INDEKS TEMATYCZNY » Faktury elektroniczne

 • 08-08-2019
  Wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej
  Mimo, iż faktury w postaci elektronicznej są od dłuższego już czasu powszechnie obecne, nieustannie pojawiają się obawy, dotyczące dozwolonego zakresu ich stosowania. W dużej mierze są one efektem minionych działań resortu finansów - pierwsza implementacja norm unijnych była daleka od doskonałości, a stosowanie faktur w formie elektronicznej obarczone było ryzykiem wynikającym z restrykcyjnych procedur zabezpieczających. To już przeszłość - obecnie przepisy są jasne, a stosowanie e-faktur bezpieczne. Wyjaśnijmy zatem najczęściej pojawiające się wątpliwości. więcej »
 • 15-12-2017
  Oszuści podszywają się pod KAS i KE
  Do resortu finansów i Krajowej Administracji Skarbowej docierają informacje o wiadomościach e-mail, których autorzy podszywają się pod KAS. Takim wiadomościom towarzyszą fałszywe deklaracje podatkowe, które w rzeczywistości zawierają złośliwy kod. Podobne problemy zgłaszała niedawno także Komisja Europejska. więcej »
 • 12-07-2017
  VAT. Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania przy braku potwierdzenia odbioru e-faktury korygującej
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jeśli nie otrzyma od klienta potwierdzenia odbioru elektronicznej faktury korygującej, będzie uprawniony do obniżenia podatku należnego za okres rozliczeniowy wystawienia i wysłania takiej faktury do klienta w przypadku, gdy wysłanie powyższej faktury nastąpi na uzgodniony adres mailowy klienta i Wnioskodawca będzie posiadał elektroniczne potwierdzenie wysłania temu Klientowi wiadomości zawierającej załącznik w postaci faktury korygującej? więcej »
 • 04-11-2015
  Przechowywanie e-faktur w wersji papierowej
  Pytanie podatnika: Czy opisany w stanie faktycznym system otrzymywania faktur w wersji elektronicznej, ich weryfikowania oraz przechowywania jedynie w formie papierowej spełnia wymogi określone w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. odnośnie zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego? więcej »
 • 03-07-2015
  Faktury elektroniczne - korzysta z nich już 63 proc. Polaków
  Z elektronicznych faktur (e-faktury) korzysta już 63 proc. Polaków – wynika z nowego badania przeprowadzonego na zlecenie koalicji „Wybieram e-faktury”. W ciągu dwóch ostatnich lat odsetek osób deklarujących korzystanie z e-faktur wzrósł o ponad 20 pkt proc. Jednocześnie zmniejszyła się liczba osób preferujących faktury papierowe. więcej »
 • 02-06-2015
  E-faktury nadal niepopularne w firmach
  W czasie ostatnich dwóch lat dwukrotnie zwiększył się odsetek klientów indywidualnych, którzy korzystają z elektronicznych faktur – wynika z nowego badania koalicji „Wybieram e-faktury”. Równocześnie e-faktury nadal wystawia tylko niewielki (ok. 10 proc.) odsetek działających w Polsce przedsiębiorstw. więcej »
 • 29-05-2014
  E-faktury będą standardem w zamówieniach publicznych
  Resort gospodarki zaczął prace nad wprowadzeniem do polskiego prawa zapisów unijnej dyrektywy w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Administracja zostanie zobowiązana do używania e-faktur przy zamówieniach. Szacuje się, że przejście na elektroniczne faktury może przynieść wielomiliardowe oszczędności. więcej »
 • 03-02-2014
  Polacy e-faktury znają, ale ich nie chcą
  Większość Polaków (88 proc.) słyszała o e-fakturach. Ponad połowa społeczeństwa nie chce jednak otrzymywać drogą elektroniczną tego rodzaju dokumentów – wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP, przygotowanego na zlecenie Koalicji „Wybieram e-faktury”. więcej »
 • 27-09-2013
  Data otrzymania faktur w formie elektronicznej
  Pytanie podatnika: Czy dzień otrzymania przez Wnioskodawcę za pomocą wiadomości e-mail wysłanej pod wskazany przez niego adres skrzynki elektronicznej powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w serwisie stanowi moment doręczenia faktury VAT, w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług? Czy okresem, w którym Wnioskodawcy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na e-fakturze, jest okres, w którym otrzymał powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w serwisie bądź dwa następne okresy rozliczeniowe? więcej »
 • 10-07-2013
  Rozliczenie roczne: E-faktury a ulga internetowa
  Zapytanie nr 3894 do ministra finansów w sprawie konieczności przedstawiania w urzędzie skarbowym papierowej wersji rachunków za usługi w przypadku korzystania jedynie z e-rachunków więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.05.2024

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY