INDEKS TEMATYCZNY » Emerytury z OFE

 • 11-01-2010
  Projekt zmian w emeryturach kapitałowych
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło założenia do projektu nowelizacji ustawy o emeryturach kapitałowych oraz niektórych innych ustaw. Przewidują one m.in. obniżenie składki przekazywanej do OFE z obecnych 7,3 do 3 proc. podstawy wymiaru, możliwość jednorazowej wypłaty całości albo nadwyżki środków zgromadzonych na rachunku w OFE, przeniesienia ich na Indywidualne Konto Emerytalne ubezpieczonego, rachunek bankowy lub konto w ZUS. więcej »
 • 06-11-2009
  BCC: Zmiany w OFE tylko do 2013 roku
  Wojciech Nagel, przewodniczący komisji ubezpieczeń Business Centre Club oraz zastępca przewodniczącego rady nadzorczej ZUS, proponuje, by zmiany w systemie zarządzania emerytalnymi oszczędnościami, które chce wprowadzić rząd, obowiązywały tylko do końca 2013 roku. Zdaniem eksperta BCC, akceptacja rządowego projektu wymagałaby równoczesnego przyjęcia dodatkowych rozwiązań zachęcających do dodatkowego odkładania na starość i zwiększających kontrolę nad OFE. więcej »
 • 05-11-2009
  Lewiatan zaniepokojony propozycjami zmian w systemie emerytalnym
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan jest przeciwna propozycjom zmian systemu emerytalnego i oczekuje, że projektowana ustawa w tej sprawie zostanie skonsultowana z partnerami społecznymi na forum Komisji Trójstronnej. Zdaniem pracodawców, projekt powinien zostać zaprezentowany i wstępnie przedyskutowany na najbliższym posiedzeniu zespołu ds. ubezpieczeń społecznych TK, które odbędzie się 9 listopada. więcej »
 • 09-01-2009
  Dla kogo nowe emerytury
  Nowa emerytura przysługuje wszystkim ubezpieczonym, urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy osiągnęli minimalny wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. więcej »
 • 05-01-2009
  ZUS: Nowe emerytury mogą być już wypłacane
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zakończeniu przygotowań do wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Zakład jest już także gotowy do wypłaty emerytur pomostowych dla osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. więcej »
 • 16-12-2008
  Pomostówki zawetowane, „tak” dla emerytur kapitałowych
  Prezydent Lech Kaczyński ogłosił decyzję w sprawie uchwalonych przez parlament i oczekujących na jego podpis ustaw emerytalnych — dotyczącej tzw. pomostówek oraz regulującej wypłatę świadczeń ze środków zgromadzonych w OFE. Pierwszą z nich zawetował, drugą podpisał. więcej »
 • 28-11-2008
  Ministerstwo Pracy: Oszczędzanie w OFE wciąż bardziej opłacalne
  Oszczędności osób, które odkładają na emeryturę w otwartych funduszach emerytalnych, są wciąż wyższe niż tych, które poprzestały na gromadzeniu środków na przyszłą emeryturę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych — przekonuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Kalkulacja przedstawiona przez resort dotyczy jednak ubezpieczonych, którzy uczestniczą w II filarze od samego początku, czyli od lipca 1999 r. więcej »
 • 04-11-2008
  Funduszu Rezerwy Demograficznej ZUS lepszy od OFE
  Zarządzany przez ZUS Fundusz Rezerwy Demograficznej w okresie od stycznia 2007 do września 2008 r. uzyskał w prowadzonych przez siebie inwestycjach lepsze wyniki niż otwarte fundusze inwestycyjne. więcej »
 • 28-10-2008
  Prezes ZUS: Emerytury z II filaru będą wypłacane na czas
  Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Sylwester Rypiński w wywiadzie dla miesięcznika „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” zapewnił, że wypłata świadczeń emerytalnych ze środków zgromadzonych w OFE będzie przebiegała bez zakłóceń. więcej »
 • 28-08-2008
  KPP chce równego traktowania państwowego i prywatnych funduszy DKE
  Konfederacja Pracodawców Polskich jest przeciwna wyłączeniu stosowania niektórych przepisów projektowanej ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych w stosunku do funduszu, który będzie mógł zostać powołany do życia przez Skarb Państwa. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY