INDEKS TEMATYCZNY » Giełda

 • 16-11-2009
  Więcej rachunków papierów wartościowych
  Jak podaje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, w październiku o ponad 14 tys. wzrosła liczba rachunków prowadzonych przez uczestników KDPW. Na koniec ubiegłego miesiąca prowadzonych było 1 mln 145,7 tys. rachunków inwestycyjnych. To najwyższa odnotowana w tym roku wartość. Od początku roku liczba rachunków wzrosła o ponad 110 tys. więcej »
 • 13-11-2009
  Warszawska giełda najlepsza w Europie Środkowej
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie po trzecim kwartale tego roku zajmuje pierwsze miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii obrotów akcjami oraz kapitalizacji. Czołową pozycję warszawskiego parkietu w tym regionie potwierdzają dane Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych za pierwsze dziesięć miesięcy. więcej »
 • 04-11-2009
  Prawa do akcji PKO BP zadebiutowały na giełdzie
  Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 250 mln praw do akcji (PDA) serii D banku PKO BP SA. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 5 mld 125 mln zł, co czyni tę emisję drugą pod względem wartości ofertą publiczną zrealizowaną na polskim rynku giełdowym (nie licząc oferty spółki PGE). Największa oferta publiczna w historii warszawskiego rynku została przeprowadzona także przez spółkę PKO BP podczas debiutu tego banku na GPW. Wówczas oferta wynosiła 7,89 mld zł. więcej »
 • 27-10-2009
  UE ureguluje rynek finansowych instrumentów pochodnych
  Komisja Europejska zapowiedziała objęcie uregulowaniami rynku derywatów – produktów finansowych uważanych za jedną z przyczyn kryzysu finansowego. W 2010 roku Komisja ma wprowadzić przepisy, które zmniejszą zagrożenie, jakie mogą stanowić dla gospodarki te instrumenty finansowe. To kolejna inicjatywa UE na rzecz wzmocnienia kontroli usług finansowych. więcej »
 • 20-10-2009
  Dyrektywa MiFID: Zmiana zakresu działalności maklerskiej
  21 października wchodzi w życie uchwalona 4 września 2008 r. nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, której celem jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy MiFID (2004/39/WE) oraz aktów wykonawczych do tej dyrektywy. Ustawa wprowadza zmiany w przepisach regulujących działalność maklerską. Spowodują one, że działalność inwestycyjna prowadzona dotychczas przez przedsiębiorców niebędących firmami inwestycyjnymi zostanie zakwalifikowana jako działalność maklerska, co będzie wiązało się z koniecznością uzyskania przez nich zezwolenia KNF. więcej »
 • 08-10-2009
  Warszawski parkiet w czołówce europejskiego rynku debiutów giełdowych
  Po trzech kwartałach bieżącego roku GPW znajduje się na drugim miejscu w Europie pod względem liczby debiutów oraz na trzecim pod względem wartości ofert, natomiast w regionie Europy Środkowo-Wschodniej warszawska giełda nadal jest niekwestionowanym liderem – wynika z najnowszego raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez firmę PricewaterhouseCoopers. więcej »
 • 07-10-2009
  Sześciu członków giełdy chce nabyć mniejszościowe pakiety jej akcji
  Ministerstwo Skarbu Państwa zakończyło analizę wstępnych ofert złożonych przez członków Giełdy Papierów Wartościowych na nabycie akcji spółki. Termin na składanie ofert upłynął 18 września. Resort zamierza sprzedać członkom giełdy nie więcej niż 22,82 proc. akcji w pakietach od co najmniej 0,5 proc. do maksymalnie 10 proc. akcji na jeden podmiot. więcej »
 • 25-09-2009
  Przygotowanie prospektu emisyjnego w UE będzie łatwiejsze?
  Komisja Europejska zaproponowała zmianę dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego. Wniosek ma na celu poprawę przejrzystości prawnej i skuteczności procedury dotyczącej prospektów emisyjnych oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla emitentów i pośredników. Uwzględnia on również kwestię zagwarantowania wystarczających i odpowiednich informacji inwestorom, także indywidualnym. więcej »
 • 24-09-2009
  KE przyjęła projekt wzmocnienia nadzoru finansowego w Unii
  Komisja Europejska zaakceptowała pakiet projektów aktów prawnych służących wzmocnieniu nadzoru nad sektorem finansowym w Europie. Celem udoskonalonych mechanizmów współpracy jest trwałe wzmocnienie stabilności finansowej w UE i dopilnowanie, aby wszędzie stosowano i egzekwowano w sposób spójny te same podstawowe przepisy techniczne. Ponadto mają one służyć identyfikacji problemów na wczesnym etapie oraz znacznemu zwiększeniu skuteczności wspólnego działania w sytuacjach nadzwyczajnych i przy rozwiązywaniu sporów między organami nadzoru. więcej »
 • 17-09-2009
  Setny debiut na NewConnect
  Na rynku NewConnect zadebiutowała 100. spółka - Microtech International SA. Jest to 15. tegoroczny debiutant na alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie na NewConnect notowanych jest 98 spółek, ponieważ dwóch wcześniejszych debiutantów - Centrum Klima i MW Trade - przeniosło się na rynek regulowany. więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

17.06.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
17.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
19.06.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY