INDEKS TEMATYCZNY » Interpretacja indywidualna

 • 07-06-2024
  Kontynuacja działalności przez spadkobiercę a prawo do podatku liniowego
  Czy spadkobiercy, przysługuje prawo do kontynuacji wybranej przez spadkodawcę formy opodatkowania podatkiem liniowym dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółkach osobowych oraz spółce cywilnej w ramach sukcesji podatkowej, począwszy od chwili otwarcia spadku z mocy prawa? więcej »
 • 06-06-2024
  Przedwcześnie wystawiona faktura zaliczkowa. Sądy swoje, a fiskus swoje
  Przedwcześnie wystawione faktury zaliczkowe należy skorygować, poprzez wystawienie faktur korygujących, w zakresie podstawy opodatkowania i kwoty podatku (tj. „wyzerować” te pozycje). W sytuacji natomiast, gdy faktury te nie zostaną skorygowane, wówczas trzeba zapłacić wykazany w nich podatek - bez względu na powód nieprawidłowego wystawienia faktury. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS. więcej »
 • 06-06-2024
  Czy usługi coachingowe są zwolnione z kasy fiskalnej?
  Przedsiębiorca zamierza rozszerzyć działalność o usługi coachingowe (PKD: 85.59.B), konkretnie „life coaching” - rodzaj wsparcia, koncentrujący się na osiąganiu celów osobistych; nie stanowi on terapii ani doradztwa. Usługi będą świadczone wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy w zakresie tych usług przedsiębiorca będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących? więcej »
 • 05-06-2024
  Przechowywanie wszystkich dokumentów fiskalnych wyłącznie w formie elektronicznej
  Nie ma przeciwwskazań do przechowywania dokumentów fiskalnych w postaci raportów fiskalnych miesięcznych i dobowych w formie elektronicznej, które zostały wystawione za pośrednictwem kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii. Ustawodawca nie wskazał bowiem jednoznacznej formy przechowywania takich dokumentów. Tym samym elektroniczna archiwizacja wystawionych za pośrednictwem kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii ww. dokumentów fiskalnych przy zachowaniu przepisów w zakresie przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej, jest możliwa. więcej »
 • 04-06-2024
  Drugi samochód w ramach leasingu w kosztach jednoosobowej firmy
  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ograniczają możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu, w tym także samochodów osobowych oraz ilości zakupionych środków transportu. Warunkiem koniecznym dla uznania wydatków poniesionych na określony składnik majątku, w tym przypadku samochodu osobowego, za koszt uzyskania przychodów jest jego wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. więcej »
 • 04-06-2024
  Skutki podatkowe otrzymania rozliczenia udziału w spółce cywilnej zmarłego męża
  W 2023 r. podatniczce zmarł mąż. Spadek po nim nabyła wspólnie z córką (po 1/2). Spadkodawca zawarł w 2016 r. umowę spółki cywilnej. Umowa spółki nie zawierała postanowień dot. wstąpienia spadkobierców lub dokonania rozliczeń po śmierci któregokolwiek ze wspólników. Czy od otrzymanej kwoty z tytułu rozliczenia udziału zmarłego męża jako wspólnika w spółce cywilnej podatniczka powinna zapłacić podatek? więcej »
 • 03-06-2024
  Skutki W PIT sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy zamiany
  W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zamiany, kosztem nabycia będzie określona w umowie zamiany wartość nieruchomości przekazanej na rzecz drugiej strony umowy zamiany w zamian za nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży. Bowiem to wartość zbywanej w drodze zamiany nieruchomości (a nie wartość nabywanej nieruchomości) stanowi specyficznego rodzaju „cenę”, jaką podatnik musi zapłacić za nabywaną nieruchomość. więcej »
 • 03-06-2024
  Opodatkowanie zaległych alimentów na rzecz dziecka
  Czy otrzymywane zaległe alimenty (należność główna) są wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a ustawy o PIT z uwagi na uzyskanie alimentów zasądzonych wyrokiem sądowym od ojca przed ukończeniem przez podatniczkę 25 roku życia? Czy alimenty te podlegają opodatkowaniu i ujawnieniu w zeznaniu rocznym PIT? więcej »
 • 29-05-2024
  Możliwość wystawiania faktury VAT na osoby trzecie
  Skoro spółdzielnię nie łączy żaden stosunek prawno-gospodarczy z najemcami lokalu mieszkalnego oraz użytkowego, najemcy nie są nabywcami świadczeń ze strony spółdzielni, zatem spółdzielnia nie ma podstaw do wskazania w treści faktury (dokumentującej obciążenie z tytułu opłat eksploatacyjnych), w części dotyczącej nabywcy - najemcy lokalu. Obowiązek ten będzie ciążył na właścicielach lokali - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 29-05-2024
  Ryczałt: Sprzedaż firmowego lokalu użytkowego niebędącego środkiem trwałym
  Przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2001 r. wspólnie z żoną nabył lokal użytkowy do majątku osobistego. Lokal wykorzystywany jest jako sklep od 1 listopada 2002 r. Przedsiębiorca nie wprowadził lokalu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Czy od ewentualnej wartości sprzedaży ww. lokalu należny będzie podatek ryczałtowy? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
26.06.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.06.2024

Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY