[24.01.2024] Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury? 

Od 2022 rok każdy podatnik podatku VAT ma możliwość wystawiania tzw. e-faktur w systemie KSeF. Jest to nowa ale na razie dobrowolna forma wystawiania faktur, która daje pewne korzyści jednak ma również swoje wady. Od 2024 roku wystawianie e-faktur będzie już obowiązkowe. Oznacza to, że pomijając wyjątki, nie będzie możliwości wystawienia faktury papierowej lub faktury w postaci pliku PDF. Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do tego nowego obowiązku. 

Omówimy nowe regulacje, które wprowadzają obowiązkowe stosowanie KSeF. Przeanalizujemy zasady wystawiania e-faktur, wyjątki od tych zasad oraz ich wpływ na rozliczenia podatku VAT. Wskażemy Państwu również jak się przygotować do nowego obowiązku, gdyż niewątpliwie wystawiania e-faktur będzie wymagało przygotowania. Na szkoleniu omówione zostaną również obecnie obowiązujące zasady wystawiania e-faktur.

Uwaga:

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

I. e-Faktura (KSef) - dobrowolny

 1. Definicja e-faktury i KSeF
 2. Wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych (e-faktury)
  • wystawianie faktur w sposób dobrowolny
  • zgoda nabywcy na wystawianie faktur ustrukturyzowanych
  • możliwość wystawiania faktur bez zgody nabywcy
  • wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych
 3. Krajowy System e-Faktur
  • zasady działania KSeF
  • dostęp do faktur w systemie KSeF
  • termin archiwizacji faktur w systemie KSeF
 4. Preferencje podatkowe dla podatnika związane ze stosowaniem systemu KSeF
 5. Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych
  • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
  • korekta faktury ustrukturyzowanej
  • rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę ? ułatwienia
  • zakres faktur objętych KSeF
  • dostosowanie systemu finansowo-księgowego do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych
 6. Rodzaje faktur wystawianych w KSeF
 7. Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana
 8. Dokumenty korygujące w systemie KSeF
 9. Wady i zalety systemu KSeF
 10. Analiza zasad wystawiania e-faktury na przykładzie (wystawienie FV w KSeF)

II. Obligatoryjny system e-faktur (KSef)

 1. Obowiązek wystawienia faktury przy użyciu KSeF
 2. Wydłużenie terminu obowiązku KSeF dla podatników zwolnionych (podmiotowo i przedmiotowo)
 3. Wyłączenia z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych (KSeF)
  • Podmioty zagraniczne
  • Procedury szczególne
  • Faktury konsumenckie
  • Bilety
  • Dowody przejazdu autostradą
  • Pozostałe
 4. Nadawanie uprawnień do KSeF
 5. Sposoby uwierzytelniania
 6. Zasady wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych (e-faktury)
 7. Rozliczanie faktur zakupowych
 8. Wzór faktury ustrukturyzowanej
 9. Omówienie schemy
 10. Oprogramowania interfejsowe KSeF
 11. Jak implementować KSeF do systemu F/K?
 12. Sposoby udostępniania faktur ustrukturyzowanych
 13. Zasady wystawiania faktur papierowych ? przypadki szczególne
 14. Faktura do paragonu - zasady wystawiania
 15. Faktura VAT RR
 16. Pozostałe faktury
 17. Zasady wystawiania faktur w przypadku awarii KSeF
 18. Zasady dokonywania korekt
  • Korekta w systemie KSeF
  • Czy można wystawić fakturę korygującą poza KSeF?
  • Moment rozpoznania korekty "in minus"
  • Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej - znaczenie
  • Pozostałe zagadnienia
 19. Oznaczanie płatności za faktury
 20. Biała lista a KSeF
 21. Co z notami korygującymi, fakturami uproszczonymi, duplikatami faktur?
 22. Zasady ustalania kursu waluty
 23. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
 24. Sankcje za niestosowanie systemu KSeF
 25. Delegacje ustawowe - zakres regulacji
 26. Okresy przejściowe w stosowaniu KSeF
 27. Zmiany w innych ustawach
 28. Konsekwencje wprowadzenia obligatoryjnego KSeF dla podatników

III. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »