Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Faktury elektroniczne

 • 15-12-2017Oszuści podszywają się pod KAS i KE
  Do resortu finansów i Krajowej Administracji Skarbowej docierają informacje o wiadomościach e-mail, których autorzy podszywają się pod KAS. Takim wiadomościom towarzyszą fałszywe deklaracje podatkowe, które w rzeczywistości zawierają złośliwy kod. Podobne problemy zgłaszała niedawno także Komisja Europejska. więcej »
 • 12-07-2017VAT. Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania przy braku potwierdzenia odbioru e-faktury korygującej
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jeśli nie otrzyma od klienta potwierdzenia odbioru elektronicznej faktury korygującej, będzie uprawniony do obniżenia podatku należnego za okres rozliczeniowy wystawienia i wysłania takiej faktury do klienta w przypadku, gdy wysłanie powyższej faktury nastąpi na uzgodniony adres mailowy klienta i Wnioskodawca będzie posiadał elektroniczne potwierdzenie wysłania temu Klientowi wiadomości zawierającej załącznik w postaci faktury korygującej? więcej »
 • 04-11-2015Przechowywanie e-faktur w wersji papierowej
  Pytanie podatnika: Czy opisany w stanie faktycznym system otrzymywania faktur w wersji elektronicznej, ich weryfikowania oraz przechowywania jedynie w formie papierowej spełnia wymogi określone w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. odnośnie zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego? więcej »
 • 03-07-2015Faktury elektroniczne - korzysta z nich już 63 proc. Polaków
  Z elektronicznych faktur (e-faktury) korzysta już 63 proc. Polaków – wynika z nowego badania przeprowadzonego na zlecenie koalicji „Wybieram e-faktury”. W ciągu dwóch ostatnich lat odsetek osób deklarujących korzystanie z e-faktur wzrósł o ponad 20 pkt proc. Jednocześnie zmniejszyła się liczba osób preferujących faktury papierowe. więcej »
 • 02-06-2015E-faktury nadal niepopularne w firmach
  W czasie ostatnich dwóch lat dwukrotnie zwiększył się odsetek klientów indywidualnych, którzy korzystają z elektronicznych faktur – wynika z nowego badania koalicji „Wybieram e-faktury”. Równocześnie e-faktury nadal wystawia tylko niewielki (ok. 10 proc.) odsetek działających w Polsce przedsiębiorstw. więcej »
 • 29-05-2014E-faktury będą standardem w zamówieniach publicznych
  Resort gospodarki zaczął prace nad wprowadzeniem do polskiego prawa zapisów unijnej dyrektywy w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Administracja zostanie zobowiązana do używania e-faktur przy zamówieniach. Szacuje się, że przejście na elektroniczne faktury może przynieść wielomiliardowe oszczędności. więcej »
 • 03-02-2014Polacy e-faktury znają, ale ich nie chcą
  Większość Polaków (88 proc.) słyszała o e-fakturach. Ponad połowa społeczeństwa nie chce jednak otrzymywać drogą elektroniczną tego rodzaju dokumentów – wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP, przygotowanego na zlecenie Koalicji „Wybieram e-faktury”. więcej »
 • 27-09-2013Data otrzymania faktur w formie elektronicznej
  Pytanie podatnika: Czy dzień otrzymania przez Wnioskodawcę za pomocą wiadomości e-mail wysłanej pod wskazany przez niego adres skrzynki elektronicznej powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w serwisie stanowi moment doręczenia faktury VAT, w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług? Czy okresem, w którym Wnioskodawcy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na e-fakturze, jest okres, w którym otrzymał powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w serwisie bądź dwa następne okresy rozliczeniowe? więcej »
 • 10-07-2013Rozliczenie roczne: E-faktury a ulga internetowa
  Zapytanie nr 3894 do ministra finansów w sprawie konieczności przedstawiania w urzędzie skarbowym papierowej wersji rachunków za usługi w przypadku korzystania jedynie z e-rachunków więcej »
 • 24-04-2013Forma akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej
  Pytanie podatnika: Czy przez zgodę odbiorcy faktur, o której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Podatnik może przyjąć zgodę otrzymaną ustnie (w tym telefonicznie), mailem, czy przez taką zgodę można uznać dokonanie płatności za należność wynikającą z faktury wysłanej do odbiorcy jedynie w formie elektronicznej? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »