05.11.2009: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Nieprawidłowości w gospodarowaniu funduszem leśnym

Ponad 96 mln zł wydały Lasy Państwowe w latach 2005 - 2008 z funduszu leśnego niezgodnie z przepisami ustawy o lasach. Między innymi przeznaczyły prawie 8 mln zł na adaptację osiedla Eko-Sękocin na siedzibę Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i ponad 400 tys. zł na jego utrzymanie. Do tej pory nie zwróciły też funduszowi pieniędzy wydanych na budowę osiedla, choć zobowiązywała je do tego kontrola NIK z 1997 roku. Izba domaga się zaprzestania finansowania z funduszu leśnego zadań nie zapisanych w ustawie.

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza funduszem leśnym. Głównym zadaniem funduszu jest wyrównywanie niedoborów finansowych nadleśnictwom, które z powodu niekorzystnych warunków przyrodniczo-leśnych nie wypracowują zysków. Na ten cel przeznaczana jest większość środków. W roku 2007 na wyrównywanie niedoborów z funduszu wydano 462,5 mln zł, co stanowiło 67,9 proc. wszystkich wydatków.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dysponował funduszem leśnym w wysokości 953,4 mln zł w 2005 roku, 929,5 mln w 2006 r. oraz 1 mld 107,4 mln zł w roku 2007. Niezgodnie z prawem wydano w tym czasie 96,1 mln zł. Większość tej kwoty – 56,5 mln zł – stanowiły naliczone niezgodnie z prawem dopłaty dla nadleśnictw. Zadaniem funduszu leśnego jest wyrównywanie niedoborów nadleśnictwom, natomiast we wskazanych przypadkach dopłaty albo przekraczały niedobory, albo zostały wypłacone nadleśnictwom, które wykazywały zysk. Jednocześnie w trzech regionalnych dyrekcjach (Krosno, Szczecinek, Warszawa) nie wyrównywano niedoborów nadleśnictwom mającym straty.

Problemem jest też finansowanie z funduszu leśnego zadań, które nie są uwzględnione w ustawie o lasach. Najbardziej jaskrawym przykładem jest wydanie 7,9 mln zł na zaadoptowanie osiedla Eko-Sękocin na siedzibę Lasów Państwowych i 456 tys. zł na jego utrzymanie. To kolejne pieniądze z funduszu leśnego wydane nielegalnie na to osiedle. NIK już w 1997 roku miała zastrzeżenia do jego budowy ze środków funduszu leśnego i zaleciła ich zwrot. Lasy Państwowe tego nie zrobiły do tej pory.

NIK podkreśla, że z roku na rok maleje zagospodarowanie środków z funduszu leśnego. Niewydane pieniądze są do dyspozycji funduszu w roku następnym. O ile w 2005 roku wydano 75,8 proc., a w 2006 - 67,9 proc., to w roku 2007 tylko 61,5 proc. W efekcie na koniec roku 2008 na koncie funduszu pozostało ponad 492 mln zł niewykorzystanych środków.

Głównym źródłem dochodu funduszu leśnego są środki odpisu podstawowego, który liczony jest od wartości sprzedaży drewna. Minister Środowiska corocznie na wniosek Dyrektora Generalnego LP ustala jego wysokość. W latach objętych kontrolą było to 14 proc. Po kontroli minister zmniejszył go do poziomu 12 proc. Zgodne jest to z sugestiami NIK, która zaleciła, aby minister brał pod uwagę rzeczywiste wykorzystanie funduszu.

T.Sz., NIK

Hasła tematyczne: najwyższa izba kontroli (nik)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...