01.04.2022: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

Dofinansowanie pobytu w żłobku - pytania i odpowiedzi 

Czy można otrzymać dofinansowanie opłaty za pobyt w żłobku, jeśli mam jedno dziecko?

Tak. Można otrzymać dofinansowanie, jeśli w rodzinie jest jedno dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.

 

Czy trzeba wybrać między dofinansowaniem za pobyt w żłobku, a RKO na to samo – drugie dziecko w rodzinie?

Jeśli pobierasz na dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO), nie możesz w tym czasie pobierać dofinansowania za pobyt tego dziecka w żłobku.

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, na które pobierasz RKO, najwcześniej możesz otrzymać w 36 miesiącu życia dziecka, tj. po miesiącu, w którym otrzymałbyś ostatnią wypłatę kapitału, jeśli byłby on wypłacany w kwocie 500 zł miesięcznie.

Przykład

W styczniu 2022 r. Anna wystąpiła z wnioskiem o rodzinny kapitał opiekuńczy na 12- miesięczne dziecko i we wniosku wskazała, że chce otrzymywać kapitał w miesięcznej kwocie 1000 zł. Anna będzie otrzymywała rodzinny kapitał opiekuńczy do 31 grudnia 2022 r. (1000 zł x 12 miesięcy).

Jeśli Anna we wniosku wskazałaby, że chce otrzymywać kapitał w miesięcznej wysokości 500 zł, to  ZUS wypłacałby go do 31 grudnia 2023 r.

Anna może otrzymać dofinasowanie pobytu dziecka w żłobku, jeśli dziecko nadal będzie do niego uczęszczać,  najwcześniej w styczniu 2024 r., tj. w miesiącu, w którym dziecko Anny ukończy 36 miesiąc życia. 

 

Czy mogę otrzymać dofinansowanie opłaty za pobyt drugiego dziecka u dziennego opiekuna do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy?

Tak. Jeśli Twoje drugie dziecko korzysta z opieki dziennego opiekuna, możesz wystąpić o dofinansowanie za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.

Jeśli złożysz na to dziecko wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy, ZUS wypłaci Ci dofinasowanie do miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przyzna Ci prawo do kapitału.

Jeśli na przykład w 10 miesiącu życia dziecka złożysz wniosek o dofinasowanie pobytu dziecka u dziennego opiekuna oraz wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy (bo jest to Twoje drugie dziecko w rodzinie), to ZUS przyzna Ci dofinasowanie do 11 miesiąca życia dziecka, a rodzinny kapitał opiekuńczy od miesiąca, w którym dziecko kończy 12 miesiąc życia.

 

Czy przysługuje mi dofinansowanie, jeśli moim dzieckiem opiekuje się niania?

Nie. Dofinasowanie przysługuje Ci, jeśli Twoje dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest objęte opieką dziennego opiekuna.

 

Czy pobieranie rodzinnego kapitału opiekuńczego na drugie dziecko w rodzinie wyklucza złożenie wniosku o dofinansowanie pobytu w żłobku na inne dziecko?

Nie. Można korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.

 

Ile wynosi dofinasowanie?

Maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Opłata to miesięczna kwota po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do tej kwoty nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

 

Czy dofinansowanie zależy od dochodów rodziny?

Nie. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny.

 

Komu ZUS przekaże dofinansowanie?

ZUS przekaże dofinansowanie na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

 

Kiedy najwcześniej można złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek można złożyć od 1 kwietnia 2022 r. najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

 

Jak można złożyć wniosek o dofinasowanie?

Wniosek o dofinansowanie i załączniki do wniosku można złożyć tylko elektronicznie. Można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, a matka lub ojciec dziecka, którzy mają numer PESEL, mogą również złożyć wniosek (DZ-R) przez:

  • portal Emp@tia,
  • swój bank, jeśli uruchomił taką usługę.

 

Czy informacja o złożeniu wniosku będzie na PUE ZUS wnioskodawcy?

Tak. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi będą na PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o dofinansowaniu).

Informacja o złożeniu wniosku o dofinansowanie pojawi się na profilu PUE ZUS wnioskodawcy po przetworzeniu wniosku, co może trwać do 48 godzin.

Jeśli wniosek został złożony przez PUE ZUS, jest w zakładce [Dokumenty i wiadomości] –> [Dokumenty wysłane].

 

Czy ZUS wyda decyzję, jeśli przyzna dofinasowanie?

Nie. ZUS nie będzie wydawał decyzji, jeśli przyzna dofinansowanie.

Informacja o tym, że ZUS przyznał dofinansowanie będzie na profilu PUE ZUS wnioskodawcy. ZUS wyśle ją także mailem na adres podany we wniosku.

Informację o przyznaniu dofinansowania otrzymasz oddzielnie na każde dziecko.

Dodatkowo ZUS poinformuje placówkę, do której uczęszcza dziecko, że przyznał dofinansowanie.

 

Jak ZUS doręczy decyzję o odmowie dofinansowania?

ZUS wyda decyzję w przypadku odmowy przyznania dofinansowania, uchylenia lub zmiany prawa do dofinansowania oraz nienależnie pobranego dofinansowania.  Decyzję otrzymasz na Twój profil na PUE ZUS. Tam też możesz wnieść odwołanie od decyzji do Prezesa ZUS.

Wiadomość o tym, że ZUS wydał decyzję w sprawie dofinansowania, otrzymasz na Twój adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.

 

Czy można odwołać się od decyzji odmawiającej dofinansowania?

Tak. Od decyzji można odwołać się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

Natomiast od decyzji Prezesa ZUS przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.

 

Jak poinformować ZUS o tym, że dziecko nie będzie już uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna?

Musisz złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty (taki sam jak wcześniej). Wskaż we wniosku, że składałeś już wniosek o dofinansowanie i informujesz ZUS o tym, że dziecko przestało uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

 

Jak mam poinformować ZUS, który przyznał mi dofinansowanie, o zmianie żłobka, do którego uczęszcza moje dziecko?

Jeśli zmienisz dziecku żłobek, złóż wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty (taki sam jak wcześniej). Wskaż  w nim, że składałeś już wniosek o dofinansowanie i informujesz ZUS o zmianie żłobka.

 

Kiedy na PUE ZUS pojawi mi się informacja o złożonym wniosku o dofinansowanie?

Informacja o złożeniu wniosku o dofinansowanie pojawi się na profilu PUE ZUS wnioskodawcy po przetworzeniu wniosku, co może trwać do 48 godzin.

Jeśli złożyłeś wniosek przez PUE ZUS, jest w zakładce [Dokumenty i wiadomości] –> [Dokumenty wysłane].

 

Jak wycofać wniosek?

Złóż pismo POG przez PUE ZUS. Jako rodzaj pisma wskaż [Wniosek], natomiast w tytule pisma podaj „Wycofanie wniosku o dofinansowanie opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka”.

Na stronie 2, w sekcji [Opis sprawy] doprecyzuj, który wniosek chcesz wycofać – podaj datę złożenia wniosku. Jeśli chcesz wycofać wniosek dotyczący tylko jednego dziecka, wskaż dane tego dziecka (imię, nazwisko i PESEL).

 

Wypełniłem wniosek i po jego wysłaniu znalazłem błąd w imieniu jednego z dzieci. Czy muszę go poprawić?

Tak. Poprawność danych identyfikacyjnych Twoich i dzieci jest bardzo ważna. Dane jakie podasz we wniosku automatycznie ZUS porównuje z danymi zapisanymi w rejestrze PESEL. Błąd w imieniu może być dla systemu nieczytelny.

Jeśli wysłałeś już wniosek o dofinansowanie i chcesz go skorygować, złóż wniosek ponownie i wprowadź poprawne dane.

 

Jestem na urlopie wychowawczym i opiekuję się dzieckiem, które od miesiąca posyłam do klubu dziecięcego. Czy mogę złożyć wniosek o dofinasowanie pobytu dziecka w tej placówce?

Tak, korzystanie z urlopu wychowawczego nie wyklucza dofinansowania pobytu w klubie dziecięcym.

 

źródło: www.zus.pl

 

Hasła tematyczne: zakład ubezpieczeń społecznych (zus), dofinansowanie pobytu w żłobku

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...