21.03.2011: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Finanse publiczne - problemy z dyscypliną

Ponad 25 proc. zawiadomień w sprawie złamania dyscypliny finansów publicznych dotyczy błędów w udzielaniu zamówień. Urzędnicy nie składają wymaganych oświadczeń, wybierają niezgodny z przepisami tryb zamówienia, dokonują wyboru wykonawcy z pominięciem prawa – wynika z najnowszych ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.
 

NIK podkreśla, że od kilku lat złamanie prawa o zamówieniach publicznych to najczęstsza przyczyna kierowania przez Izbę zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Rocznie kontrolerzy wykrywają kilkaset przypadków łamania przepisów dotyczących należności Skarbu Państwa. W kontrolowanych instytucjach zarzuty naruszenia dyscypliny najczęściej są stawiane kierownikom, ich zastępcom oraz głównym księgowym.

Dyscyplina finansowa zobowiązuje wszystkie osoby dysponujące środkami publicznymi do przestrzegania ustalonych zasad. Każdy, kto je narusza, może być pociągnięty do odpowiedzialności. Kontrolerzy NIK, napotykający przypadki łamania przepisów, mają obowiązek złożenia zawiadomienia do właściwych instytucji. W tym przypadku jest to najczęściej odpowiedni rzecznik dyscypliny finansów publicznych.

Katalog naruszeń dyscypliny jest bardzo szeroki. Precyzuje go ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Porządek finansowy naruszają takie działania jak niezgodne z przepisami umorzenie państwowych należności lub zaniechanie ich wyegzekwowania, nieprawidłowe rozliczanie dotacji czy udzielanie zamówień publicznych z pominięciem obowiązującego prawa.

Ponad 25 proc. zawiadomień NIK w sprawie złamania dyscypliny finansów publicznych dotyczy błędów w udzielaniu zamówień: niezłożenia wymaganych oświadczeń, wyboru niezgodnego z przepisami trybu zamówienia, dokonania wyboru wykonawcy z pominięciem prawa. Równie liczne są zawiadomienia dotyczące złego zarządzania dotacjami. W tym przypadku najczęstszym błędem jest wydawanie pieniędzy niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Zdarza się również, że nie zostaje ustalona kwota podlegająca zwrotowi, a rozliczenie subwencji jest nieterminowe lub w ogóle do niego nie dochodzi. Lista przyczyn, które prowadzą do zawiadomienia rzeczników dyscypliny finansów publicznych, obejmuje także wszystkie te sytuacje, w których dochodzi do nieterminowego lub niepełnego egzekwowania kwot należnych Skarbowi Państwa.

T.Sz., NIK
 

Hasła tematyczne: najwyższa izba kontroli (nik), finanse publiczne

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...