INDEKS TEMATYCZNY » Jednolity Rynek Europejski

 • 21-07-2010
  Polski rynek gazu niekonkurencyjny
  Komisja Europejska wezwała Polskę do zaprzestania praktyk naruszających przepisy UE tworzące jednolity rynek gazu. Nałożony przez Polskę na importerów gazu wymóg magazynowania pewnej jego ilości na jej terytorium oraz brak dostępu do gazociągu jamalskiego naruszają przepisy UE dotyczące wewnętrznego rynku gazu. Praktyki te również zamykają polski rynek dla unijnych dostawców, co z kolei stanowi zagrożenie dla ciągłości dostaw gazu dla Polski. więcej »
 • 28-06-2010
  20 państw członkowskich narusza zasady jednolitego rynku w dziedzinie energii
  Z myślą o stworzeniu jednolitego rynku gazu i energii elektrycznej, Komisja podjęła decyzję o przesłaniu 35 osobnych wezwań do 20 państw członkowskich, w tym Polski, w sprawie pełnego wdrożenia i zastosowania różnych aspektów przepisów unijnych. Celem tych przepisów jest zwiększenie potencjału i przejrzystości rynków gazu i energii elektrycznej. Efektywny i sprawnie działający unijny jednolity rynek energii ma umożliwić konsumentom wybór między poszczególnymi dostawcami sprzedającymi gaz i energię elektryczną po rozsądnej cenie, ma być dostępny dla wszystkich dostawców, w szczególności tych najmniejszych oraz tych, którzy inwestują w energię ze źródeł odnawialnych. więcej »
 • 12-03-2010
  Autor raportu o wspólnym rynku UE w resorcie gospodarki
  Były komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i konkurencji prof. Mario Monti spotkał się 11 marca z wicepremierem, ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem. Tematem rozmów była przyszłość unijnego rynku wewnętrznego oraz sytuacja gospodarcza UE i Polski. – Przy zmienianiu prawa pamiętajmy o przedsiębiorcach i redukujmy te obciążenia administracyjne, które przede wszystkim utrudniają im działalność na wspólnym rynku – zaapelował szef MG. więcej »
 • 02-03-2010
  UE: Coraz szybsze postępy we wdrażaniu dyrektyw w sprawie wspólnego rynku
  Państwa członkowskie nigdy nie spisały się lepiej w zakresie terminowego wdrażania do prawa krajowego uzgodnionych przepisów dotyczących rynku wewnętrznego – ocenia Komisja Europejska. Według najnowszej tabeli wyników rynku wewnętrznego, średnio tylko 0,7 proc. dyrektyw z tej dziedziny, dla których minął termin transpozycji, nie zostało wdrożonych do prawa krajowego, w porównaniu z 1 proc. w lipcu 2009 r. Oznacza to, że państwa członkowskie osiągnęły wynik znacznie poniżej uzgodnionej przez szefów państw i rządów wartości docelowej w wysokości 1proc., która miała zostać osiągnięta najpóźniej do 2009 r. więcej »
 • 02-03-2010
  SOLVIT i Biuro Porad dla Obywatela zwiększa mobilność mieszkańców UE
  Komisja Europejska opublikowała roczne sprawozdanie na temat systemu SOLVIT i Biura Porad dla Obywatela (CSS), dwóch darmowych serwisów pomocowych dostępnych dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw, służących im pomocą w maksymalnym wykorzystaniu praw przysługujących im na rynku wewnętrznym. System SOLVIT rozwinął się jako praktyczna i dodatkowa alternatywa dla formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, pomagając obywatelom i przedsiębiorstwom w walce o silną pozycję na rynku wewnętrznym. więcej »
 • 29-01-2010
  Unijny organ regulacyjny ds. telekomunikacji już działa
  Przedstawiciele organów regulacji sektora telekomunikacyjnego z 27 państw członkowskich spotkali się po raz pierwszy w Brukseli jako członkowie nowego Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC). Został on ustanowiony na mocy nowych unijnych przepisów dotyczących telekomunikacji, przyjętych w grudniu 2009 r. przez Radę i Parlament. BEREC będzie odgrywał kluczową rolę w zapewnieniu spójnej regulacji w całej Europie i wzmocnieniu wspólnego rynku telekomunikacyjnego. Działające na nim przedsiębiorstwa osiągnęły w roku 2008 przychody w wysokości 351 mld euro. więcej »
 • 05-08-2009
  Gospodarka cyfrowa wydźwignie Europę z kryzysu?
  Według ogłoszonego przez Komisję Europejską sprawozdania w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych, sektor cyfrowy w Europie poczynił od roku 2005 znaczne postępy. Obecnie już 56 proc. Europejczyków regularnie korzysta z komunikacji internetowej, a 80 proc. spośród nich cieszy się dostępem do łączy szerokopasmowych, co oznacza, że Europa jest światowym liderem Internetu szerokopasmowego. Zdaniem KE wykorzystanie potencjału gospodarki cyfrowej ma żywotne znaczenie dla przezwyciężenia kryzysu gospodarczego w Europie. więcej »
 • 08-06-2009
  Końcowa data migracji do Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA)
  Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje na temat tego, czy i w jaki sposób należy ustalić końcowy termin, do którego instytucje finansowe powinny zacząć świadczyć takie usługi jak przelewy bankowe i polecenia zapłaty w ramach nowego Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Opinie zainteresowanych stron będą przyjmowane do 3 sierpnia 2009. więcej »
 • 01-06-2009
  CASE: Udział w jednolitym rynku finansowym UE sprzyja polskim bankom
  Zdaniem Jadwigi Zaręby, eksperta Centru Anali Społeczno-Ekonomicznych (CASE), działanie na poszerzonym rynku miało pozytywny wpływ na rozwój rodzimych banków i zwiększenie ich roli w polskiej gospodarce. Wolumen kredytów wzrósł z 226 mld zł w 2004 r. do 588 mld zł w roku 2008. więcej »
 • 30-04-2009
  Firmy o 5 latach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej
  Pięciolecie Polski w UE jest sukcesem – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jak wylicza organizacja, w tym okresie przychody firm wzrosły dwukrotnie, podwoiła się wymiana międzynarodowa, PKB zwiększył się o 30 proc. Fakt, że kryzys nie dotyka Polski zbyt boleśnie, to także zasługa silnej gospodarki, którą zbudowali polscy pracodawcy, wykorzystując szanse, jakie otworzyło członkostwo w UE – przekonuje Lewiatan. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.06.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY