20.10.2010: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Skarb Państwa tracił na dopłatach do ulg

Na dofinansowaniu ulgowych przejazdów w komunikacji autobusowej tylko w trzech województwach - podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim - Skarb Państwa, w okresie od 2007 I kwartału 2009 r., stracił ponad 1 mln zł – ujawniła Najwyższa Izba Kontroli. Całkowita kwota, jaką wydano w tych regionach na dopłaty to ponad 233 mln zł. Przewoźnicy autobusowi otrzymywali nienależne kwoty, ponieważ urzędy marszałkowskie nie weryfikowały prawidłowo ich wniosków o dofinansowanie ulgowych przejazdów.

Przewoźnicy autobusowi – m.in. PKS-y – zawarły z urzędami marszałkowskimi umowy, na podstawie których otrzymują dopłaty do biletów sprzedawanych z obniżką wszystkim pasażerom uprawnionym do ulgowych przejazdów. Zgodnie z przepisami, firma występuje do urzędu z wnioskiem o dopłatę, podając w nim m.in. liczbę sprzedanych ulgowych biletów. Na wypłacającym dopłatę urzędzie spoczywa obowiązek weryfikacji prawdziwości wniosku przewoźnika.

Izba znalazła przypadki przekazywania przez urząd przewoźnikom dopłat do przejazdów w sytuacji, gdy firma nie miała zezwolenia na przewóz na danej trasie. Dotyczyło to 3 z 15 skontrolowanych przez NIK przewoźników. Ponadto zdarzało się, że firmy zajmujące się transportem autobusowym nie informowały urzędów o zmianie cenników, które stanowiły podstawę do wyliczenia dopłaty.

Ze wszystkich trzech skontrolowanych przez NIK urzędów marszałkowskich tylko podkarpacki urząd marszałkowski miał program komputerowy pozwalający skuteczniej weryfikować prawidłowość składanych wniosków o dopłaty, jednak nie korzystał w pełni z jego możliwości. Pozostałe dwa urzędy nie miały takiego informatycznego narzędzia. We wszystkich trzech urzędach systemy kontroli i weryfikacji nie działały prawidłowo.

Nieprawidłowości wystąpiły również przy sprzedaży biletów dla policjantów, strażników granicznych, żandarmów i celników. Służbom mundurowym ulga na przejazd w wysokości 78 proc. przysługuje w wypadku, gdy funkcjonariusz jest umundurowany i ma ważne zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych. W wielu przypadkach doszło do wypłaty dopłat, mimo braku podstawy prawnej. W badanym przez NIK okresie w przypadku służby celnej uprawnione organy nie wydały w ogóle zaświadczeń o wykonywaniu czynności służbowych, a skontrolowane urzędy marszałkowskie wypłaciły przewoźnikom łącznie 7460 zł za 2586 ulgowych biletów dla funkcjonariuszy.

Brak skutecznej kontroli ze strony urzędów marszałkowskich sprzyja wyłudzeniom nienależnych pieniędzy przez przewoźników lub wyłudzeniom nienależnych usług - ulgowych przejazdów – przez przedstawicieli służb mundurowych. Jako jedno z możliwych rozwiązań tego problemu NIK wskazuje zmianę prawa polegającą na zniesieniu uprawnień do ulgowych przejazdów funkcjonariuszy służb i rozliczanie kosztów ich podróży służbowych na ogólnych zasadach. Pozwoliłoby to na uproszczenie systemu i wyeliminowanie nieprawidłowości. Zarówno w przypadku kosztów służbowych przejazdów funkcjonariuszy, jak i dopłat do ulgowych biletów ostatecznym źródłem finansowania pozostaje budżet państwa.

T.Sz.

Hasła tematyczne: ulgi i zwolnienia, najwyższa izba kontroli (nik)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...