[Szkolenie on-line] Delegowanie pracowników za granicę w 2022 r. – podatki i ubezpieczenia

Od końca lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę są to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej; pracownikom należy zapewnić wyższe niż do tej pory wynagrodzenia a w przypadku delegowania długookresowego stosować wszystkie przepisy miejscowego prawa pracy. Regulacje te mają również zastosowanie do obywateli UE pracujących w Polsce.
 
W kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi obowiązująca już Konwencja MLI i likwidacja od 2021 roku ulgi abolicyjnej.
 
Ponadto na wysokość podatków pracowników delegowanych będą miały wpływ zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski Ład: podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego, a także np. ulga na powrót.
 
W związku z nowymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika, niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, nieprawidłowości (związane np. z błędnym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą bowiem kosztować naprawdę wiele. Szkolenie ma praktycznie przygotować Państwa do tego, by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia

 

 1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice

 2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej

 • Dyrektywa 96/71 - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik

 • Dyrektywa 2018/957 - wprowadzająca od 31 lipca 2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę "taka sama płaca za taką samą pracę"

  • W jaki sposób zmienią się warunki delegowania?

  • Podróż służbowa a delegowanie

  • Delegowanie obywateli państw trzecich do krajów UE

  • Różnice między pojęciami "wynagrodzenie" a "stawka minimalna"

 • Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE i przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71, obowiązujące od czerwca 2016 r.

 • Zmiany od 2 lutego 2022 r. dotyczące kierowców międzynarodowych

 • Polska ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

 1. Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę

 • Podróż służbowa - diety i inne świadczenia

 • Zakwaterowanie - kontrowersje związane z ustaleniem, czy stanowi ono przychód dla pracownika, czy nie, najnowsze orzeczenia sądów

 • Dodatek za rozłąkę

 • Zwrot kosztów przeniesienia służbowego

 • Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych - zmiany od 2022 roku

 1. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • Miejsce zamieszkania

 • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych - czyli nie tylko 183 dni

  • Obowiązki płatnika: zaprzestanie poboru zaliczek, stosowanie ulg (30% diety, ulga dla młodych), obowiązki w państwie wykonywania pracy

  • Obowiązki pracownika: zeznania roczne, rozliczenia w państwie wykonywania pracy

 • Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane

  • Wolny zawód

  • Opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek

  • Działalność gospodarcza

 • Konwencja MLI - znaczenie zmian wprowadzonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

 1. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek

 2. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami

 • Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej

 • Zasady koordynacji

 • Pracownicy delegowani - zasady uzyskiwania formularzy A-1

 • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich

 • Ubezpieczenia pracowników pracujących w krajach pozaunijnych (m.in. umowa z Ukrainą)

 • Ustalanie podstawy do składek ubezpieczeniowych pracowników pracujących za granicą

 1. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą

 • Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT-11

 • Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote

 1. Metody unikania podwójnego opodatkowania

 • Metoda wyłączenia z progresją

 • Metoda odliczenia proporcjonalnego - ulga abolicyjna i jej likwidacja od 2021 roku

 • Konwencja MLI - w jaki sposób wpłynie na opodatkowanie pracowników?

 1. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa

 • Odliczenie diet

 • Koszty uzyskania przychodu

      10. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: szkolenie: delegowanie pracowników za granicę

Wszystkie artykuły z tego działu »