W ciągu ostatnich 12 miesięcy państwa członkowskie zdołały ponadto skrócić o niemal 40 proc. przeciętny czas potrzebny na transpozycję dyrektywy UE do prawa krajowego.   więcej »
 • 08-03-2011
  Jednolity rynek UE – ZRP pozytywnie o propozycjach KE
  Wspólny europejski rynek powinien oferować przedsiębiorcom jak najlepsze warunki do transgranicznego świadczenia usług oraz wymiany towarów, a tym samym wspierać ich w przygotowaniach skutecznego konkurowania na rynkach międzynarodowych oraz w utrzymaniu dynamicznego rozwoju opartego m.in. na innowacjach – głosi opinia Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie opracowanych przez Komisję Europejską założeń nowego aktu o jednolitym rynku.   więcej »
 • 28-01-2011
  Jednolity rynek usług – plany do 2012 r.
  Komisja Europejska zamierza do 2012 r. wyeliminować problemy w funkcjonowaniu jednolitego rynku usług. Usunięcie niepotrzebnych i obciążających przedsiębiorstwa barier w handlu usługami jest celem dyrektywy o usługach. W rok po upływie terminu transpozycji dyrektywy Komisja i państwa członkowskie zakończyły opracowywanie oceny dotyczącej jej wdrożenia. Wyniki tej tak zwanej „wzajemnej oceny” wskazują, że chociaż wiele dotychczas osiągnięto, nadal nie został w pełni wykorzystany potencjał jednolitego rynku usług.   więcej »
 • 14-01-2011
  Jednolity rynek UE: Legislacyjne plany europosłów
  Parlament Europejski planuje, że w 2011 roku zajmie się istotnymi problemami dotyczącymi funkcjonowania rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów. Eurodeputowani rozpatrzą m.in. projekt dyrektywy w sprawie praw konsumentów, ułatwieniem zakupów on-line, zasadami kupowania wycieczek i wyjazdów wakacyjnych, zapewnieniem dostępu do bezpieczniejszych materiałów budowlanych, a także oceną stosowania dyrektywy usługowej.   więcej »
 • 15-12-2010
  Jednolity rynek UE: Ułatwienia w obiegu dokumentów
  Komisji chce usunięcia biurokratycznych przeszkód, które utrudniają życie mieszkańcom UE oraz wprowadzają dodatkowe koszty i niepewność prawną dla przedsiębiorców. Chodzi o łatwiejsze uznawanie za granicą dokumentów urzędowych – m.in. aktów urodzenia czy aktów notarialnych dotyczących nieruchomości. Na trudności związane z urzędowym uznaniem dokumentów w rejestrach administracji publicznej innego państwa skarżą się głównie Europejczycy mieszkający poza swoim krajem pochodzenia. Obecnie jest ich około 12 mln.   więcej »
 • 06-12-2010
  Unijny rynek: Obowiązkowy rejestr dostawców i odbiorców w handlu drewnem
  W marcu 2013 r. we wszystkich państwach członkowskich zacznie obowiązywać rozporządzenie w sprawie zapobiegania sprzedaży na europejskim rynku drewna nielegalnego pochodzenia. Nowe przepisy mają wzmocnić działania na rzecz powstrzymania nielegalnego wyrębu zarówno na terenie Wspólnoty, jak i poza nią. Pozwolą również na zwiększenie zaufania europejskich konsumentów do kupowanych przez nich produktów.   więcej »
 • 03-12-2010
  Zakaz sprzedaży soczewek kontaktowych przez Internet niezgodny z prawem UE
  Państwa członkowskie UE nie mogą zakazać sprzedaży soczewek kontaktowych przez Internet, a zdrowie konsumentów powinno być chronione za pomocą mniej restrykcyjnych środków – orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości. ETS zbadał sprawę węgierskiej spółki Ker-Optika, która sprzedaje soczewki kontaktowe za pośrednictwem swojej strony internetowej. Węgierskie organy ds. zdrowia zabroniły jej prowadzenia tej działalności, powołując się na obowiązujący na Węgrzech zakaz sprzedaży tych towarów przez Internet.   więcej »
 • 01-12-2010
  Bezpieczeństwo wyrobów wprowadzanych do obrotu – będzie zmiana przepisów
  Dostosowanie polskich przepisów do tzw. pakietu towarowego, tworzącego podstawę do wprowadzania produktów do obrotu na jednolitym rynku Unii Europejskiej – to najważniejszy cel przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw. Projekt wypełnia też postanowienia Najwyższej Izby Kontroli z 2008 r. wydane po kontroli działania Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).   więcej »
 • 29-10-2010
  Jednolity rynek UE – nowe propozycje KE
  Podjęcie działań na rzecz ułatwienia życia wszystkim podmiotom obecnym na wspólnym europejskim rynku: przedsiębiorstwom, konsumentom i pracownikom – zakłada projekt nowej regulacji w sprawie jednolitego rynku. Wzmocnienie rynku liczącego 500 mln konsumentów ma nastąpić w wyniku przyspieszenia wzrostu gospodarczego, poprawy konkurencyjności oraz poszerzenia praw obywateli. więcej »
 • 23-09-2010
  Jednolity rynek europejski: Nieco więcej dyrektyw czeka na wdrożenie
  Według najnowszej tabeli wyników rynku wewnętrznego opracowanej przez Komisję Europejską państwa członkowskie dobrze wywiązują się z obowiązku transponowania do prawa krajowego przepisów dotyczących rynku wewnętrznego, jednak tendencja wzrostowa z ostatnich lat osłabła. Średnio 0,9 proc. dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego, dla których minął termin transpozycji, nie zostało wdrożonych do prawa krajowego, w porównaniu z 0,7 proc. w marcu 2010 r. Oznacza to, że państwa członkowskie nadal osiągają uzgodniony w 2007 r. przez szefów państw i rządów poziom docelowy w wysokości 1 proc. Jeśli chodzi o stosowanie przepisów UE, liczba uchybień uległa nieznacznemu zmniejszeniu w porównaniu ze stanem pół roku temu. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

19.04.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
19.04.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.04.2024

Szkolenie online: Specjalista ds. podatków (48 h) - kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT - kurs...

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY