INDEKS TEMATYCZNY » Członek zarządu

 • 16-05-2024
  Odprawa pieniężna dla członków zarządu spółki bez składek ZUS
  Odprawa pieniężna dla członków zarządu z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania (kontraktu menedżerskiego) nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Tym samym nie powstanie obowiązek opłacania składek na ww. ubezpieczenia od wypłaconej członkom zarządu odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania (kontraktu menedżerskiego) - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 19-03-2024
  Składki ZUS: Zwrot kosztów podróży służbowej członka zarządu
  Skoro członek zarządu jest powołany do pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie samego powołania uchwałą wspólników spółki nie podlega ubezpieczeniom społecznym, a tym samym zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach spółki, przyznany takiej osobie nie będzie podlegał obowiązkowi uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast zwrot ten będzie stanowił podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. więcej »
 • 04-01-2024
  Składki ZUS: Najem mieszkania na rzecz członka zarządu
  W przypadku najmu lokalu mieszkalnego na rzecz członka zarządu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zaliczyć należy jedynie kwotę czynszu administracyjnego obowiązującego w danej spółdzielni mieszkaniowej oraz koszty mediów, natomiast kwoty miesięcznego czynszu dla właściciela mieszkania nie stanowi podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia naliczenia składek społecznych - stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 27-10-2023
  PIT: Finansowanie kosztów nauki języka obcego członka zarządu
  Czy sfinansowanie (refinansowanie) przez spółkę kosztów nauki języka angielskiego lub kosztów nauki innych języków obcych dla członków zarządu obecnie i w przyszłości, stanowi dla nich przychód z nieodpłatnych świadczeń, i czy w związku z tym spółka jako płatnik powinna naliczyć, pobrać i wpłacić zaliczki na podatek dochodowy od tych świadczeń? więcej »
 • 20-03-2023
  Ubezpieczenie na życie dla członka zarządu jako koszt spółki
  Wydatki poniesione przez spółkę na opłacenie składki ubezpieczeniowej na życie dla członka zarządu, mogą stanowić jej koszt uzyskania przychodu. W tym przypadku nie będzie miał zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, gdyż zarząd nie jest organem stanowiącym, lecz organem zarządzającym, wykonawczym. więcej »
 • 20-10-2022
  Przychód członka zarządu z tyt. używania samochodu służbowego do celów prywatnych
  W myśl wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej z dnia 2 września 2022 r., znak 0114-KDIP2-2.4011.545.2022.1.IN - dojazd do miejsca zamieszkania i parkowanie samochodu służbowego poza siedzibą spółki w miejscu zamieszkania prezesa zarządu będzie stanowiło dla niego przychód. więcej »
 • 25-07-2022
  Kiedy członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności za długi spółki?
    Spółki kapitałowe stanowią atrakcyjną alternatywę dla wspólników chcących uniknąć odpowiedzialności za długi wynikające z prowadzenia firmy. Zabezpieczenie oferowane przez takie rozwiązanie nie ma jednak nieograniczonego zasięgu. W niektórych przypadkach członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki z o.o., akcyjnej lub PSA. Omawiamy, w jakich sytuacjach może zaistnieć taka odpowiedzialność i jak się przed nią uchronić.   więcej »
 • 18-05-2022
  Składka zdrowotna członka zarządu: Wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży służbowych
  Otrzymywane przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania „wynagrodzenie” nie należy zawężać do konkretnych przepisów ustaw podatkowych, tylko należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego. Zatem, ww. przychody stanowią podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne członka zarządu - jak czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS. więcej »
 • 08-02-2022
  Składki na ubezpieczenie na życie członka zarządu są kosztem spółki
  O ile prawo do (dodatkowego) świadczenia na rzecz powołanego członka zarządu wynika z uchwały zgromadzenia wspólników lub z samej umowy spółki, możliwe będzie zaliczenie kosztów opłacanych składek do kosztów uzyskania przychodów spółki, zarówno w części ubezpieczeniowej jak i co do zasady inwestycyjnej. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 27-01-2022
  Nadgodziny zarządzających
  Czy według obowiązujących przepisów kadrze zarządzającej, tj: członkom zarządu przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny? Jeżeli tak, to jakie są możliwości ich rozliczania? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

19.06.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY