INDEKS TEMATYCZNY » darowizna

 • 29-01-2024
  Darowizna w księgach rachunkowych
  Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania różnego rodzaju aktywów na rzecz obdarowanego. Ujęcie rachunkowe darowizny dokładnie reguluje art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), w którym ustawodawca określił rodzaj kosztu darczyńcy lub też przychodu obdarowywanego w przypadku przekazania darowizny. Nieodpłatne przekazanie aktywów, którymi mogą być zarówno środki trwałe jak i środki pieniężne czy też towary lub materiały ewidencjonujemy w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty lub przychody operacyjne, czyli koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki. więcej »
 • 19-01-2024
  Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza?
  Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są: więcej »
 • 05-01-2024
  Darowizna małżonkowi samochodu wykupionego z leasingu po zamknięciu firmy
  Dokonanie na rzecz żony darowizny samochodu osobowego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z darowizną tego samochodu przedsiębiorca nie będzie działał w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz dokona zarządu majątkiem osobistym - interpretacja indywidualna Dyrektora KIS. więcej »
 • 22-12-2023
  Czy darowizna od byłych teściów jest zwolniona z podatku?
  Podatniczka jest po rozwodzie, a teściowie chcą przekazać jej darowiznę pieniężną po ok. 36 tys. zł od każdego z nich. Ponieważ powinowactwo w dalszym ciągu istnieje pomimo rozwodu, czy teściowie (rodzice byłego męża) w dalszym ciągu należą do I grupy podatkowej? więcej »
 • 04-12-2023
  Darowizna w rodzinie nie zawsze zwolniona z podatku
  Środki pieniężne, będące przedmiotem darowizny, zostały wpłacone na konto podatniczki a wpłaty dokonał jej ojciec. Natomiast z potwierdzenia wpłaty wynika, że wpłaty ww. środków dokonała podatniczka własnej osobie (obdarowana). Pracownik banku mylnie zaznaczył dane osoby zlecającej wpłatę. Z potwierdzenia wpłaty wynika, że jest to darowizna od ojca dla podatniczki jako obdarowanej. Czy darowizna zwolniona od podatku od spadków i darowizn? więcej »
 • 23-11-2023
  Dobrowolne wpłaty od internautów a podatek od darowizn
  Podatnik zamierza rozpocząć internetową polegającą na umieszczaniu w jednym z serwisów filmów (wykładów). Spodziewa się uzyskiwać z tej aktywności wpływy w postaci dobrowolnych darowizn od osób, które będą słuchały i oglądały materiały na jego kanale. Czy uzyskane w ten sposób wpływy podlegają podatkowi od spadków i darowizn? więcej »
 • 21-11-2023
  WSA. Kredytowane mieszkanie otrzymane w darowiźnie. Czy należy się ulga w PIT?
  Sama okoliczność uzyskania przez podatniczkę współwłasności lokalu mieszkalnego w późniejszym terminie, niż w momencie jego zakupu, nie stała na przeszkodzie przyjęciu, że spłata dotyczy kredytu zaciągniętego przez nią przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na cel jakim było nabycie lokalu mieszkalnego, bowiem kredyt został zaciągnięty solidarnie przez podatniczkę i jej narzeczonego na nabycie lokalu mieszkalnego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. więcej »
 • 07-11-2023
  Obowiązek korekty VAT w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości
  Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie nabycia towarów i usług oraz jest zobowiązany do dokonania ewentualnej korekty tego odliczonego podatku w przypadku późniejszej zmiany przeznaczenia nabytych towarów i usług lub zmiany sposobu wykorzystania. Z uwagi na zazwyczaj wieloletni okres wykorzystania składników majątku zaliczanych do środków trwałych oraz nieruchomości ustawa o VAT przyjmuje zasadę dokonywania cząstkowej i równomiernej korekty w dłuższym czasie tj. dla nieruchomości przez 10 lat. więcej »
 • 04-10-2023
  Darowizna od babci za pośrednictwem matki
  Podatniczka zawarła umowę darowizny ze swoją babcią. Umowa ta została wykonana przez jej matkę, która, z uwagi na fakt, że babcia jest osobą starszą, przelała środki z jej konta na swoje konto, a następnie przelała je na konto podatniczki. Czy pośrednictwo matki w przekazaniu darowizny ma wpływ na obowiązek podatkowy? więcej »
 • 24-08-2023
  Darowizna w gotówce wpłacona na konto bankowe. Co z podatkiem?
  Podatnik otrzymał od swojej mamy darowiznę w gotówce. Celem wpłaty tej kwoty na jego konto bankowe żona podatnika, która jest pełnomocnikiem tego konta, udała się do banku wraz z mamą męża - w tytule wpłaty jest wyraźnie wskazane, że jest to darowizna dla syna od mamy. Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku od spadków i darowizn? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
26.06.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY