INDEKS TEMATYCZNY » Interpretacja indywidualna

 • 28-05-2024
  Zaświadczenie o przedawnieniu zobowiązania w podatku od spadku i darowizn
  Złożenie w organie podatkowym wniosku o wydanie zaświadczenia, że zobowiązanie podatkowe z tytułu dziedziczenia wygasło wskutek przedawnienia, nie spełni przesłanki powołania się na fakt nabycia spadku. Takie działanie nie spowoduje więc odnowienia obowiązku podatkowego. więcej »
 • 28-05-2024
  Ustanowienie nieodpłatnej służebności mieszkania. Kto i jaki podatek płaci?
  Syn oraz jego żona, na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, są właścicielami mieszkania. Syn zamierza ustanowić na rzecz rodziców nieodpłatną i dożywotnią służebność osobistą tego mieszkania. Służebność zostanie ustanowiona w formie aktu notarialnego, za zgodą żony syna, która złoży w tej sprawie stosowne oświadczenie. Czy rodzice będą zobowiązani do zapłaty podatku od spadków i darowizn? więcej »
 • 27-05-2024
  Firma w domu:  Media i odsetki od kredytu mogą być kosztem podatkowym
  W sytuacji wykorzystywania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej części nieruchomości (domu mieszkalnego) wydatki związane z jej utrzymaniem i korzystaniem (energia elektryczna, woda, gaz, wywóz odpadów, wywóz szamba, Internet i utrzymanie łącza), proporcjonalnie do zajmowanej na działalność powierzchni tego domu, stanowią koszty uzyskania przychodów. Dotyczy to także zapłaconych odsetek od kredytu hipotecznego. więcej »
 • 27-05-2024
  Dźwig (żuraw) samojezdny nie jest środkiem transportu
  Firma wynajmuje sprzęt budowlany wraz z obsługą operatorską - PKD 43.99. W ramach prowadzonej działalności zamierza nabyć od sprzedawcy zarejestrowanego na terenie Unii Europejskiej (m.in. Niemcy) żuraw hydrauliczny samojezdny. Czy nabywany używany żuraw będzie stanowił „nowy środek transportu” w rozumieniu art. 2 pkt 10, bądź „inny środek transportu”, o którym mowa w art. 103 ust. 4 ustawy o VAT? Czy należy rozliczyć zakup na deklaracji VAT-23 i uiścić podatek od towarów i usług? więcej »
 • 24-05-2024
  Obowiązki płatnika PIT: Wyjazd integracyjny pracowników z ZFŚS
  Udział pracowników w wycieczce częściowo finansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mającej na celu integrację ww. osób oraz poprawę relacji między nimi, poprawę efektywności wykonywanych przez uczestników wycieczki zadań oraz zwiększenie motywacji do pracy, nie będzie generować powstania po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej »
 • 24-05-2024
  Zwolnienie z PIT dopłaty/dofinansowania wypoczynku dzieci do lat 18
  Przedsiębiorca jako pracodawca zamierza przyznać pracownikowi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dofinansowanie do wypoczynku dziecka do lat 18. Wypoczynek będzie miał formę wczasów oraz wycieczek krajowych. Czy przyznana dopłata/dofinansowanie do tych form wypoczynku korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 23-05-2024
  Skutki w PIT otrzymania zwrotu zadatku w podwójnej wysokości
  Podatnicy podpisali umowę przedwstępną na zakup mieszkania. Na podstawie tej umowy wpłacili 30% wartości nieruchomości tytułem zadatku. Niestety umowa nie została dotrzymana i zmusiła podatników do skierowania pozwu do sądu, który ostatecznie zarządził zapłatę zadatku w podwójnej kwocie wraz z poniesionymi kosztami i odsetkami z tytułu zwłoki. Czy otrzymane kwoty generują zobowiązanie podatkowe? więcej »
 • 22-05-2024
  Odliczanie VAT z faktur za wynajem miejsca parkingowego
  W przypadku braku przypisania konkretnego miejsca parkingowego do konkretnego samochodu zastosowanie znajduje art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W tej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 86a ustawy. Najem miejsc parkingowych nie jest związany bowiem z używaniem konkretnych pojazdów samochodowych, lecz wynika z całokształtu funkcjonowania działalności. Zatem, w takim przypadku przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku VAT z faktur dokumentujących czynsz najmu za miejsca parkingowe. więcej »
 • 22-05-2024
  Spłata kredytu przez pozostałych kredytobiorców to nie darowizna
  Podatnik, wspólnie z rodzicami, zaciągnął kredyt na zakup mieszkania. Umowa kredytu jednoznacznie określa, że podatnik i jego rodzice są solidarnie odpowiedzialni za jego spłatę. Właścicielem mieszkania jest tylko podatnik. Czy spłata rat kredytu przez rodziców rodzi po stronie podatnika skutki/obowiązki podatkowe na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn? więcej »
 • 21-05-2024
  Transakcje między małżonkami prowadzącymi odrębne firmy a koszty podatkowe
  W przypadku, gdy każde z małżonków prowadzi odrębne przedsiębiorstwo i w jego ramach wykonuje usługi na rzecz firmy małżonka, to wykonanie tych usług nie stanowi pracy własnej małżonka. Mamy tu bowiem do czynienia z dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi. Każdy z małżonków, jako odrębny przedsiębiorca, będzie wykonywał usługi dla firmy drugiego małżonka i wystawiał faktury za wykonane usługi. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
26.06.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.06.2024

Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY