20.07.2010: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Państwowej poligrafii grozi likwidacja

Według Najwyższej Izby Kontroli, zakłady poligraficzne będące spółkami Skarbu Państwa nie potrafią przeprowadzić skutecznej restrukturyzacji i stać się konkurencyjnymi firmami w swoim sektorze. Błędne decyzje zarządów oraz nieskuteczny nadzór kolejnych ministrów doprowadziły do zredukowania majątku drukarni o ponad 90 mln zł. Dziś w większości nieefektywne i nierentowne wciąż czekają na inwestorów i mogą się nie doczekać.

NIK negatywnie oceniła działania organów administracji rządowej oraz osób zarządzających zakładami poligraficznymi w dziedzinie restrukturyzacji i prywatyzacji tych przedsiębiorstw w latach 2005-2009 (I półrocze). W opinii kontrolerów, sektor poligrafii okazał się sektorem niewykorzystanych szans.

W 2009 r. żadna z kontrolowanych przez państwo spółek poligraficznych (z wyjątkiem spółki OZG SA) nie była rentowna. Problemem przedsiębiorstw był przerost zatrudnienia. Wobec niezwykle silnej konkurencji w tym sektorze rynku konieczne było podjęcie działań naprawczych. Były one jednak sporadyczne i nieskuteczne. W konsekwencji wydajność pracy liczona na jednego zatrudnionego była w skontrolowanych zakładach nawet trzykrotnie niższa od średniej w całym sektorze poligraficznym. W dodatku koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w niektórych przypadkach przekraczały wartość przychodów ze sprzedaży usług. Niepodejmowanie restrukturyzacji stawiało zakłady w sytuacji bezpośredniego zagrożenia likwidacją.

Przedsiębiorstwa próbowały poprawiać swoją sytuację poprzez sprzedaż części z należących do nich nieruchomości. Robiły to jednak po znacznie zaniżonych cenach lub dokonywały nieopłacalnych wymian. Tak było np. w RZG SA, gdzie dokonano zamiany nieruchomości na używane urządzenie poligraficzne. Wartość tego urządzenia była jednak o 50 tys. zł niższa od samych tylko rocznych wpływów z czynszu płaconego wcześniej przez inwestora za wynajem tych nieruchomości. NIK szacuje, że na skutek niegospodarnych działań osób zarządzających zakładami poligraficznymi majątek tych zakładów został zredukowany o ponad 90 mln zł.

Nieruchomości należące do zakładów poligraficznych działających z udziałem Skarbu Państwa znajdują się w centrach dużych miast. Produkcja w tych miejscach stała się z czasem uciążliwa zarówno dla mieszkańców, jak i samych przedsiębiorstw. W dodatku, wraz z postępem technicznym, należące do nich tereny okazały się zbyt duże. Wzrastający podatek od nieruchomości zwiększał koszty produkcji. Dobrze poradziły sobie z tą sytuacją sprywatyzowane zakłady, które podjęły decyzję o zmianie siedziby i wyprowadzeniu produkcji poza centra miast. Skorzystały przy tym na znacznym wzroście rynkowej wartości sprzedawanych przez siebie gruntów. Na takie posunięcie nie zdecydowały się spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa, chociaż z uzyskanych w ten sposób środków mogłyby sfinansować niezbędne inwestycje (np. zakup nowoczesnych, wydajnych maszyn, aktywniejsze działania marketingowe).

NIK ocenia, że nadzór właścicielski kolejnych Ministrów Skarbu Państwa nad zakładami sektora poligraficznego był nierzetelny – i to na wszystkich szczeblach zarządzania. Kontrolerzy wytknęli również urzędnikom bierność wobec napływających do ministerstwa sygnałów o nieprawidłowościach. W wyniku trwających latami zaniechań sytuacja większości skontrolowanych zakładów jest zła, a ich szanse na prywatyzację lub kontynuację prywatyzacji poważnie zredukowane. NIK uważa, że strategia przygotowania zakładów poligraficznych do prywatyzacji powinna uwzględniać wyłączenie nieruchomości ze spółek przed prywatyzacją lub przynajmniej ich właściwą wycenę.

T.Sz., NIK

Hasła tematyczne: najwyższa izba kontroli (nik), przedsiębiorstwa państwowe

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...