INDEKS TEMATYCZNY » Biopaliwa

 • 03-11-2017
  Podatki 2018: Kontrowersyjne plany zmian ws. biokomponentów
  Ministerstwo Energii chce wprowadzić do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zmiany, które są niezrozumiałe – twierdzą eksperci Pracodawców RP. Kontrowersje budzą kwestie dotyczące zasad wytwarzania biokomponentów oraz stawek podatku od towarów i usług (VAT). więcej »
 • 29-05-2017
  KAS z nowym sprzętem, który ma ułatwić walkę z oszustwami
  W ostatnich dniach do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej trafiły dwa nowe samochody laboratoryjne. Mobilne laboratoria mają w założeniu pomóc w walce z unikaniem opodatkowania oraz wyłudzaniem podatków w branży paliwowej. Sprzęt będzie wykorzystywany przede wszystkim do wstępnej weryfikacji przewożonego paliwa. więcej »
 • 02-04-2014
  Podatki a biopaliwa. Ulgi i zwolnienia są nieefektywne
  Między 2008 a 2012 r. ulgi podatkowe i zwolnienia z opłaty paliwowej kosztowały podatników przeszło 4 mld zł, ale preferencje te nie przyniosły spodziewanych rezultatów w postaci zwiększonego popytu na polskie biopaliwa i biokomponenty – wynika z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała, jak wygląda zastosowanie biopaliw i biokomponentów w transporcie. więcej »
 • 30-03-2011
  Kierowcy zapłacą za likwidację ulgi akcyzowej od biokomponentów
  Interpelacja nr 20299 do ministra finansów w sprawie likwidacji ulgi akcyzowej od biokomponentów dodawanych do paliw więcej »
 • 13-10-2010
  Kara za zbyt niski udział biokomponentów w paliwie
  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ukarał spółkę Łukoil Polska za niezrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego. Przedsiębiorstwo nie zapewniło w 2008 r. minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości dystrybuowanych przez siebie paliw i biopaliw ciekłych. Kara nałożona na firmę wynosi ponad 14 mln zł. więcej »
 • 23-06-2010
  Paliwa z większą zawartością biokomponentów
  Możliwość stosowania do 10 proc. dodatku do bioetanolu w benzynach silnikowych, a także do 7 proc. estrów metylowych w olejach napędowych – to propozycje zmian w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Założenia przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki zostały przyjęte przez rząd. więcej »
 • 14-06-2010
  Biopaliwa: Nowy system certyfikowania w UE
  Komisja Europejska zachęca przemysł, władze państwowe i organizacje pozarządowe do ustanawiania nowych systemów certyfikowania wszelkiego rodzaju biopaliw, w tym także pochodzących spoza UE. Określono warunki, na jakich systemy te będą uznawane przez Komisję. Ma to umożliwić wprowadzenie w życie obowiązujących w UE wymogów, wedle których biopaliwo powinno przynosić znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych i nie może być pozyskiwane z roślin rosnących w lasach, bagnach i obszarach ochrony przyrody. więcej »
 • 27-01-2010
  Rośnie zużycie biopaliw
  Przepisy nakładające obowiązek stosowania biopaliw są skuteczne i wystarczają do realizacji narodowego celu wskaźnikowego (NCW), określającego minimalny udział biokomponentów w ilości paliw silnikowych wprowadzanych do obrotu – wynika z rządowej informacji na temat wykonania „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014”. więcej »
 • 22-07-2009
  Wsparcie rynku biopaliw w Polsce tylko do kwietnia 2011 r.
  Rząd zobowiązał się do nieprzedłużania „Wieloletniego programu promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014” poza kwiecień 2011 r. Decyzja Rady Ministrów wiąże się wymogiem Komisji Europejskiej, która ma notyfikować program. Do najważniejszych rozwiązań z zakresu pomocy publicznej wspierających rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych w Polsce należą niższa akcyza dla benzyny silnikowej i oleju napędowego zawierającego biokomponenty oraz odliczenia podatkowe dla wytwórców biokomponentów. więcej »
 • 16-06-2009
  Projekty zmian w przepisach dotyczących biopaliw
  Ministerstwo Gospodarki przygotowuje zmiany przepisów określających sposób oznakowania dystrybutorów biopaliw na stacjach benzynowych. Resort opracował także rozporządzenie regulujące zasady wydawania certyfikatów jakości biokomponentów. Proponowane zmiany mają się przyczynić do zapewnienia wysokiej jakości biokomponentów, a tym samym do stworzenia lepszych warunków rozwoju rynku biopaliw. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY