INDEKS TEMATYCZNY » Dług publiczny

 • 21-07-2010
  Obniżenie ratingu Polski zaszkodzi finansom publicznym
  Zdaniem Pracodawców RP ewentualne obniżenie przez Standard & Poor’s ratingu dla Polski może mieć poważne negatywne implikacje dla konsekwencje finansów publicznych. Jedna z największych agencji ratingowych ostrzega przed obniżeniem ratingu, jeśli w ciągu dwóch lat Polska nie uzdrowi swoich finansów publicznych. Decyzja agencji mogłaby skutkować zwiększeniem kosztów dostępu Polski do kapitału, a już teraz koszty obsługi zadłużenia przekraczają 30 mld zł. więcej »
 • 09-07-2010
  BCC: Polski dług ukryty powinien maleć
  Zdaniem prof. Stanisława Gomułki – głównego ekonomisty BCC – Polsce nie grozi katastrofa publicznych finansów, o ile nie wzrosną odsetki długu publicznego. Przedstawiciel Business Centre Club przedstawił tę opinię w odpowiedzi na wyliczenia Janusza Jabłonowskiego z departamentu statystyki Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z którymi całkowite zadłużenie Polski, głównie za sprawą tzw. długu ukrytego, przekracza 220 proc. PKB. więcej »
 • 10-02-2010
  KIG: Do spełnienia kryteriów konwergencji konieczna redukcja wydatków „sztywnych”
  Bez faktycznego upowszechnienia podstawowego systemu emerytalnego program konwergencji stanie się zbiorem pobożnych życzeń – tak Krajowa Izba Gospodarcza zareagowała na ogłoszenie przez rząd ostatnich poprawek w programie konwergencji, określającym plan spełnienia przez Polskę kryteriów przyjęcia unijnej waluty. KIG jest przeciwna uzdrawianiu stanu finansów publicznych poprzez wzrost obciążeń fiskalnych. więcej »
 • 09-02-2010
  Rząd: Deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 2,9 proc. PKB w 2012 r.
  W poniedziałek 8 lutego rząd przyjął aktualizację programu konwergencji, czyli harmonogramu dostosowania polskiej gospodarki do kryteriów określonych w Traktacie z Maastricht. Dokument zawiera opis sytuacji gospodarczej kraju i najważniejsze informacje o stanie finansów publicznych. Jednym z priorytetów średniookresowej strategii rządu pozostaje wejście do strefy euro, co ma być możliwe dzięki obniżeniu deficytu sektora finansów publicznych do 2,9 proc. w 2012 r. oraz utrzymaniu długu publicznego poniżej 60 proc. PKB. więcej »
 • 26-01-2010
  Jak się liczy dług publiczny
  Interpelacja nr 13269 do ministra finansów w sprawie zadłużenia Polski więcej »
 • 09-11-2009
  BCC: Przekroczenie progu 55 proc. PKB jest niemal pewne
  Business Centre Club, w okresowej ocenie sytuacji gospodarczej kraju sporządzonej przez powołany w czerwcu tego roku komitet monitorujący, przestrzega przed rosnącym deficytem finansów publicznych. Zdaniem ekonomistów związanych z BCC, przekroczenie progu zadłużenia na poziomie 55 proc. PKB jest niemal pewne, jeśli nie w przyszłym, to w 2011 r. więcej »
 • 27-10-2009
  UE: Trzykrotny wzrost deficytu finansów publicznych
  W ubiegłym roku, w porównaniu z rokiem 2007, deficyt sektora finansów publicznych i dług publiczny wzrosły zarówno w strefie euro, jak i w UE27 – podał Eurostat. W strefie euro deficyt wzrósł z 0,6 proc. PKB w 2007 do 2 proc. w 2008 r., a w UE27 – z 0,8 do 2,3 proc. Z kolei dług publiczny w strefie euro zwiększył się na koniec 2008 r. do 69,3 proc. do PKB z 66 proc. na koniec 2007 r., a w całej Unii – z 58,7 do 61,5 proc. więcej »
 • 23-10-2009
  W 2008 r. dług publiczny wyniósł 3,6 proc. PKB
  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował przesłaną Komisji Europejskiej informację na temat deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w ubiegłym roku. Wynika z niej, że deficyt osiągnął 3,6 proc., a dług publiczny 47,2 proc. PKB. Według przewidywań Ministerstwa Finansów obydwa te wskaźniki za rok 2009 pogorszą się o kilka punktów procentowych. więcej »
 • 30-09-2009
  W 2010 dług publiczny przekroczy 50 proc. PKB
  Relacja długu do PKB przekroczy w 2010 r. próg 50 proc., co - zgodnie z ustawą o finansach publicznych - będzie oznaczać konieczność przyjęcia w ustawie budżetowej na 2012 r. relacji deficytu budżetowego do dochodów nie wyższej niż założona w budżecie na 2011 r. – przewiduje przyjęta przez rząd „Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2010-12”. więcej »
 • 21-07-2009
  MF dobrze zarządzał długiem Skarbu Państwa
  Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że minister finansów w okresie od 2006 do 2008 roku poprawnie zarządzał długiem Skarbu Państwa. Zobowiązania wynikające ze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek były płacone prawidłowo i na czas. Starano się zminimalizować koszty obsługi długu. Utrzymano płynność budżetu państwa, mimo zmiennych warunków panujących na rynku. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

17.07.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY