Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę - jak przygotować się do rewolucyjnych zmian

Termin i miejsce: 23.08.2021, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Opis szkolenia:

Pierwsze zmienione zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej zaczęły wchodzić w życie już w 2020 r.. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany w większości są niekorzystne dla firm - na przykład skrócone zostają maksymalne okresy delegowania, nałożone zostają również nowe obowiązki w zakresie koordynacji ubezpieczeń.
 
Unia Europejska przyjęła zmianę dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, która ogranicza swobodę delegowania pracowników i podwyższa koszty z tym związane. Niekorzystne zmiany przynosi też nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpieczeń społecznych. 

W kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi wchodząca w życie Konwencja MLI. Obawy budzi dokonany już Brexit i regulacjie dotyczące współpracy z Wielką Brytanią. Pracodawców delegujących pracowników czekają obecnie największe zmiany od czasu wstąpienia Polski do UE.

W związku ze zmianami i nowymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele. Szkolenie "Delegowanie pracowników za granicę - jak przygotować się do rewolucyjnych zmian" ma na celu praktycznie przygotować Państwa do tego by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce.

Przedmiot szkolenia:

Na szkoleniu uczestnikom przybliżone zostaną prawne uwarunkowania dotyczące zatrudniania pracowników poza granicami kraju. Omówione zostaną również obowiązki pracodawców w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych poza granicami.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm delegujących pracowników za granicę, do przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami kraju, a także do doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Program szkolenia:

Cześć I

Delegowanie - regulacje polskie i międzynarodowe

1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice

2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej

2.1 Dyrektywa 96/71 - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik

2.2 Dyrektywa 2018/957 - wprowadzająca od 31.07.2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę "taka sama płaca, za taką samą płacę"

2.2.1  W jaki sposób zmienią się warunki delegowania

2.2.2 Podróż służbowa a delegowanie

2.2.3 Delegowanie obywateli państw trzecich do krajów UE

2.2.4 Różnice między pojęciami "wynagrodzenie" a "stawka minimalna"

2.2.5 Regulacje dla agencji pracy tymczasowej

2.2.6 Niemcy - nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników

2.3 Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE - przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71 - obowiązujące od czerwca 2016 r.

2.4 Brexit - warunki współpracy z Wielką Brytanią po jej wystąpieniu z UE

3. Zasady podejmowania pracy przez Polaków za granicą

3.1 Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę:

3.1.1 podróż służbowa - diety i inne świadczenia

3.1.2 zakwaterowanie - kontrowersje związane z ustaleniem czy stanowi ono przychód dla pracownika czy nie, najnowsze orzeczenia sądów

3.1.3 opieka medyczna

3.1.4 dodatek za rozłąkę

3.1.5 zwrot kosztów przeniesienia służbowego

3.1.6 używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych

Część II

Unikanie podwójnego opodatkowania i oskładkowania

1. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

1.1 Miejsce zamieszkania

1.2 Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych - czyli nie tylko 183 dni

1.3 Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane:

1.3.1 Wolny zawód

1.3.2 Opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek

1.3.3 Opodatkowanie dochodów artystów i sportowców

1.3.4 Pracownicy państwowi

1.3.5 Dochody otrzymywane w związku z nauczaniem i prowadzeniem badań naukowych

1.3.6 Dochody marynarzy

1.3.7 Działalność gospodarcza

1.4 Konwencja MLI - znaczenie zmian wprowadzonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

2. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek

3. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami

3.1 Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej

3.2 zasady koordynacji

3.3 pracownicy delegowani - zasady uzyskiwania formularzy A-1

3.4 pracownicy transportu międzynarodowego

3.5 pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich

3.6 osoby prowadzące działalność w kilku państwach jednocześnie

3.7 ubezpieczenia pracowników pracujących w krajach pozaunijnych (m. in. umowa z Ukrainą)

3.8 planowane od 2020 r, zmiany w przepisach: skrócenie okresów wydawania zaświadczeń A1, niekorzystne zmiany dla pracowników mobilnych (np. kierowców)

3.9 Brexit a koordynacja przepisów w zakresie ubezpieczeń

4. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą

4.1 Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT - 11

4.2 Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote

5. Metody unikania podwójnego opodatkowania

5.1 Metoda wyłączenia z progresją

5.2 Metoda odliczenia proporcjonalnego - ulga abolicyjna

5.3 Konwencja MLI - w jaki sposób wpłynie na opodatkowanie pracowników?

6. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa

6.1 Odliczenie diet

6.2 Koszty uzyskania przychodu

Część III

Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Trener:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest m. in. autorem książek: "Exit tax" (Infor 2019), "Ceny transferowe. Nowa dokumentacja w 2019 r." (Infor 2019), "Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r." (Infor 2018), "Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r." (Infor 2018), "Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17" (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Unilever, Deloitte, Polimex - Mostostal i in. Dla portalu podatki.biz realizuje szkolenia z tematyki opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą, Delegowanie pracowników za granicę, Zatrudnianie pracowników z zagranicy, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą). Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce:    
23.08.2021, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »