INDEKS TEMATYCZNY » Emerytury z OFE

 • 06-12-2016
  Koniec OFE jest już przesądzony?
  Interpelacja nr 7356 do ministra finansów w sprawie zapowiadanych nowych regulacji podatkowych tak dla osób fizycznych, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą więcej »
 • 17-06-2016
  Prawo do emerytury z ZUS i KRUS dla osób urodzonych po 1948 r.
  W myśl art. 4 pkt 13 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, z późn. zm.) za ubezpieczonego uważa się osobę podlegającą ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, a także osobę, która przed 1 stycznia 1999 r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników. więcej »
 • 28-03-2014
  Od 1 kwietnia będziemy wybierać ZUS czy OFE
  Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. obecni członkowie OFE mają możliwość zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. więcej »
 • 25-09-2013
  Wyniki OFE - nowy ranking
  W II kwartale 2013 r. otwarte fundusze emerytalne (OFE) osiągnęły stopę zwrotu na poziomie średnio 0,24 proc. – wynika z nowego raportu Komisji Nadzoru Finansowego. W całym pierwszym półroczu najlepiej poradziła sobie Nordea, notując stopę zwrotu rzędu 0,37 proc. Najgorzej wypadł AEGON (-1,80 proc.). więcej »
 • 11-05-2011
  Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE
  Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. nr 228, poz. 1507, z późn. zm.). Komu przysługuje okresowa emerytura kapitałowa? Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje do ukończenia 65 lat osobie ubezpieczonej (kobiecie), urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która: więcej »
 • 04-01-2011
  PKPP Lewiatan o liście Boniego w sprawie OFE
  Postulat podwyżki składki rentowej, wysunięty przez Michała Boniego, nie jest dobrym pomysłem – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, która odniosła się w ten sposób do opublikowanego wczoraj otwartego listu szefa doradców premiera do twórców, zwolenników i przeciwników reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych. Według ekspertów Lewiatana, konieczne jest poważniejsze podejście rządu do trudnej sytuacji finansów państwa. więcej »
 • 03-01-2011
  Rząd powinien zmniejszać wydatki, a nie sięgać do pieniędzy z OFE
  Rząd powinien zmniejszać wydatki, a nie sięgać do pieniędzy inwestowanych w Otwarte Fundusze Emerytalne. Rządzący uwalniają się w ten sposób od obowiązku przeprowadzenia prawdziwej reformy finansów państwa – tak odnosi się Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wobec decyzji rządu Tuska o obniżeniu składek do OFE z 7,3 do 2,3%. więcej »
 • 27-07-2010
  BCC: Celem obniżenia składek do OFE jest ograniczenie długu
  Zdaniem Business Centre Club, przedstawiony przez resort pracy projekt nowelizacji ustawy o OFE ma cel fiskalny, związany głównie z obroną tzw. progu ostrożnościowego na poziomie 55 proc. Projekt, który zakłada obniżenie składki transferowanej do funduszy emerytalnych z 7,3 do 3 proc. wynagrodzenia brutto, ograniczy bowiem refundację dla ZUS o około 13,5 mld zł. BCC skrytykował także obywatelski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS więcej »
 • 23-07-2010
  Zmiany w OFE – przedsiębiorcy przeciwni
  Zamiast ograniczać przywileje emerytalne, sięgają po nasze oszczędności w OFE – tak PKPP Lewiatan skomentowała zgłoszoną przez resort pracy propozycję zmniejszenia części składki emerytalnej przekazywanej do OFE, zwiększenia części składki przekazywanej do ZUS i tym samym ograniczenia roli kapitałowej części systemu emerytalnego. Zmiana zasad gromadzenia oszczędności na emeryturę podważy zaufanie do systemu emerytalnego, wskazując, że politycy mogą zmieniać te zasady dla realizacji krótkoterminowych celów politycznych – ostrzega Lewiatan. więcej »
 • 15-01-2010
  BCC: Ostatnie próby zmian w systemie emerytalnym są szkodliwe
  Rozczarowanie propozycjami resortu pracy dotyczącymi zmian w polskim systemie emerytalnym wyraził wiceprezes Business Centre Club Arkadiusz Protas. Jego zdaniem, istnieją poważne obawy, że rząd chce znacjonalizować część pieniędzy odkładanych przez Polaków na emeryturę. Zamiast tego BCC proponuje działania na rzecz zmniejszenia dopłat do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników z budżetu państwa, a także zwiększenia roli i efektywności II i III filaru. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.03.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.03.2024

Szkolenie on-line: Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY