INDEKS TEMATYCZNY » Dług publiczny

 • 23-04-2009
  UE: Wyższy deficyt i dług publiczny
  W 2008 r. deficyt budżetowy i dług publiczny, zarówno w strefie euro, jak i w UE27 wzrosły w porównaniu z rokiem 2007. W strefie euro relacja deficytu finansów publicznych do PKB wzrosła z 0,6 proc. w 2007 r. do 1,9 proc. w 2008 r., a w UE27 – z 0,8 do 2,3 proc. W strefie euro dług publiczny na koniec 2008 r. osiągnął 69,3 proc. PKB, wobec 66 proc. na koniec 2007 r. W UE27 dług zwiększył się z 58,7 do 61,5 proc. więcej »
 • 22-04-2009
  Deficyt wzrósł o 2 pkt. proc.
  W 2008 r. deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 3,9 proc. PKB – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że w porównaniu z rokiem 2007 deficyt wzrósł o 2 pkt. proc., przekraczając tym samym o 0,9 pkt. poziom dopuszczalny w UE. więcej »
 • 03-03-2009
  MF: W marcu do 14 mld zł z hurtowej sprzedaży papierów skarbowych
  Ministerstwo Finansów ogłosiło, że podaż dwóch głównych rodzajów skarbowych papierów wartościowych – hurtowych obligacji i bonów – w marcu 2009 r. może sięgnąć 14 mld zł. Blisko 70 proc. tej kwoty ma pochodzić ze sprzedaży półrocznych i rocznych bonów skarbowych. więcej »
 • 22-10-2008
  Deficyt sektora finansów publicznych wzrośnie o 0,5 pkt. proc.
  GUS poinformował, że prezes Urzędu przesłał do Komisji Europejskiej dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna). Z zawartej w nim prognozy autorstwa resortu finansów wynika, że w bieżącym roku deficyt będzie wyższy o 0,5 pkt. proc. w porównaniu z rokiem 2007. więcej »
 • 25-09-2008
  Ponad 600 mld zł długu publicznego w 2009 r.
  Rada Ministrów przyjęła strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2009–2011. Dokument przewiduje, że w roku 2009 dług publiczny wyniesie 604,4 mld zł. więcej »
 • 21-04-2008
  Deficyt w UE: 0,9 proc. PKB
  W 27 krajach Unii Europejskiej deficyt sektora finansów publicznych wyniósł w ubiegłym roku 0,9 proc. PKB – poinformował Eurostat. Dług publiczny całej Wspólnoty ukształtował się na poziomie niespełna 59 proc. PKB. więcej »
 • 15-04-2008
  Budżet po I kwartale: 3,1 mld zł nadwyżki
  Na koniec marca dochody budżetu państwa o 3,1 mld zł przewyższyły wydatki – poinformowało Ministerstwo Finansów. więcej »
 • 19-03-2008
  Przedterminowy wykup obligacji Brady’ego
  Ministerstwo Finansów ogłosiło, że została przeprowadzona transakcja przedterminowego wykupu części obligacji Brady’ego. Wartość długoterminowych obligacji, na które w 1994 r. zamieniono nieobjętą umorzeniem część polskiego długu wobec Klubu Londyńskiego, spadła po ostatniej transakcji do około 420 mln dol. więcej »
 • 19-03-2008
  Kredyt z EBI na edukację
  Resort finansów poinformował o uruchomieniu blisko 0,5 mld euro kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Przy pomocy tych środków rząd zrefinansuje ubiegłoroczne wydatki na wyższe uczelnie i edukację. więcej »
 • 18-03-2008
  Prawie 0,9 mld zł na obsługę długu
  Ministerstwo Finansów ogłosiło komunikat w sprawie operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa. Wynika z niego, że tylko w lutym budżet wydał na obsługę zadłużenia zewnętrznego blisko 0,9 mld zł. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

17.07.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY