INDEKS TEMATYCZNY » Dług publiczny

 • 27-01-2011
  Wskaźniki zadłużenia samorządów w górę w wyniku decyzji resortu finansów
  Nowa definicja kredytów i pożyczek zaliczanych do długu publicznego spowodowała, że część samorządów przekroczyła dopuszczalny próg zadłużenia w wysokości 60 proc. rocznych dochodów – alarmują Pracodawcy RP. – Ministerstwo Finansów nie dało samorządom szansy na przygotowanie się do nowych warunków – podkreśla ekspert organizacji Piotr Rogowiecki.   więcej »
 • 13-12-2010
  Koszty reformy emerytalnej nie będą brane pod uwagę przez KE przy ocenie polskiego deficytu
  Ministerstwo Finansów ogłosiło, że Warszawa i Bruksela osiągnęły porozumienie w sprawie uwzględniania kosztów funkcjonowania zreformowanego systemu emerytalnego przy podejmowaniu decyzji w sprawie stosowania wobec Polski procedury nadmiernego deficytu. Resort zastrzegł jednak, że zawarte porozumienie nie dotyczy zmiany sposobu klasyfikowania wydatków na OFE w statystykach Eurostatu, a więc nie spowoduje zmniejszenia wysokości długu publicznego czy wielkości deficytu sektora finansów publicznych.   więcej »
 • 08-12-2010
  Reguła wydatkowa na dłużej?
  Stosowanie zasady, zgodnie z którą niezdeterminowane prawnie wydatki państwa mogłyby być zwiększane tylko o 1 pkt proc. ponad poziom prognozowanej inflacji, powinno zostać wydłużone do momentu, kiedy dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych zostaną trwale ograniczone, a nie tylko do czasu obowiązywania unijnej procedury nadmiernego deficytu – uważają Pracodawcy RP.   więcej »
 • 16-11-2010
  Dług publiczny UE27 – 8,7 bln euro
  Z opublikowanych przez Eurostat najnowszych danych o wysokości długu publicznego w relacji do PKB w 27 krajach Unii Europejskiej wynika, że w całej Wspólnocie wzrósł on w ubiegłym roku z 61,8 do 74 proc. PKB, czyli z 7,7 bln do 8,7 bln euro. W strefie euro dług zwiększył się z 69,8 proc. na koniec 2008 r. do 79,2 proc. na koniec 2009 roku, czyli z 6,4 bln do 7,1 bln euro. więcej »
 • 12-11-2010
  Nowa klasyfikacja zobowiązań państwa
  Pożyczki i kredyty będą stanowiły wspólną kategorię zobowiązań – to jedno z uregulowań zawartych w projekcie rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. Nowe przepisy zostaną wydane na podstawie w art. 72 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. więcej »
 • 25-10-2010
  Dług publiczny powyżej 55 proc. PKB już w 2010 r.
  Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce już w tym roku osiągnie poziom 55,4 proc. PKB – wynika z tzw. notyfikacji fiskalnej, czyli informacji dotyczącej wysokości deficytu i długu sektora finansów publicznych, jaką prezes GUS przesłał do Eurostatu i Komisji Europejskiej w ramach procedury nadmiernego deficytu. Ministerstwo Finansów uspokaja, że chodzi o dług liczony według metodologii unijnej – według metodologii krajowej ma być niższy o 2,2 pkt proc. więcej »
 • 30-09-2010
  Składki do OFE na razie nie powiększą polskiego długu
  Polska i inne kraje, które mają systemy emerytur kapitałowych, będą mogły odliczać od długu i deficytu sektora finansów publicznych pieniądze przekazywane z budżetu do systemu emerytalnego – zaproponowała Komisja Europejska. – To nie rozwiąże naszych problemów z narastającym długiem. Nie zwalnia nas też z reformy finansów publicznych – ostrzega Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan. więcej »
 • 29-09-2010
  Nadzór nad gospodarką UE - Komisja proponuje zmiany
  Komisja Europejska przyjęła pakiet ustawodawczy przewidujący wzmocnienie zarządzania gospodarczego w UE i w strefie euro. Proponowane reformy mają zagwarantować Unii Europejskiej oraz strefie euro bardziej skuteczną koordynację polityki gospodarczej. Dzięki nim UE i strefa euro powinny dysponować wystarczającymi zdolnościami i siłą, aby prowadzić rozważną politykę gospodarczą, a co za tym idzie przyczyniać się do trwalszego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zgodnie ze strategią „Europa 2020” - ocenia Komisja. więcej »
 • 29-09-2010
  Rząd: Dług publiczny nie przekroczy 55 proc. PKB
  W 2010 r. relacja długu do PKB przekroczy próg 50 proc., co oznacza, że w ustawie budżetowej na 2012 r. relacja deficytu budżetowego do dochodów nie może być wyższa niż założona w budżecie na 2011 r. - wynika z przyjętej przez Radę Ministrów strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014. W kolejnych latach (2010-2011) relacja długu do PKB będzie utrzymywać się blisko progu 55 proc. Konsekwencją przekroczenia tego progu mogą być sankcje wynikające z ustawy o finansach publicznych. więcej »
 • 09-08-2010
  Rządowe transakcje typu swap warte blisko 12 mld zł
  W ubiegłym roku Ministerstwo Finansów przeprowadziło operacje z wykorzystaniem instrumentów pochodnych na łączną kwotę 11,6 mld zł. Resort zawierał na rynku dwa rodzaje transakcji typu swap: transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej oraz transakcje typu FX SWAP. Pierwsze miały na celu rozłożenia w czasie wydatków na obsługę długu, drugie - okresowe wykorzystanie posiadanych walut w celu pozyskania środków złotowych. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

17.07.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY