INDEKS TEMATYCZNY » Emerytury

 • 01-10-2012
  ZUS podważa świadectwa pracy
  Interpelacja nr 7484 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kwestionowania przez ZUS prawdziwości informacji zawartych w świadectwach pracy więcej »
 • 09-08-2012
  Głodowe emerytury częściowe
  Interpelacja nr 5984 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dramatycznie niskich emerytur częściowych więcej »
 • 06-08-2012
  Opodatkowanie emerytur zagranicznych
  Interpelacja nr 5943 do ministra finansów w sprawie poboru zaliczek na podatek dochodowy od emerytur zagranicznych oraz jednoczesnego pobierania emerytury krajowej i zagranicznej więcej »
 • 21-03-2012
  Nabycie prawa do emerytury a wypowiedzenie umowy o pracę
  Interpelacja nr 1885 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wymogu rozwiązania stosunku pracy jako warunku koniecznego do nabycia prawa do emerytury więcej »
 • 23-11-2011
  Opieka nad członkiem rodziny jako okres składkowy
  Przypadający przed dniem nabycia prawa do emerytury okres niewykonywania pracy, spowodowany koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny, który nie legitymował się orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, nie stanowi okresu nieskładkowego w rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - orzekł Sąd Najwyższy. więcej »
 • 22-07-2011
  Od października nowe zasady wypłaty emerytur
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje na swoich stronach internetowych, że od 1 października 2011 r. zostanie wstrzymana wypłata emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresowych emerytur kapitałowych dla kontynuujących zatrudnienie, przyznanych w roku 2010 i w latach wcześniejszych, osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy zawartego przed nabyciem prawa do emerytury. więcej »
 • 06-07-2011
  Zagraniczny zasiłek wstrzymuje emeryturę z ZUS
  Osoba mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą, pobierająca zasiłek chorobowy z tytułu zatrudnienia wykonywanego w kraju miejsca zamieszkania, nabywa prawo do emerytury w Polsce z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku (art. 100 ust. 2 ustawy z o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) - orzekł Sąd Najwyższy. więcej »
 • 22-03-2011
  Emerytury – jak przedsiębiorcy odkładają na starość?
  Business Centre Club zapytał swoich członków, w jaki sposób gromadzą środki na swoje emerytury i czy planowane zmiany dotyczące otwartych funduszy emerytalnych będą miały wpływ na ich dotychczasowe decyzje. Z badania wynika, że przedsiębiorcy poza dość popularnym wśród nich III filarem najchętniej inwestują w nieruchomości, obligacje, lokaty bankowe, akcje i fundusze inwestycyjne.   więcej »
 • 21-03-2011
  Emerytury mundurowe – nowy system nieobowiązkowy dla dotychczasowych funkcjonariuszy
  Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Adam Rapacki poinformował o pracach zespołu zajmującego się opracowaniem założeń reformy emerytur mundurowych. Zapewnił, że nie będzie odbierania praw nabytych, a zmiany mają dotyczyć tylko osób, które przystąpią do służby po wejściu w życie nowej ustawy emerytalnej. Obecnie zatrudnieni będą mogli przejść do nowego systemu na zasadzie dobrowolności.   więcej »
 • 14-03-2011
  Emerytury służb mundurowych – kolejne konsultacje
  Odbyły się konsultacje z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych w sprawie przygotowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji założeń do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych. Zmiany przewidują m.in., że podczas absencji chorobowej wynagrodzenie funkcjonariuszy służb mundurowych wyniesie 80 proc. pensji   więcej »
« poprzednia[ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

20.05.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie online: Pomoc de minimis na nowych zasadach

cena: 190.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY