INDEKS TEMATYCZNY » fotograf

 • 30-07-2012
  Współtwórstwo fotografii
  Twórcą każdego utworu, w tym także utworu fotograficznego może być zarówno jedna osoba, jak i dwie lub więcej. W przypadku, gdy w powstawanie danego utworu jest zaangażowanych kilka osób, wówczas może przysługiwać im status współtwórcy. Istotne znaczenie ma w tej kwestii to, że aby można było mówić o współtwórstwie danej osoby przy tworzeniu konkretnej fotografii, zdjęcie to musi stanowić przejaw jej działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Zagadnienie współtwórstwa w fotografii może mieć miejsce np. podczas tworzenia fotografii reklamowej, gdzie swój wkład ma zarówno fotograf, jak i twórca kampanii promocyjnej. więcej »
 • 24-07-2012
  Nabycie prawa do wykorzystania wizerunku na fotografii a PIT
  Wykorzystywanie wizerunku osoby dla potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, np. w kampanii reklamowej, wiąże się zwykle z koniecznością uiszczenia wynagrodzenia. O ile w umowie nie zawarto postanowień odmiennych, w zamian za otrzymaną zapłatę model wyraża zgodę na rozpowszechnianie swego wizerunku. więcej »
 • 10-07-2012
  Prawo autorskie: Dozwolony użytek utworu fotograficznego
  Dozwolony użytek to prawo do korzystania z rozpowszechnionego utworu bez zgody twórcy i w zasadzie bez konieczności uiszczania stosownego wynagrodzenia. Prawo to można jednak realizować jedynie na zasadach określonych w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm. dalej pr.a.). więcej »
 • 26-06-2012
  Zakup sprzętu fotograficznego przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej
  Sytuacje, w których fotograf nieprowadzący działalności gospodarczej, ale posiadający już pewne zaplecze sprzętowe, decyduje się na jej podjęcie, nie należą do rzadkości. Jednym z pytań, jakie się wówczas pojawia, jest to, dotyczące możliwości ewentualnego rozliczenia w kosztach wydatków poniesionych przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej na zakup sprzętu fotograficznego. więcej »
 • 20-06-2012
  Ulga abolicyjna dla fotografa
  Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 27g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie ograniczył zastosowanie tzw. "ulgi abolicyjnej" do dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami majątkowymi w zakresie praw autorskich. Zatem, podatnik który wykonał fotografie w Polsce i uzyskuje przychody za granicą w związku z udzieleniem licencji na publikacje tych zdjęć za granicą, nie ma możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej. więcej »
 • 12-06-2012
  Kasy fiskalne 2012: Czy w zakładzie fotograficznym musi być kasa?
  Zasadą zapisaną w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) jest to, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. więcej »
 • 08-06-2012
  Opodatkowanie fotografów: Odliczenie VAT od artykułów spożywczych
  Jestem fotografem prowadzącym własną działalność gospodarczą. Otrzymałem zlecenie wykonania fotografii konkretnych artykułów spożywczych, a następnie przeniesienia na zleceniodawcę majątkowych praw autorskich do zamówionych prac. Zleceniodawca nie udostępnia mi żadnych produktów. Muszę je zakupić we własnym zakresie. Jestem podatnikiem VAT. Czy mogę odliczyć od tego zakupu podatek VAT naliczony? więcej »
 • 21-05-2012
  Opodatkowanie fotografów i grafików – przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej
  Podatkiem dochodowym objęte są co do zasady wszelkie dochody. Wyjątki dotyczą jedynie tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione w ustawie. Dochód to nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. więcej »
 • 14-05-2012
  Opodatkowanie fotografów i grafików zryczałtowanym podatkiem dochodowym
  Fotograf lub grafik komputerowy, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą - co do zasady - ma możliwość skorzystania z zasad opodatkowania wynikających z ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 ze zm., dalej: uzpf). więcej »
 • 10-05-2012
  Przenoszenie praw do dzieła przysługujących twórcy
  Zagadnienia praw przysługujących twórcy stanowią ratio legis istnienia takich regulacji, jaką obecnie w polskim prawie jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.06.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY